Introduksjon
Denne posten er en del av en serie om vanlige myter og misforståelser rundt veldedighet. Ved å ta seg tid til å lære seg faktaene kan du hjelpe med å motvirke spredningen av feilinformasjon og inspirere flere folk til å bruke ressursene deres effektivt til å forbedre verden. Denne teksten er en oversettelse av Giving What We Can sin side Can Foreign Aid and International Charity Make a Difference?
Kan veldedighet og internasjonal bistand gjøre en forskjell?
Effekten av veldedighet og internasjonal bistand kan ofte føles fjern og ukjennelig. Mye har derimot blitt utrettet gjennom internasjonal bistand, inkludert utryddelse av sykdommer og å løfte milliarder av mennesker ut av ekstrem fattigdom.
Myte
Internasjonal bistand har hatt lite eller ingen effekt på verdens største problemer
Sannhet
Internasjonal bistand har hjulpet med å få betydelig fremgang innen global helse og utvikling
Folk er ofte skeptiske til veldedighet og internasjonal bistand, muligens fordi de har vært klar over problemer som global fattigdom lenge og ikke har sett mye fremgang. Mangelen på fremgang trenger derimot ikke å indikere at internasjonal bistand ikke hjelper, men heller at det ikke er nok av den. Internasjonal bistand mottar mye mindre statlig støtte enn det folk tror, i hvert fall i USA. Finansieringen som bistand mottar er ikke alltid rettet mot de mest effektive intervensjonene.

Selv om ikke alle bistandsprogrammer fungerer slik de er tiltenkt er ikke den utbredte skepsisen til bistand berettiget. Sannheten er at internasjonal bistand ikke bare fungerer, men den står også bak noen av menneskehetens største suksesser. Internasjonal bistand kommer oss alle til gode, men spesielt de i størst nød.
Hva har internasjonal bistand oppnådd?
Til tross for underfinansiering har mye blitt oppnådd av bistand rundt om i verden. Eksempler inkluderer:
  • Kopper ble utryddet over hele verden som følge av et initiativ fra Verdens helseorganisasjon (WHO) lansert i 1966. Som en veldig smittsom sykdom regner man med at den førte til nesten 300 millioner dødsfall bare på 1900-tallet. Den internasjonale innsatsen, som ga vaksiner og testsett til endemiske land, kostet mindre enn 300 millioner amerikanske dollar og utryddet kopper over hele verden. Det siste tilfellet av kopper ble rapportert i 1977.
  • Guineaorm, en svekkende parasittisk sykdom, blir sannsynligvis utryddet i løpet av de neste få årene takket være innsatsen til the Carter Center, WHO og UNICEF. Mellom 1986 og 2020 sank antallet sykdomstilfeller fra 3,5 millioner til bare 27. Det er forventet at dette blir det første parasittiske sykdommen som blir utryddet.
  • Internasjonal støtte til vaksinasjonsprogrammer mot polio, en smittsom sykdom som fører til lammelser hos barn under 5 år, har ført til en dramatisk fall i antall registrerte tilfeller. Det var 350,000 tilfeller i 1988 og mindre enn 175 i 2019. The Global Polio Eradication Initiative koordinerer arbeid gjennom WHO, the Centers for Disease Control and Prevention og UNICEF. 57% av finansieringen kommer fra myndigheter.
  • Forskning tyder på at bistand i form av anti-malaria-intervensjoner har forebygget omtrent 663 millioner tilfeller av malariafeber i perioden mellom 2000 og 2015. Det var 262 millioner tilfeller av malaria i 2000 og 214 millioner tilfeller i 2015. Langtidsvirkende insektsnett behandlet med insektsmidler er spesielt effektive. De tilskrives omtrent 68% av reduksjonen av malaria, eller omtrent 450 millioner tilfeller. De animerte bildene under, fra Giving What We Can, viser økningen av insektsnett mellom 2000 og 2015, sammen med den tilhørende nedgangen i antall tilfeller av malaria. Du kan lære med på Giving What We Can sin side om malaria.
Hvor mye brukes på veldedighet og internasjonal bistand?
I 2019 var det amerikanske bistandsbudsjettet på $39,2 milliarder og amerikanerne ga personlig $22,97 milliarder til internasjonale bistandsorganisasjoner i 2018. Sett i sammenheng er dette bittesmå beløp. Sammenlign det med den årlige medianinntekten til et Fortune 500-selskap ($5,6 milliarder) og det USA sitt bruttonasjonalprodukt i 2019 ($21,43 billioner). Selv USA sine bittesmå utgifter til internasjonal bistand har hjulpet oss å gjøre store fremskritt. Bare tenk på hva vi kunne oppnådd dersom vi ga mer, spesielt om vi ga til de mest effektive programmene!

I steden for å presse myndigheter til å kutte i internasjonal bistand burde vi presse dem til å være mer gjennomsiktige rundt aktivitetene deres og effekten de har, og å omplassere penger til de mest effektive programmene. Akkurat slik som vi søker etter å fikse problemer som oppstår i innenlandske organisasjoner i steden for å bare kutte finansieringen deres, burde vi også søke etter å forbedre internasjonal bistand, ikke å avslutte den.