Ledige stillinger

Vil du jobbe for gieffektivt.no?
Prosjektleder for gieffektivt.no
Vil du lede videreutviklingen av en nytenkende og resultatorientert donasjonsplattform, og samle inn millioner av kroner til noen av verdens mest effektive bistandsorganisasjoner?

www.gieffektivt.no er en donasjonsplattform for spesielt kostnadseffektive organisasjoner innen global helse og fattigdom, og har siden 2016 samlet inn 10 millioner kroner til disse formålene.

Fram til nå har gieffektivt.no blitt drevet av dyktige frivillige, med sterk vekst hvert eneste år. Nå ønsker vi å akselerere veksten ytterligere gjennom økt aktivitet og innsats, og har fått innvilget støtte eksternt for å finansiere dette. Derfor lyser vi nå ut en stilling på 50-100% som prosjektleder for gieffektivt.no, med ansvar for å videreutvikle donasjonsplattformen og sette i gang nye vekstfremmende prosjekter. Personen vil bli ansatt i Effektiv Altruisme Norge, som i dag er ansvarlig for drift av gieffektivt.no på vegne av Stiftelsen Effekt, og vil dele kontor med deres tre ansatte på Grønland i Oslo.

Styret i Stiftelsen Effekt har satt seg som mål at gieffektivt.no skal samle inn 7 millioner kroner i 2020, og et tosifret antall millioner i 2021. I dag har gieffektivt.no rundt hundre faste givere samt et tilsvarende antall donasjoner hver måned fra ulike personer som ikke gir fast. En stor andel av de årlige donasjonene kommer i den såkalte giversesongen, i november-desember. Det er dermed spesielt viktig med høy aktivitet i denne perioden, og ønskelig at stillingen besettes før det. Donasjoner er godkjent for skattefradrag, og 100% av alle donasjoner går direkte til formålet ettersom transaksjonskostnader, andre aktiviteter og denne stillingen finansieres separat.

Er du i tvil om du er kvalifisert til å søke? Søk likevel og la oss sammen finne ut om du passer til stillingen!

Nøkkelinformasjon
Ønsket oppstartsdato er så raskt som mulig. Dette er en prosjektstilling som vil vare i 6-12 måneder avhengig av finansieringssituasjonen til gieffektivt.no. Det er mulig at stillingen kan forlenges. Stillingen er ideelt sett på 100%, men deltid (fra 50% og oppover) er også mulig, avhengig av dine egne ønsker og kapasitet. Det er ønskelig at du sitter på kontorene til EA Norge i Oslo sentrum, men arbeid fra andre lokasjoner kan diskuteres. Lønn er etter avtale.

Søknader vurderes fortløpende og stillingen kan bli besatt før fristen, så søk så snart som mulig. Endelig søknadsfrist: søndag 9. august.

Ta kontakt om du har spørsmål eller om vi kan tilpasse oss dine behov på: kristine@gieffektivt.no eller på telefon til styreleder i Stiftelsen Effekt, Kristine B. Fredriksen, på 452 93 390.

Kjerneoppgaver:
 • Identifisere og gjennomføre tiltak eller prosjekter for å samle inn mer penger og få flere givere.
 • Øke gieffektivt.no sin synlighet gjennom kampanjer og bedre tilstedeværelse i relevante kanaler.
 • Bygge nettverk og skape gode relasjoner med store givere.
 • Analysere og få en bedre forståelse av gieffektivt.no sin giverbase.
 • Legge strategiske planer for utvikling av gieffektivt.no sammen med styret i Stiftelsen Effekt.
 • Søke finansiering til forlenget drift av gieffektivt.no, betalt markedsføring og nye veksttiltak. Dette kan være fra offentlige eller private kilder, inkludert privatpersoner.
 • Forbedre systemer og nettsider, inkludert å automatisere betalingsløsninger og forbedre brukeropplevelsen (frivillige utviklere kan bistå med teknisk arbeid).
 • Lede 5-10 frivillige gjennom jevnlige møter og oppfølging, og rekruttere nye frivillige.
 • Ansvar for administrative oppgaver tilknyttet drift som ikke gjøres av EA Norge

Søkere må:

 • Ha erfaring fra organisasjonsarbeid.
 • Ha erfaring fra markedsføring eller annen type kommunikasjonsarbeid
 • Være sterkt motivert til å utgjøre en størst mulig positiv forskjell i verden.
 • Være selvstendig, selvdreven og ansvarsfull, men også vite når du bør spørre om hjelp for å komme videre.
 • Være pliktoppfyllende, nøyaktig og kommunisere tydelig og ærlig.
 • Kunne stille deg bak Centre for Effective Altruism sine Guiding Principles som EA Norge har sluttet seg til.

En ideell søker har:
 • Erfaring med prosjektledelse.
 • Erfaring med veldedig innsamling eller å hente penger til andre prosjekter.
 • Ha kjennskap til effektiv altruisme og Stiftelsen Effekt sitt arbeid.
 • Gode ferdigheter i regneark, problemløsing, dataanalyse og presentasjon av kvantitativ informasjon.

Igjen: Er du i tvil om du er kvalifisert til å søke, søk likevel og la oss sammen finne ut om du passer til stillingen!
Ingen andre stillinger er ledige for øyeblikket.