Privat innsamling
Få andre med på å gi
Vil du samle inn penger til et godt formål?
Vi kan muligens hjelpe deg! I tillegg til at det er enkelt å donere til våre anbefalte organisasjoner gjennom våre nettsider, så kan vi også sette opp private innsamlinger for bedrifter, bryllup, GivingTuesday, eller andre anledninger, så lenge disse innsamlingene er for en av organisasjonene vi anbefaler.

Som vanlig dekker vi alle transaksjonskostnader, slik at 100% av innsamlingen går til formålet, og tar ansvar for at pengene kommer trygt frem.

Vi har tidligere bistått blant annet innsamlingsaksjoner ved flere ulike studieprogrammer på universiteter, og hjulpet dem samle inn alt fra ti tusen kroner til flere hundre tusen kroner per gang.

Et populært valg er å gjøre innsamlingen via Vipps. Vi kan også bistå med verktøy for (semi-)live oppdatering av hvordan en innsamling går underveis, om det skulle være av interesse.
Giving Tuesday er et internasjonalt konsept startet som en motbør til store «shopping-eventer» som Black Friday og Cyber Monday. Så dagen etter disse arrangeres nå Giving Tuesday. Da kan man flytte fokuset over på andre enn seg selv, og forsøke å hjelpe dem som trenger det mest.

I fjor deltok folk i mer enn 150 land, med uavhengig arrangerte kampanjer i over 40 land. I Norge fungerer Norges Innsamlingsråd som nasjonal koordinator for Giving Tuesday, men alle som vil kan fritt bli med på initiativet og arrangere sine egne initiativer, innsamlinger eller annet.

Organisasjoner og bedrifter oppfordres til å delta gjennom å gi bort ansattes tid, pengegaver, arrangere innsamlinger blant ansatte og/eller kunder (gjerne med matching), sette fokus på hvilke tiltak man allerede gjør eller kan gjøre, gi bort en andel av sine inntekter den dagen, gi bort produkter eller lignende. Bli med på å gi tilbake til samfunnet!

Vi i Stiftelsen Effekt bistår gjerne med informasjon, foredrag, organisering av innsamlinger og annet i forbindelse med Giving Tuesday. Ta kontakt ved hjelp av skjemaet nedenfor om dette er av interesse.

Bli med den 3. desember 2019!

Kontakt oss
STIFTELSEN EFFEKT

post@stiftelseneffekt.no
Postboks 6756
ST. OLAVS PLASS
0130 OSLO

Org.nr.: 916 625 308
Hvis du vil være anonym lar du disse feltene stå tomme
GIEFFEKTIVT.NO DRIVES AV STIFTELSEN EFFEKT - STIFTELSENEFFEKT.NO
POST@STIFTELSENEFFEKT.NO

Organisasjonsnummer: 916 625 308
Personvernerklæring - Privacy policy