Verdens malariadag.

25. april er verdens malariadag. Slik går kampen mot malaria og dette kan du gjøre for å bidra.

18.4.2023

Malaria er en pågående tragedie som tar livet av over 600.000 mennesker og gjør nesten 250 millioner syke hvert år.11.World Health Organization (2023) "Malaria" (Hentet: 17.4.2023). Sykdommen er billig og effektivt å forebygge, men dette får ikke oppmerksomheten det fortjener. Ved å donere til de aller mest kostnadseffektive organisasjonene, kan man for 48 kr gi et myggnett som beskytter 1-2 personer mot malaria i 2-4 år, og for 68 kr beskytter man et barn mot malaria i en sesong med malariamedisin.

Vi har gjort store fremskritt i kampen mot malaria, men denne betydelige utfordringen krever ytterligere innsats og engasjement. Vi gir deg en oversikt over hva verden har fått til så langt, og hva du kan gjøre for å bidra.


Hva er malaria?

Malaria smitter fra person til person gjennom parasitter overført ved myggbitt. Parasittene reproduserer seg i leveren og fører til høy feber, smerte og i verste fall død.11.Roser, M. Ritchie, H. (2022) "Malaria" (Hentet: 17.4.2023). Forbigående eller permanent reduksjon i befolkningens arbeidsevne har også store samfunnsøkonomiske konsekvenser.11.Folkehelseinstituttet (2022) "Malaria - veileder for helsepersonell" (Hentet: 17.4.2023).

Nesten halve verdens befolkning lever i malariautsatte områder, men problemet er størst i Afrika. Sykdommen er en ledende årsak til barnedødelighet. Om lag hvert tolvte barn som dør i dag dør av malaria. I 2021 var det nesten 250 millioner malariatilfeller og 619.000 dødsfall.11.World Health Organization (2023) "Malaria" (Hentet: 17.4.2023).

Målrettet innsats.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har som mål  å redusere antall dødsfall og tilfeller av malaria med 90 % sammenlignet med 2015 innen 2030.11.World Health Organization (2023) "Malaria" (Hentet: 17.4.2023). Målrettet innsats har ført til at andelen barn som sover under myggnett har økt kraftig de siste årene.11.Roser, M. Ritchie, H. (2022) "Malaria" (Hentet: 17.4.2023).


ImageAnntall barn som sover under instektsbehandlede nett

Innsatsen har også ført til 37 % reduksjon i antall nye malariatilfeller mellom 2000 og 2015, og en drastisk reduksjon i antall dødsfall fra malaria. Barnedødeligheten er nesten halvert siden 2000.

ImageDødelighet av malaria per aldersgruppe

Utbredelsen reduseres.

Innsatsen for malariabekjempelse nytter. I 2021 var det 35 land som hadde mindre enn 1000 tilfeller av malaria, opp fra 13 land i 2000. Land som har hatt minst tre år på rad uten tilfeller, kan få et sertifikat fra WHO som sier at landet er fritt for malaria. Det har blitt gitt til ni land siden 2015.11.World Health Organization (2023) "Malaria" (Hentet: 17.4.2023).

Image

Nye verktøy under utvikling.

Vi vet at forebyggende myggnett insatt med insektsmidler, spraying av innendørsområder og kjemopreventiv behandling fungerer godt for å bekjempe malaria.

I tillegg utvikles det også et titalls nye måter å kontrollere spredning av parasittene via mygg, for eksempel nye typer myggnett behandlet med insektmiddel, målrettede agn som tiltrekker seg mygg, myggfeller og genetisk modifisering av mygg.

Det arbeides også med flere vaksiner, hvor mange av jobbet mot parasittene før de går inn i leveren og hurtig reprodusere seg.11.World Health Organization (2023) "Key messages" (Hentet: 17.4.2023). Den første vaksinen ble anbefalt av WHO i oktober i 2021 og har vist å betydelig redusere antall malariatilfeller og dødsfall blant små barn.11.World Health Organization (2023) "Malaria" (Hentet: 17.4.2023).


Penger er en flaskehals.

De siste par årene har gapet mellom hva verden investerer i malariabekjempelse og hva vi faktisk trenger for å få bukt med sykdommen økt. I 2021 var beløpet US$ 3,8 milliarder.11.World Health Organization (2023) "Key messages" (Hentet: 17.4.2023). Dette tilsvarer det norske bistandsbudsjettet og absolutt oppnåelig for verdenssamfunnet.


Bli med på kampen.

Gi Effektivt anbefaler to organisasjoner som jobber med forebygging av malaria.

Malaria Consortium forebygger dødsfall fra malaria med preventiv medisin som de deler ut i et begrenset område under høysesongen for smitte.  Dette kalles sesongmessig kjemoprevensjon mot malaria (SMC), og GiveWell estimerer at den totale kostnaden for å dekke et barns beskyttelse i løpet av en sesong er 60-70 kr.

Against Malaria Foundation distribuerer impregnerte myggnett. De bistår der tiltaket har størst effekt, og arbeider hovedsakelig i Afrika sør for Sahara. Det koster 45-50 kroner for produksjon og distribusjon av et nett, som brukes av to personer i 2–4 år. Det betyr at 11 kroner er nok for å beskytte en person mot malaria i minst ett år. Det er anslått at myggnett har forhindret omtrent 450 millioner malariatilfeller mellom 2000 og 2015.

Du kan finne resten av organisasjonene vi anbefaler på Topplista.