Helenes julegaveinnsamling.

Jeg samler inn penger til Against Malaria Foundation.

Gjør Helene (dvs. meg) glad til jul, ved å donere til denne juleinnsamlingen. All I want for Christmas, is that you donerer til denne juleinnsamlingen. Null tull, så enkelt er det å finne julegave til meg!

Spøk til side: Som flere år tidligere, har jeg lyst til å samle inn penger til et veldig godt formål: Å forebygge at barn dør fra malaria. Jeg matcher de første 5000 kronene, med en samlet innbetaling når vi har nådd 5000. Det betyr at for hver krone du gir, så kan du doble effekten av ditt bidrag.

Hvis du ikke har råd eller lyst til å gi, har jeg full forståelse for det. I stedet må du gjerne dele innsamlingen på (u)sosiale media eller fysisk med venner og bekjente. God jul! :)

Opplever du problemer med å gi til innsamlingen?
Du kan også støtte innsamlingen ved å trykke på Gi-knappen i nedre høyre hjørnet, eller trykke på Gi en donasjon i menyen. På siste side kan du oppgi Helene Sofie Fredriksen som referanse om du ønsker. Vi er klar over problemet som rammer enkelte nettlesere og arbeider med å løse det.
For 5000 kr kan vi distribuere 110 myggnett  i malariautsatte områder. Myggnettene forebygger spredning av malaria og forhindrer sykdom og død.

Against Malaria Foundation

Against Malaria Foundation forhindrer spredning av malaria i lavinntektsland. Organisasjonen driver forebyggende arbeid gjennom distribusjon av impregnerte myggnett. De bistår der tiltaket har størst effekt, og arbeider hovedsakelig i Afrika sør for Sahara.

Det koster 45-50 kroner for produksjon og distribusjon av et nett, som brukes av to personer i 2–4 år. Det betyr at 11 kroner er nok for å beskytte en person mot malaria i minst ett år. GiveWell anslår at 43 000 kroner brukt på dette tiltaket vil forhindre et malariadødsfall i gjennomsnitt. Det er til sammenlikning rundt én promille av hva Finansdepartementet anbefaler at verdien av et statistisk liv skal ligge på – som i Norge er 40 millioner kroner i 2022. Det er anslått at myggnett har forhindret omtrent 450 millioner malariatilfeller mellom 2000 og 2015.

I tillegg til høy kostnadseffektivitet, anbefales Against Malaria Foundation blant annet på grunn av deres åpenhet, store vekstmuligheter, grundige prosess for å sørge for at nettene når frem til riktig mottaker, og oppfølging som sørger for at nettene blir benyttet slik de er ment og holder god nok stand.

Skattefradrag.

I 2023 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for en samlet årlig verdi på opp til 25 000 kroner, per person eller virksomhet som donerer. Kvalifiserte donasjoner gir 22% av beløpet i fradrag, som altså gir opp til 5 500 kroner mindre i skatt.

Det gjelder også for donasjoner gitt gjennom denne innsamlingsaksjonen. Logg inn på Min side med epostadressen du brukte da du ga, og registrer personnummeret ditt. Da rapporterer vi donasjonen din inn til Skatteetaten ved starten av neste år.