Introduksjon
Denne posten er en del av en serie om vanlige myter og misforståelser rundt veldedighet. Ved å ta seg tid til å lære seg faktaene kan du hjelpe med å motvirke spredningen av feilinformasjon og inspirere flere folk til å bruke ressursene deres effektivt til å forbedre verden. Denne teksten er en oversettelse av Giving What We Can sin side Can an individual donor really make a difference?
Kan én enkelt giver virkelig gjøre en forskjell?
En vedvarende idé er at, dersom et problem er stort nok, kan ikke en donor gjøre noen særlig forskjell. Med mer enn en milliard mennesker som lever i ekstrem fattigdom, er én persons individuelle handlinger ikke nok til å få slutt på det eller å i det hele tatt redusere problemet med én prosent.

Selv om det er lett å bli distrahert ved å se på påvirkningen vår i relativ forstand er det den absolutte påvirkningen vi har som betyr noe. Ved å bruke evidens og fornuft for å sikre at ens donasjoner er effektive kan en individuell giver absolutt gjøre en viktig forskjell.
Myte
Én giver kan ikke gjøre en forskjell.
Sannhet
Én giver kan gjøre en betydelig forskjell dersom de donerer effektivt.
Ikke alle veldedige donasjoner har samme påvirkning. Å donere til en ineffektiv veldedighet gjør ikke nødvendigvis en stor forskjell. Derimot kan en donasjon til en svært effektiv veldedig organisasjon, selv en liten en, ha en overraskende stor påvirkning.

For eksempel, koster det rundt 4,95 amerikanske dollar å kjøpe og distribuere et anti-malaria myggnett som kan beskytte to til tre mennesker i opptil tre år. Hvis en donor ga 6 800 amerikanske dollar (10% av amerikansk medianinntekt) to Against Malaria Foundation hvert år kunne de finansiere kjøp og distribusjon av over 1 400 myggnett hvert år. Dette blir nesten 60 000 myggnett i løpet av en karriere, noe som kan stoppe over 60 malariadødsfall.

Giving What We Can anbefaler mange veldedigheter fokuserer på tilsvarende kostnadseffektive løsninger eller forskning på tvers av saksområder. Våre anbefalte veldedigheter fokuserer på ulike tiltak, blant annet: å gi vitamin A-tilskudd i lavinntekstland, gi ormekur til barn for å hindre parasittinfeksjoner, promotere plante- og cellebaserte alternativer til kjøtt for å redusere dyrs lidelse, og å forske på eksistensielle trusler for å beskytte menneskets fremtid.

Disse organisasjonene fremviser utrolige resultater for problemer som kanskje i utgangspunktet virker uløselige. Ved å støtte dem kan vi hver ha en stor positiv påvirkning på livene til tusener av mennesker som lever i lavinnteksland til en liten personlig kost for oss selv. Selvfølgelig kan vi ikke løse problemet selv, men vi burde ikke ignorere det virkelig signifikante påvirkningen du kan ha. Om vi alle donerte en betydningsfull prosent av inntekten vår til de mest effektive veldedighetene kan vi sammen ha en enorm positiv innvirkning på verden.