Introduksjon
Denne posten er en del av en serie om vanlige myter og misforståelser rundt veldedighet. Ved å ta seg tid til å lære seg faktaene kan du hjelpe med å motvirke spredningen av feilinformasjon og inspirere flere folk til å bruke ressursene deres effektivt til å forbedre verden. Denne teksten er en oversettelse av Giving What We Can sin side Charity begins at home; shouldn´t we solve our own problems before helping others?
Veldedighet starter hjemme: Burde vi ikke løse våre egne problemer før vi hjelper andre?
Som individer har vi ikke muligheten til å hjelpe alle som trenger det og vi må ta vanskelige avgjørelser om hvordan vi bruker ressursene våre. En av måtene man kan ta en slik avgjørelse er ved å prioritere folk som bor i nærheten av oss selv. Det er tross alt ingen mangel på folk som trenger og fortjener hjelpen vår, selv i de rikeste landene. Vi kan være i en spesielt god posisjon til å oppfylle behovene til de som er nær oss. Selv om det er mange fordeler ved å gi donasjoner lokalt er det likevel generelt sett enormt mye mer kostnadseffektivt å støtte intervensjoner i lavinntektsland.
Myte
Veldedighet begynner hjemme. Vi burde løse våre egne problemer før vi hjelper andre.
Sannhet
Veldedighet begynner hjemme på den måten at vi burde være empatiske og generøse med de rundt oss. Derimot slutter ikke veldedighet hjemme. Vi burde utvide generøsiteten til å også gjelde individer og samfunn i hele verden.
Ordtaket "veldedighet begynner hjemme" er ofte feilaktig antatt å være fra Bibelen. Bibelen legger vekt på hvor viktig det er å hjelpe dem nærest oss: "En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro."

Frasen "veldedighet begynner hjemme" ble gjort populær på 1600-tallet av Thomas Fuller, en britisk geistlig og historiker. Derimot meningen bak Fullers frase ofte misforstått i dag. Han mente ikke at vi bare skulle hjelpe de nr oss. Han fulle tekst er som følger: "Veldedighet begynner hjemme, men burde ikke ende der". Med andre ord burde vi pleie empati og generøsitet i forholdene med dem rundt oss, men vi burde også jobbe for å utvide den generøsiteten til å gjelde resten av verden også.

Å hjelpe de nær oss og å hjelpe de langt unna er ikke gjensidig utelukkende. Vi kan gjøre begge deler, det handler bare om å finne den riktige balansen. Den balansen har vi ikke funnet enda. I USA sender bare 31% av donorene penger til utlandet, og de sender bare 6% av det totale beløpet av USAs donasjoner til veldedighet. Dette stemmer overens med forskning som er gjort på generøsitet på tvers av kulturer. En studie fra 2014 utført i Tyskland og Kina fant at folk i begge land var villige til å gi avkall på større summer med penger for å hjelpe dem som var nærmere enn dem som var lenger unna.
Figur 1. Folks generøsitet avtar med økende sosial avstand. (Graf produsert av Strombach et al., 2014)
I noen tilfeller gir det muligens mening å gi innad i ditt eget hjemland. Dersom du lever i et lav- eller mellominntektsland er det muligens veldig effektfulle givermuligheter i lokalsamfunnet ditt som du er godt rustet til å identifisere (se Giving What We Can sin brukerguide til å evaluere veldedigheter). Dersom du bor i et høyinntektsland, som USA, gir det kanskje mening å donere innenlands avhengig av hvilket saksområde du er interessert i å støtte. For eksempel, om du er interessert i å fremme klimapolitikk gir det mening å jobbe i et land hvor noen av de største selskapene holder til.

Mesteparten av tiden kan du derimot, hvis du bor i et mellom- eller høyinntektsland, maksimere innvirkningen av pengene dine ved å sende dem til et lavinntektsland. For $619 kan du øke en husholdning sin inntekt i USA med omtrent 1%. For $547 can du doble inntekten til en husholdning i Kenya. Faktisk så kan de som lever i rike land forvente å gjøre minst hundre ganger mer godt per krone for de i lavinntektsland enn de kunne gjort for seg selv. Medgrunnlegger av Giving What We Can, William MacAskill, kaller dette prinsippet for "100x multiplier".

Veldedighet begynner kanskje hjemme, men den har mye større innvirkning når den forlenges til resten av verden.

Du kan sende penger utenlands ved å donere til en av mange av våre anbefalte organisasjoner som arbeider internasjonalt. Du kan også donere til EA Funds sitt Global Health and Development Fund, som tar sikte på å forbedre folk sine liv i de fattigste delene av verden.