Personvernerklæring.

Din tillit til oss er viktig. Derfor er vi opptatt av at du skal føle deg trygg på, og ha tillit til, at all personlig informasjon behandles på en sikker måte når du bruker Gi Effektivt. Denne personvernerklæringen gjør rede for hvorfor og hvordan vi håndterer personopplysninger, samt dine rettigheter knyttet til behandlingen av denne informasjonen.

Dette er personvernerklæringen til Gi Effektivt, omtalt som Gi Effektivt eller “vi” og “våre” gjennom dette dokumentet. Brukere av Gi Effektivt omfatter dem som besøker vår nettside, profiler i sosiale medier, donerer til oss, mottar vårt nyhetsbrev eller kommuniserer med oss via e-post, sosiale medier eller kontaktskjema på nettsiden. I disse situasjonene kan det hende vi behandler personopplysninger om deg som bruker. Gi Effektivt drives av Effektiv Altruisme Norge på vegne av stiftelsen Gi Effektivt.

For henvendelser om personvern, innsyn i lagrede opplysninger, retting eller sletting av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på post@gieffektivt.no.


Kontaktinformasjon

Gi Effektivt drives av Effektiv Altruisme Norge

  • Postboks 9300, GRØNLAND, 0130 OSLO, org.nr. 919 809 140,

på vegne av stiftelsen Gi Effektivt

  • Postboks 9300, GRØNLAND, 0130 OSLO, org.nr. 916 625 308

Hva vi samler inn

Vi samler inn ulike personopplysninger basert på bruken av våre tjenester. Alle personopplysninger er frivillig å oppgi, men noen er nødvendige for å kunne bruke våre tjenester.

Vi samler inn navn, e-postadresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer fra personer eller bedrifter som donerer til oss, men alle disse opplysningene er valgfrie. Velger du å donere anonymt behandler vi ikke noen av disse opplysningene. Som donor bruker vi navn til personalisering av din interaksjon med oss, e-postadresse bruker vi til å sende ut kvittering og årsoppgave samt unikt knytte dine donasjoner til deg og fødselsnummer trenger vi for å rapportere dine donasjoner til Skatteetaten for skattefradrag, om du ønsker det. Oppretter du en bruker på Min Side kan du selv se donasjoner og administrere donasjonsavtaler, samt endre personopplysninger vi har registrert på din e-postadresse.

Vi bruker Plausible Analytics ↗ til å samle inn anonymisert og aggregert data om besøkende på gieffektivt.no. Denne dataen kan ikke knyttes til enkeltpersoner, og gir oss kun et oversiktsbilde av trafikk og atferd på nettsiden vår.

Abonnerer du på vårt nyhetsbrev behandler vi din e-postadresse og navn(valgfritt). E-postadressen bruker vi til å sende ut nyhetsbrev til deg og navn bruker vi for personalisering. Du kan abonnere på vårt nyhetsbrev uten å være donor, og du kan være donor uten å abonnere på vårt nyhetsbrev.

Kontakter du oss på e-post, sosiale medier eller på annen måte vil vi behandle de opplysninger du velger å oppgi i korrespondansen. Denne informasjonen vil vi behandle for å bistå din henvendelse så langt vi kan. Vennligst ikke oppgi personsensitiv informasjon i usikrede kanaler.

Vi behandler dine personopplysninger inntil utgangen av året fem år etter din siste donasjon eller samhandling med oss, fordi vi ønsker å kunne tilby våre givere statistikk på tidligere donasjoner og oppnådd effekt av disse, og for andre statistiske formål. Din donasjonshistorikk uten tilknyttede personopplysninger vil bli lagret for regnskapsmessige hensyn på ubestemt tid. Sletter vi dine personopplysninger enten fordi de er foreldet eller du ber oss om det vil vi knytte donasjonshistorikken din til en kryptert nøkkel basert på din e-postadresse og eventuelt fødsels- eller organisasjonsnummer. Vi sletter så din e-postadresse. På den måten kan du ved en senere anledning velge å donere igjen og få din historikk tilknyttet deg på nytt, uten at vi har personopplysninger tilknyttet disse donasjonene.

Bruk av informasjonskapsler

Gi Effektivt benytter seg av Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler, altså tekstfiler plassert på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedene til å analysere hvordan brukere benytter seg av nettsidene. Annen informasjon som genereres av informasjonskapselen om bruken av nettsidene (inkludert din IP-adresse), blir overført til, og lagret av Google.

Google bruker denne informasjonen med det formål å evaluere bruken av nettsidene, kompilere rapporter om nettstedaktivitet for nettoperatører og tilby andre tjenester knyttet til nettstedaktivitet og internettbruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter når det er nødvendig ved gjeldende lover, eller hvor slike tredjeparter behandler informasjonen på Googles vegne. Google vil ikke knytte din IP-adresse til å innhente andre data fra Google.

Du kan nekte bruken av informasjonskapsler ved å endre innstillinger på nettleseren din, men vær oppmerksom på at hvis du gjør dette kan du ikke oppleve full funksjonalitet på nettsidene. Ved å besøke nettsidene samtykker du i behandling av data om deg av Google på den måten og de formål som er angitt ovenfor.

Google Analytics samler informasjon anonymt. De rapporterer nettsidetrender uten å identifisere individuelle besøkende. Du kan velge bort Google Analytics uten å påvirke hvordan du besøker nettsidene våre. Hvis du vil ha mer informasjon om hva slags cookies Google bruker, og hvordan du kan velge at du ikke spores av Google Analytics på noen av nettsidene du bruker, kan du gå til denne siden.

Underleverandører

Vi benytter oss av noen underleverandører for å yte våre tjenester og i den forbindelse deler vi personopplysninger med disse. Her følger en oversikt over våre underleverandører, hva vi bruker dem til og deres personvernerklæring.

Nyhetsbrev

Intuit (MailChimp) | Utsending av nyhetsbrev
Intuit personvernerklæring

Nettsidestatistikk

Google Analytics | Brukermønster av våre nettsider
Googles personvernerklæring

Betalingstjenester

Vipps | Vipps personvernerklæring

MasterCard | MasterCard personvernerklæring

PayPal | PayPal personvernerklæring

Administrasjon

Google Cloud | Vert for vårt donasjonssystem inkludert datalagring
Google Workspace | E-postklient, datalagring, skjemavert
Googles personvernerklæring

Domeneshop | E-postserver
Domeneshop personvernerklæring

Beskyttelse og bruk av personopplysninger

Gi Effektivt oppgi kun personidentifiserende eller potensielt personidentifiserende opplysninger til betrodde frivillige og ansatte, samt til underleverandører som angitt over. Vi vil aldri gi, leie ut eller selge personopplysninger eller potensielt personidentifiserende informasjon til noen.

Gi Effektivt kan også dele personopplysninger dersom det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eller når vi i god tro mener at å oppgi opplysningene er nødvendig for å beskytte eiendommen og rettighetene til Stiftelsen Effekt, Effektiv Altruisme Norge, tredjeparter eller allmennheten.

Gi Effektivt prøver å ta i bruk alle tiltak som er nødvendige i rimelighetens forstand for å beskytte seg mot uautorisert tilgang, bruk, endring eller ødeleggelse av personidentifiserende eller potensielt personidentifiserende informasjon.

Alle våre ansatte og frivillige som håndterer potensielt sensitiv informasjon kreves å lese og forstå vår personvernerklæring og våre personvernrutiner, og signere vår taushetserklæring. Dine personopplysninger er også trygge hos våre underleverandører gjennom databehandleravtaler. Disse sikrer trygg behandling av data, tidsbegrenset tilgang til opplysningene og at data kun benyttes til oppgitt formål.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og, dersom du ønsker å hente ut data vi har samlet om deg, skal opplysningene være i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format. Dette kalles retten til dataportabilitet.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss på e-post: post@gieffektivt.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Klage

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Ved spørsmål eller henvendelser vedrørende Gi Effektivt sin behandling av dine personopplysninger, ta kontakt på: post@gieffektivt.no.Sist endret: 7. juli 2023


Endringslogg

07.07.2023 - La til informasjon om bruk av Plausible Analytics