Testamentariske gaver
Ønsker du å testamentere deler av arven din til en organisasjon eller et saksområde?

Det er enklere enn du tror, men noen viktige fallgruver må du unngå. Vi guider deg gjennom prosessen og viser hva du bør skrive for å være sikker på at det du gir bort faktisk bidrar til en bedre verden. Helt gratis og uforpliktende.
Hvorfor du burde ha et testamente
Hvis du ikke har testamente bestemmer arveloven hvordan arven etter deg fordeles. Da fordeles arven mellom arvingene, og hvis du ikke har arvinger går arven til frivillig arbeid for barn og unge i Norge [LENKE]. Det er kun hvis du lager et testamente, at du selv har innflytelse på hvem som får hva og hvor mye.

Særlig er dette viktig hvis du vil donere arven din til spesiell veldedige saker, ettersom det kun skjer om du har laget testamente.

Arvereglene er kompliserte, særlig hvis du har partner eller barn. Vi har et samarbeid med Arv.no hvor du enkelt og gratis kan skrive testamente med en donasjon som oppfyller lovens krav. Gjennom å føre opp en testamentarisk gave til Gi Effektivt[1] kan du være trygg på at du vil støtte effektive tiltak for å forbedre verden, uansett hvor lenge det er til det blir aktuelt.

Hos Arv.no kan du også få en advokat til å lese over testamentet ditt som en ekstra kvalitetssikring, hvis du ønsker det.

[1] Forklaring gieffektivt.no vs. EA Norge.
Hvorfor det er ekstra smart å gi effektivt gjennom ditt testamente

Hvis du gir en testamentarisk gave til en spesifikk organisasjon, risikerer du at donasjon en ikke er så effektiv som den kan være. Testamentet skriver du gjerne mange tiår før det trer i kraft. Hvem vet hvilke saker som er relevante å støtte så langt fram i tid?

Ved å testamentere til Gi Effektivt[1] sikrer du at gaven kommer mest effektivt til nytte. Vi finner de organisasjonene som mest effektivt bruker pengene, når det blir relevant. Vi holder oss løpende oppdatert på hva som er de mest effektive organisasjoner, selv mange tiår frem i tid. Det er en mer solid løsning, som du kan være trygg på gir et effektivt resultat uten at du trenger å gjøre noe mer.

Hvis du vil støtte et eller flere saksområder, kan du gi instruksjoner om det i testamentet. For eksempel kan du skrive at du vil pengene skal gå til de beste tiltakene innen global helse, fattigdomsbekjempelse eller dyrevelferd.

En gjennomsnittlig arv var på 1,35 millioner kroner i 2013[3], og ifølge en DNB-undersøkelse fra 2012, regnet nordmenn med at de i gjennomsnitt ville etterlate seg verdier for 3,2 millioner kroner.[4] Beløpet har nok vokst betydelig siden den gang. Hvert år etterlates det omtrent 75 milliarder kroner som arv.[5] Det er altså potensielt mye du kan gjøre med verdiene etter deg. Testamenterer du bort halvparten av gjennomsnittet på 3,2 millioner kroner til effektive formål gjennom Gi Effektivt[6], estimerer vi at det vil redde 85 liv.[7]

[3] Statistisk sentralbyrå, Arveavgift (opphørt), 2013. Hentet 26. mars 2022 fra https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/arv/aar.
[4] Nordby, K. J. (2012, 28. januar). Mye arv i vente. Aftenposten. Hentet 23. april 2022 fra https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jdn69/mye-arv-i-vente.
[5] Solvang, T. M. (13. juli 2021). Runar gir bort 250.000 kroner av «barnas arv». NRK. Hentet 23. april 2022 fra https://www.nrk.no/norge/flere-nordmenn-vil-donere-arv-til-veldedige-organisasjoner-1.15562028
[7]
Utregning
.
Hvorfor skrive testamentet når man er ung?
Det korte svaret er at man aldri vet når man kommer til å trenge det, og det er for sent når man ikke lenger er ved sine fulle fem. Å skrive testamente tidlig er også en enkel måte å ta et tydelig valg overfor ditt fremtidige jeg for hva du vil med arven etter deg. Hos Arv.no kan du enkelt og gratis lage et testamente, så hvorfor utsette det?

Når du selv har laget testamente kan du dessuten lettere hjelpe foreldre eller andre du kjenner til å gjøre det samme.
Ting å tenke på før du begynner
Lag en oversikt over verdier og forpliktelser
Arven som fordeles etter deg, er dine verdier når du dør, fratrukket eventuelle forpliktelser.

Det er ikke et krav, men for å lage et mest mulig rettvisende testamente, kan det være smart å lage en oversikt over de viktigste verdiene du har. Det er også smart å tenke på hvilke andre typer verdier du kan opparbeide deg i framtiden, selv om det kan være vanskelig. Dette gjør det enklere å gjøre opp boet etter deg og oppfylle ditt testamente slik du ønsker.

Med verdier, mener vi blant annet
 • Rene penger på konto eller i kontanter
 • Aksjer og andre verdipapirer
 • Hus, hytte og annen eiendom
 • Bil, båt, sykkel eller andre verdifulle kjøretø

På samme måte er det smart å lage en oversikt over hvilke forpliktelser du har nå, og hvilke forpliktelser du kan opparbeide deg i framtiden.

Med forpliktelser, mener vi blant annet
 • Boliglån og annen gjeld
 • Flere/bedre eksempler?

NB: Studielån fra Lånekassen er personlig, og går derfor ikke videre til dine arvinger.

Mange ytelser fra det offentlige og forsikringsselskaper er personlige, og vil derfor ikke være en del av dine verdier, men noen har ordninger som går videre til eventuelle barn og/eller ektefelle. Det kan derfor være smart å undersøke hva som gjelder for eventuelle ytelser du mottar.
Fordeling av arven din
Dette avsnittet: Avventer svar fra arv.no. Det finnes mange måter å fordele arven i et testamente. For eksempel kan du angi at arvingene bare skal få det de har krav på etter loven, og at resten skal testamenteres til et nærmere angitt veldedig tiltak. Du kan også angi nøyaktig hvor mye hver arving skal få, og at et gitt beløp skal gå til veldedighet. Det er ikke noe krav, og du kan fordele på andre måter om du ønsker det. Spørsmål: Ha en liste med eksempler på formuleringer, så de kan få inspirasjon? Poenget er at de skal være klare med alle forberedelser når de logger inn på arv.no, og hvis de ikke har fått noen eksempler, er det nok vanskelig for de fleste å vite hvilke muligheter som finnes.

Det viktigste er at din vilje fremgår klart av testamentet, så det er tydelig hva du ønsker skal skje med dine verdier og forpliktelser. Hvis ikke er det opp til de som leser testamentet, hvordan det skal forstås. Det er ikke lovlig å gå utenfor føringene som står i testamentet, så tenk godt gjennom hvordan du formulerer deg.

Arv.no guider deg gjennom prosessen og tilpasser oppsettet av testamentet basert på informasjonen du oppgir om din livssituasjon og hvordan du ønsker arven skal fordeles. Ettersom vi har et samarbeid med Arv.no, kan du enkelt velge Gi Effektivt[1] som mottaker av en testamentarisk gave.
Arv til bestemte formål
Hvis du ønsker at arven din skal gå til et bestemt formål, er det viktig at du ikke bruker formuleringer som avgrenser for mye eller kan bli utdatert i framtiden.

Eksempler på hva du bør unngå
 • "Arven skal gå til bekjempelse av malaria"
  - Ikke lenger relevant om verden allerede har utryddet malaria.
 • "Arven skal komme til gode for personer under den ekstreme fattigdomsgrensen"
  - Hvis verdenssamfunnet i framtiden bruker en annen definisjon av ekstrem fattigdom, kan det bli vanskelig å bruke pengene på en effektiv måte, og vite hvilke tiltak som oppfyller kravet.
 • "Arven skal gå til bekjempelse av fiskelus i oppdrettsmerder i Nordland."
  - Er for avgrenset og spesifikk. Det kan bli vanskelig å finne prosjekter som er effektive og som behøver mer penger når det blir aktuelt. Kanskje er det helt umulig å oppfylle formuleringen slik den står, men det er ikke lov å gå utenfor akkurat det som står.

Derfor er Gi Effektivt[1] den ultimate organisasjonen å donere arven din til! Uten å vite noe om framtidens behov kan du være trygg på at pengene blir brukt på den mest effektive måten, ut fra forholdene når det blir aktuelt.

Snakk med dine nærmeste
Det er mye enklere for dine nærmeste å oppfylle testamentet etter deg om de kjenner godt til innholdet, dine intensjoner og eventuelle praktiske forordninger. Dette sikrer du best om du snakker med dem i god tid. Gjør dem gjerne kjent med hvor du oppbevarer listen over verdier og forpliktelser. Da blir det enklere å forklare hva du har tenkt om fordeling av arven, inkludert tanker du har om hvordan du vil fordele spesifikke ting.

Det er uansett viktig at du snakker med dine nærmeste, selv om det kan være ubehagelig å snakke om noe så personlig. Mange konflikter om arv kan unngås med åpenhet om hvilke verdier og forpliktelser du har, og hvordan du har tenkt å fordele dem. Særlig hvis du f.eks. vil begrense hvor mye arvingene får, og testamentere til et ideelt formål.

I noen tilfeller er det også et krav, for at testamentet skal være gyldig. For eksempel hvis du ønsker å begrense en ektefelles arv, er det et krav at vedkommende skal ha fått kunnskap om testamentet. Hvis du ønsker å fordele arven til dine slektsarvinger på en annen måte enn etter regelen om pliktdelsarv, skal de samtykke til det. Det anbefaler vi at du eventuelt får en advokat til å hjelpe deg med.

Arv.no tilbyr også at en advokat leser over testamentet ditt som en ekstra kvalitetssikring, hvis du ønsker det.
Hva du skal og bør ha med i ditt testamente
Du kan velge om listen over dine viktigste verdier og forpliktelser skal være en del av testamentet, eller bare være et tilleggsdokument som du referer til i testamentet. Uansett burde du oppdatere listen en gang i blant, eller når du har store endringer i verdier eller forpliktelser. Hvis det skal være en del av testamentet, krever det at du følger de formelle krav til testamenter, når du oppdaterer listen.

De formelle krav til et testamente
Det er viktig å overholde de formelle kravene til testamenter. Hvis ikke kan hele eller deler av testamentet bli ugyldig, og derfor ikke få den virkning som du har ønsket.

Arveloven stiller krav om at testamentet skal være skriftlig, og det skal være tydelig at det er et testamente. Som testator må du være ved sans og samling, og det som står i testamentet, skal være i tråd med din frie vilje. I tillegg er det mange krav til de to vitner som skal underskrive testamentet, og hvordan deres underskrift skal skje. Du skal også selv underskrive testamentet.

Dette avsnittet: Avventer svar fra arv.no. Det er ikke et krav, men testamentet bør ha dato. Hvis du har laget flere testamenter, bør du skrive tydelig at det/de tidligere testamente(r) ikke lenger gjelder.

Bruker du løsningen hos Arv.no får du god hjelp til at det formelle er i orden.
Oppbevaring av testamente
Det hjelper ikke å skrive et testamente, hvis ingen vet det eksisterer når det trengs. Det beste du kan gjøre, er å levere testamentet til en domstol, der testamentet blir registrert i et landsdekkende register. Tingrettene tar et registreringsgebyr[1] for å oppbevare ditt testamente, men så er du sikker på at det kommer fram når du dør.

Det kan også være praktisk å ha en eller flere kopier av testamentet lett tilgjengelig, for eksempel hjemme og hos noen som kjenner deg godt. Selv om du har snakket med dine nærmeste da du skrev testamentet, kan det gå lang tid før det blir bruk for det. Har du en kopi utenfor hjemmet, er du sikret mot hvis det blir borte i brann eller ved flytting.

Hvis listen over de viktigste verdier og forpliktelser ikke er en del av testamentet, kan det uansett være praktisk at det oppbevares sammen med en kopi av testamentet. Det vil gjøre det enklere for de som skal gjøre opp boet etter deg.

Husk å skifte ut alle kopier av tidligere testamenter hvis du skriver et nytt.

[1] 978 kr. i 2022. https://www.domstol.no/no/rettsgebyr-og-kostnader/#testament
Seks ting å tenke på
Det viktigste er at du fordeler de store verdier som hus, penger på konto osv., men du kan også fordele ting uten så stor økonomisk verdi, hvis du ønsker det. Du skal bare huske at testamentet skal gi mening i mange år, og et svært detaljert testamente krever at du må oppdatere det oftere.
Det kan også være smart å fordele ting med affeksjonsverdi, som f.eks. dine slektninger eller venner har et forhold til og kanskje ønsker å beholde. Alternativt kan du oppgi i testamente hvordan slike gjenstander skal fordeles, f.eks. oppgi hvem som får i oppgave å fordele dem, uten å lage en detaljert liste.
Arv.no gir deg mulighet til en kvalitetssikring av testamentet fra en advokat, hvis du ønsker det. Det kan være relevant, hvis du er usikker på om du har skrevet testamentet etter reglene, eller du har en komplisert livssituasjon.
Husk å oppdatere/endre testamentet, når det er relevant. For eksempel hvis du vil endre hvilke saksområder du ønsker å gi til, eller at din livssituasjon har endret seg.
Hvis du ønsker å skrive et gjensidig testamente, der for eksempel du og din partner skriver at dere vil arve hverandre, kan du også gjøre det hos Arv.no.
Hvis du vil vite mer om hvordan arven regnes ut eller gjøres opp, kan du kikke på domstolenes hjemmeside, som gir et par eksempler.