Ledige stillinger.

Om vi har ledige stillinger i Gi Effektivt finner du dem her.

Gi Effektivt er i vekst ↗. Om vi skal nå vårt mål om å samle inn 100 millioner kroner til effektiv bistand i 2025 trenger vi ambisiøse, dyktige og motiverte folk til teamet. Vi er i dag fem ansatte og ~20 frivillige som jobber med prosjektet.

Om du har spørsmål eller vil sende inn en åpen søknad kan du ta kontakt på post@gieffektivt.no.

Filantropisk rådgiver.

Gi Effektivt ser etter noen som kan bygge opp og forvalte vår portefølje av store givere for å bidra til vårt vekstmål mot 100 millioner kroner årlig til effektiv bistand i 2025. Vi estimerer at våre anbefalte bistandstiltak oppnår opptil 100 ganger eller mer effekt per krone sammenlignet med vanlig bistand.

Vi ser etter noen som som kan følge opp våre eksisterende store givere på en god måte, og identifisere relevante personer, nettverk og plattformer for å drive vekst i dette segmentet.

Fyll inn dette korte søknadsskjemaet ↗ innen kl 23.59 11. juni for å søke.

Kontakt daglig leder, Kari Kjørholt, på kari@gieffektivt.no om du har spørsmål.

Arbeidssted.

Schweigaards gate 34c, Oslo. Fleksibelt arbeidssted ved behov. Reise og noe arbeid utenfor normal arbeidstid må medregnes.

Ansettelsesform.

Fast stilling (100%). Vi kan også vurdere en noe redusert stillingsprosent.

Lønn.

Varierer med kompetanse og erfaring, men vil være konkurransedyktig.

Gi Effektivt.

Vi er en uavhengig promotør av analysene til bistandsevaluatoren GiveWell, og vi gjør deres anbefalte organisasjoner tilgjengelig for nordmenn. Målet vårt er å hjelpe våre givere forbedre verden mest mulig, for flest mulig. Gjennom oss kan man støtte noen av de mest effektive bistandsorganisasjonene i verden enkelt og gjennomsiktig, helt uten at vi tar noen gebyrer og med skattefradrag. Vi sender 100% av donasjoner til formålet videre.

Vi startet opp i 2016 og opplevde tidlig stor interesse og organisk vekst. Siden den gang har vi samlet inn over 50 millioner kroner ↗ til våre anbefalte organisasjoner, og over 17,7 millioner bare i fjor. De siste fire årene har innsamlede midler vokst med gjennomsnittlig 66% i året. Store givere (>100 000 NOK/år) er vårt raskest voksende segment og erfaringer fra våre søsterorganisasjoner i andre land viser et stort potentiale i denne givergruppen.

Filantropisk rådgiver.

Hverdagen din vil stort sett bestå av én del nettverksbygging, én del oppfølging og rådgivning av våre givere og én del planlegging og strategi med resten av teamet. I starten vil du bli sendt på opplæring hos våre søsterorganisasjoner i andre land og bruke tid på å legge en strategi for vår vekst blant store givere i Norge. Dette er nybrottsarbeid i Norge hvor du må finne veien selv, men hos våre søsterorganisasjoner i andre land er det mye å hente av erfaring, metoder og ressurser.

Dine ansvarsområder vil inkludere

 • Bygge vår strategi for store givere etter modell fra søsterorganisasjoner i andre land.
 • Personlig rådgivning av individer og familier som ønsker å donere mye til effektiv bistand.
 • Drive nettverksbygging og rekruttere nye store givere.
 • Gjøre analyser og forberede ressurser til givere i din portefølje.
 • Lede ressursgruppa av styremedlemmer, ambassadører og frivillige som hjelper oss med nettverk og markedsføring til mulige store givere.

Om deg.

Denne stillingen passer spesielt godt for deg som er ambisiøs, har lett for å komme i kontakt med folk og kan bygge tillitsfulle relasjoner til bemidlede personer. Du bør bli motivert av formålet vårt om å hjelpe folk ha størst mulig positiv påvirkning med sine donasjoner, og dermed hjelpe så mange som mulig av verdens ekstremt fattige.

Det er et krav for stillingen at du

 • Er tillitsvekkende og karismatisk, en solid relasjonsbygger og en god samtalepartner.
 • Har erfaring med å jobbe med bemidlede personer, enten sosialt eller profesjonelt.
 • Snakker norsk flytende.
 • Er en “agreeable solo player” - du er selvdreven, men samarbeider godt når det trengs.
 • Er komfortabel med en ærlig og respektfull feedback-kultur
 • Er interessert i å lære av andre mer erfarne aktører i effektiv altruisme-bevegelsen (EA).
 • Kan tenke analytisk og være pedagogisk. Du må kunne forklare komplekse sammenhenger på en effektiv og troverdig måte.
 • Er organisert, detaljorientert og har evnen til å holde i mange prosjekter på en gang uten å bryte forventningene til klienter, kollegaer eller samarbeidspartnere.
 • Ha erfaring med å tale i forsamlinger og lede møter.
 • Ha god risikoforståelse og høy toleranse for usikkerhet.

Det teller positivt om du har

 • Relevant nettverk i Norge.
 • Utdanning innen økonomi, finans eller juss.
 • Juridisk kompetanse innen skatt og arv.
 • Erfaring fra internasjonal bistand og/eller filantropi.

I tillegg er det en fordel om du kjenner til prinsipper innenfor effektiv altruisme og identifiserer deg med disse.


Vi er klar over at faktorer som kjønn, identitet og sosioøkonomisk bakgrunn kan påvirke folks villighet til å søke for roller hvor de møter noen, men ikke alle ønskede egenskaper. Vi vil spesielt oppfordre dem fra typisk underrepresenterte grupper å søke. Er du i tvil om du passer til stillingen - søk likevel.

Detaljer om stillingen.

Dette er en fulltidsstilling med arbeidssted i Effektiv Altruisme Norges kontorer i Oslo. Vi forventer at du er mye på kontoret den første tiden for opplæring og onboarding, og at du besøker en eller flere av våre søsterorganisasjoner i utlandet (for eksempel Sverige, Tyskland, Nederland og England). Ellers vil arbeidssted og -tid være veldig fleksibel og kan i stor grad styres selv.

Stillingens overordnede er Daglig leder for Gi Effektivt, Kari Kjørholt.

Andre fordeler

 • Beste mulig pensjon innenfor loven på 7% av lønn.
 • Mulighet til, og forventning om, å bruke 10% av arbeidstiden på relevant selvutvikling.
 • Dekket alle behov for teknisk utstyr tilknyttet stillingen.
 • Dekket reise, opphold og deltakeravgift på EA Global-konferanser i Europa.

Kontakt Daglig leder, Kari Kjørholt, på kari@gieffektivt.no ved interesse, spørsmål og for å søke.