Ledige stillinger.

Her finner du ledige stillinger i Gi Effektivt. Bli med på teamet som skal heve standarden for bistand i Norge! Gi Effektivt er et samabreid mellom Stiftelsen Gi Effektivt og Effektiv Altruisme Norge.

Gi Effektivt er i vekst ! Nå ser vi etter flere personer til teamet som skal nå vårt mål om å samle inn 100 millioner kroner til effektiv bistand i 2025. Vi er i dag fire ansatte og ~20 frivillige som jobber med prosjektet.

INGEN LEDIGE STILLINGER FOR ØYEBLIKKET

Du kan lese full utlysning og finne lenke til separat søknadsskjema for hver stilling under. Vi kommer til å vurdere kandidater fortløpende, så send inn søknad så fort som mulig. Dersom du vet at du kommer til å søke senere, blir vi glade om du sender en kort mail om dette til daglig leder for Gi Effektivt, Jørgen Ljønes på [object Object]

Søknadskjema er enkelt og tar kun noen minutter å fylle ut om du har en oppdatert CV/LinkedIn-profil.

Ta også kontakt med Jørgen om du har spørsmål om stillingene eller prosessen.

Daglig Leder for Gi Effektivt (FRIST UTGIKK 30.10)

Oppsummering
Vi ser etter en ny Daglig Leder for prosjektet og stiftelsen Gi Effektivt. Du vil få ansvar for et ambisiøst og voksende team som skal revolusjonere bistandsbransjen i Norge.

Gi Effektivt hjelper givere i Norge utgjøre en størst mulig positiv forskjell i verden med det de gir. Dette gjør vi ved å holde oss oppdatert på forskningen på feltet og anbefale noen av de mest effektive bistandstiltakene i verden, og å gjøre det enkelt å støtte dem gjennom oss.

Våre anbefalte organisasjoner kan være 100 ganger så effektive som andre typiske
bistandsorganisasjoner. Innen 2025 har vi som mål å samle inn 100 millioner kroner årlig til disse formålene. Du kan få oss dit!

Arbeidssted: Schweigaards gate 34c, Oslo (Greenhouse kontorfellesskap på Grønland)
Ansettelsesform: Fast stilling (100%)
Lønn: Varierer med kompetanse og erfaring, men vil være konkurransedyktig.

LUKKET FOR NYE SØKERE
-----------------------------
Gi Effektivt
Vi er en uavhengig promotør av analysene til bistandsevaluatoren GiveWell , og gjør deres anbefalte organisasjoner tilgjengelig for nordmenn. Gjennom oss kan man støtte noen av de mest effektive bistandsorganisasjonene i verden enkelt og uten at vi tar noen gebyrer. 100% av donasjoner til formålet sender vi videre - vi dekker til og med alle transaksjonskostnader.

Vi startet opp i 2016 og opplevde tidlig stor interesse og organisk vekst. Siden den gang har vi samlet inn 35 millioner kroner til våre anbefalte organisasjoner, og over 12 millioner bare i fjor. De siste tre årene har innsamlede midler vokst med hhv 62%, 70% og 91%. Fokuset vårt er på stadig forbedring av tjenesten vår så brukerne våre anbefaler oss videre til venner og bekjente.

Gi Effektivt-teamet består også av: En tech lead, en webdesigner og en økonomimedarbeider. Vi har planer om å ansette en egen rådgiver som jobber med spesielt store givere i nær fremtid. I tillegg har vi ~20 frivillige som bidrar på et bredt spekter av oppgaver fra programmering, dataanalyse til innholdsproduksjon.

Om rollen
I denne stillingen vil du lede et team av dyktige og ambisiøse ansatte og frivillige. Du vil ha det strategiske ansvaret for å skalere opp et velprøvd konsept fra ~10 millioner per år til 100 millioner per år. Klarer du å lede oss dit vil vi ha utviklet en tjeneste som kontrafaktisk har reddet og forbedret tusenvis av menneskeliv, og utfordret hele bistandsbransjen i Norge til å bli mer evidensbasert og effektiv.

Daglig leder for Gi Effektivt har driftsansvar for Stiftelsen Gi Effektivt og er leder for prosjektet Gi Effektivt med øverste operativt prosjektansvar. Formelt inkluderer stillingen følgende ansvarsområder:

 • Videreutvikle strategi for prosjektet i samråd med styret i Stiftelsen Gi Effektivt og holde styret oppdatert om drift og resultater.
 • Koordinere drift og gjennomføring av prosjektet med generalsekretær i Effektiv Altruisme Norge, prosjektets administrative partner.
 • Implementere strategien og nå prosjektets mål.
 • Sikre langsiktig finansiering til drift av prosjektet.
 • Rekruttere og drive personalledelse av ansatte og frivillige til prosjektet.
 • Koordinere, informere og følge opp viktige samarbeidspartnere, inkludert andre ansatte i Effektiv Altruisme Norge, våre anbefalte organisasjoner, GiveWell, frivillige og donorer.
 • Utvikle og opprettholde nødvendige rutiner for å beskytte personvern og sikre prosjektets eiendom mot utro tjenere, svindel og økonomisk rot.
 • Videreutvikle og styrke prosjektets merkevare og troverdighet.
 • Følge krav fra myndighetene, revisor og selvpålagte rutiner for økonomisk rapportering, budsjettering og økonomisk gjennomsiktighet.


Om deg
Vi er mest interessert i å høre fra søkere som:

 • …har en sterk indre motivasjon for å hjelpe verdens fattigste
 • …har en solid forståelse for effektiv altruisme
 • …kan trives i en liten, men voksende organisasjon hvor du får mye frihet og ansvar
 • …har minimum 1 års erfaring med personalledelse og har konkrete referanser på dette
 • …er selvdrevet, løsningsorientert og har stor arbeidskapasitet
 • …er organisert, detaljorientert og pålitelig
 • …har god dømmekraft på hva du vet og ikke vet, og er flink til å rådføre deg med andre
 • …deler våre verdier
 • …evner å motivere og samarbeide godt med frivillige, ansatte og andre interessenter
 • …har et sterk driv for å lære mer fra relevante fagfelt
 • …er komfortabel med å gjøre repetitivt, vanskelig eller kjedelige oppgaver som må til for å sikre fremgang


I tillegg er det et pluss om søkere:

 • …har erfaring med eller kunnskap om bistand, og arbeidet til GiveWell spesielt
 • …har erfaring med:
  • Filantropisk rådgivning for HNWI
  • Prosjektledelse av webtjenester
  • Strategisk design
  • Markedsføringsledelse
  • PR/Media
  • Sosiale Medier, SEO og Google Ads
  • Dataanalyse og -visualisering
 • …kan skape realistiske forventninger hos kollegaer og samarbeidspartnere, og overgå dem

Dette er en fulltidsstilling med arbeidssted i Effektiv Altruisme Norges kontorer på Greenhouse i Oslo. Vi deler kontor med administrasjonen og dem som jobber på andre prosjekter i EA Norge. Annet fast arbeidssted kan være aktuelt for eksepsjonelle kandidater. Ta kontakt om du har spørsmål om dette.

Stillingens strategiske overordnede er styreleder for stiftelsen Gi Effektivt, Kristine Fredriksen. Øverste ansvarlig for organisasjonen, og stillingens formelle overordnede, er Generalsekretær i Effektiv Altruisme Norge. Stillingen er særlig uavhengig med begrunnelse i operativt driftansvar og personalansvar.

Lønn og fordeler
Lønn i denne stillingen vil variere etter kompetanse og erfaring. Vi har et mål om å gi en konkurransedyktig lønn. Dersom det er avgjørende for deg vil vi gjerne at du søker uansett og tar det opp tidlig i prosessen.

Andre fordeler utover lønn:

 • Beste mulig pensjon innenfor loven på 7%
 • Mulighet til, og forventning om, å bruke 10% av arbeidstiden på relevant faglig selvutvikling
 • Dekket alle behov for teknisk utstyr tilknyttet stillingen
 • Mulighet for hjemmekontor opp til halvparten av arbeidsuken og i korte perioder
 • Dekket reise, opphold og deltakeravgift på effektiv altruisme-konferanser i Europa


Søknadsprosess
LUKKET FOR NYE SØKERE


Videre vurdering av søkere vil variere basert på kandidaten, men vil sannsynligvis inkludere 1-2 skriftlige arbeidstester, 2-3 intervju og en arbeidsprøve. Arbeidstester og -prøver vil bli økonomisk kompensert.Vi har mål om å tilby noen denne stillingen innen utgangen av oktober. Si ifra om du trenger rask avgjørelse, så skal vi prøve å legge til rette for det.

Vi er klar over at faktorer som kjønn, identitet og sosioøkonomisk bakgrunn kan påvirke folks villighet til å søke for roller hvor de møter noen, men ikke alle ønskede egenskaper. Vi vil spesielt oppfordre dem fra typisk underrepresenterte grupper å søke. Er du i tvil om du passer til stillingen - søk likevel.