Personvernerklæring.

Din tillit til oss er viktig. Derfor er vi opptatt av at du skal føle deg trygg på, og ha tillit til, at all personlig informasjon behandles på en sikker måte når du bruker Gi Effektivt. Denne personvernerklæringen gjør rede for hvorfor og hvordan vi håndterer personopplysninger, samt dine rettigheter knyttet til behandlingen av denne informasjonen.

Dette er personvernerklæringen til Gi Effektivt, omtalt som Gi Effektivt eller “vi” og “våre” gjennom dette dokumentet. Brukere av Gi Effektivt omfatter dem som besøker vår nettside, profiler i sosiale medier, donerer til oss, mottar vårt nyhetsbrev eller kommuniserer med oss via e-post, sosiale medier eller kontaktskjema på nettsiden. I disse situasjonene kan det hende vi behandler personopplysninger om deg som bruker. Gi Effektivt drives av Effektiv Altruisme Norge på vegne av stiftelsen Gi Effektivt.

For henvendelser om personvern, innsyn i lagrede opplysninger, retting eller sletting av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på post@gieffektivt.no.


Kontaktinformasjon

Gi Effektivt drives av Effektiv Altruisme Norge

  • Postboks 9300, GRØNLAND, 0130 OSLO, org.nr. 919 809 140,

på vegne av stiftelsen Gi Effektivt

  • Postboks 9300, GRØNLAND, 0130 OSLO, org.nr. 916 625 308

Hva vi samler inn

Vi samler inn ulike personopplysninger basert på bruken av våre tjenester. Alle personopplysninger er frivillig å oppgi, men noen er nødvendige for å kunne bruke våre tjenester.

Vi samler inn navn, e-postadresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer fra personer eller bedrifter som donerer til oss, men alle disse opplysningene er valgfrie. Gir du gjennom en innsamlingsaksjon eller gavekort samler vi også inn telefonnummer. Velger er du å donere anonymt behandler vi ikke noen av disse opplysningene. Som donor bruker vi navn til personalisering av din interaksjon med oss, e-postadresse bruker vi til å sende ut kvittering og årsoppgave samt unikt knytte dine donasjoner til deg og fødselsnummer trenger vi for å rapportere dine donasjoner til Skatteetaten for skattefradrag, om du ønsker det. Telefonnummer bruker vi til at du skal få gjennomføre donasjonen via Vipps ved en innsamlingsaksjon eller ved gavekort, og for oppfølging i forbindelse med dette. Oppretter du en bruker på Min Side kan du selv se donasjoner og administrere donasjonsavtaler, samt endre personopplysninger vi har registrert på din e-postadresse.

Vi bruker Plausible Analytics ↗ til å samle inn anonymisert og aggregert data om besøkende på gieffektivt.no. Denne dataen kan ikke knyttes til enkeltpersoner, og gir oss kun et oversiktsbilde av trafikk og atferd på nettsiden vår.

Abonnerer du på vårt nyhetsbrev behandler vi din e-postadresse og navn (valgfritt). E-postadressen bruker vi til å sende ut nyhetsbrev til deg og navn bruker vi for personalisering. Du kan abonnere på vårt nyhetsbrev uten å være donor, og du kan være donor uten å abonnere på vårt nyhetsbrev.

Tar du prosentløftet behandler vi din e-postadresse og navn og hvor mye du ønsker å love å gi hvert år, når du tok løftet, og om du ønsker å være synlig på listen over løftetakere. Det er også frivillig å oppgi når du er ferdig å studere, og om vi kan kontakte deg når du er ferdig som student for å minne deg på løftet. Vi bruker e-postadressen til å sende ut informasjon som er relevant for løftet ditt, og navnet ditt, dato du tok løftet og andelen du ønsker å gi for å føre deg opp i listen over løftetakere.

Kontakter du oss på e-post, sosiale medier eller på annen måte vil vi behandle de opplysninger du velger å oppgi i korrespondansen. Denne informasjonen vil vi behandle for å bistå din henvendelse så langt vi kan. Vennligst ikke oppgi personsensitiv informasjon i usikrede kanaler.

Vi behandler dine personopplysninger inntil utgangen av året fem år etter din siste donasjon eller samhandling med oss, fordi vi ønsker å kunne tilby våre givere statistikk på tidligere donasjoner og oppnådd effekt av disse, og for andre statistiske formål. Din donasjonshistorikk uten tilknyttede personopplysninger vil bli lagret for regnskapsmessige hensyn på ubestemt tid. Sletter vi dine personopplysninger enten fordi de er foreldet eller du ber oss om det vil vi knytte donasjonshistorikken din til en kryptert nøkkel basert på din e-postadresse og eventuelt fødsels- eller organisasjonsnummer. Vi sletter så din e-postadresse. På den måten kan du ved en senere anledning velge å donere igjen og få din historikk tilknyttet deg på nytt, uten at vi har personopplysninger tilknyttet disse donasjonene.

Bruk av informasjonskapsler

Gi Effektivt bruker Hotjar for å bedre forstå behovene til brukerne våre og for å optimalisere tilbudet og opplevelsen på denne nettsiden. Ved å bruke Hotjars teknologi får vi bedre forståelse av brukernes opplevelser (f.eks. hvor mye tid brukerne bruker på hvilke sider, hvilke linker de klikker på, hva de liker og hva de ikke liker osv.). Dette hjelper oss med å tilpasse våre tjenestetilbud til tilbakemeldingene fra brukerne våre.

Hotjar anvender informasjonskapsler og andre teknologier for å samle inn data om oppførselen til brukerne våre og deres enheter, spesielt nevnes IP-adressen til enheten (blir bare registrert og lagret i anonymisert form under din bruk av nettstedet), skjermstørrelse, enhetstype (unike enhetsidentifikatorer), informasjon om nettleseren som brukes, plassering (kun land) og foretrukket språk for visning av nettsiden vår.

Hotjar lagrer denne informasjonen på vegne av oss i en pseudonymisert brukerprofil. Hotjar er kontraktsmessig forhindret fra å selge dataene som samles inn på våre vegne til tredjeparter. For mer informasjon, se delen "om Hotjar" på Hotjars hjelpeside .

Underleverandører

Vi benytter oss av noen underleverandører for å yte våre tjenester og i den forbindelse deler vi personopplysninger med disse. Her følger en oversikt over våre underleverandører, hva vi bruker dem til og deres personvernerklæring.

Nyhetsbrev

Intuit (MailChimp) | Utsending av nyhetsbrev
Intuit personvernerklæring

Nettsidestatistikk

Plausible Analytics | Brukermønster av våre nettsider
Plausibles personvernerklæring

Innsamlingaksjoner og gavekort

Adoveo | Donasjonsflyt for innsamlingsaksjoner og gavekort

Betalingstjenester

Vipps | Vipps personvernerklæring

MasterCard | MasterCard personvernerklæring

PayPal | PayPal personvernerklæring

Administrasjon

Google Cloud | Vert for vårt donasjonssystem inkludert datalagring
Google Workspace | E-postklient, datalagring, skjemavert
Googles personvernerklæring

Domeneshop | E-postserver
Domeneshop personvernerklæring

Beskyttelse og bruk av personopplysninger

Gi Effektivt oppgi kun personidentifiserende eller potensielt personidentifiserende opplysninger til betrodde frivillige og ansatte, samt til underleverandører som angitt over. Vi vil aldri gi, leie ut eller selge personopplysninger eller potensielt personidentifiserende informasjon til noen.

For innsamlingsaksjoner deler vi informasjonen om donasjoner til innsamlingen med innsamler, med mindre brukeren takker nei til dette i løpet av donasjonsprosessen. Det er for at de skal kunne takke for bidrag til sin innsamlingsaksjon og/eller sjekke at de har fått inn innbetalinger for eventuelle auksjonsobjekter.

Gi Effektivt kan også dele personopplysninger dersom det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eller når vi i god tro mener at å oppgi opplysningene er nødvendig for å beskytte eiendommen og rettighetene til stiftelsen Gi Effektivt, Effektiv Altruisme Norge, tredjeparter eller allmennheten.

Gi Effektivt prøver å ta i bruk alle tiltak som er nødvendige i rimelighetens forstand for å beskytte seg mot uautorisert tilgang, bruk, endring eller ødeleggelse av personidentifiserende eller potensielt personidentifiserende informasjon.

Alle våre ansatte og frivillige som håndterer potensielt sensitiv informasjon kreves å lese og forstå vår personvernerklæring og våre personvernrutiner, og signere vår taushetserklæring. Dine personopplysninger er også trygge hos våre underleverandører gjennom databehandleravtaler. Disse sikrer trygg behandling av data, tidsbegrenset tilgang til opplysningene og at data kun benyttes til oppgitt formål.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og, dersom du ønsker å hente ut data vi har samlet om deg, skal opplysningene være i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format. Dette kalles retten til dataportabilitet.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss på e-post: post@gieffektivt.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Klage

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Ved spørsmål eller henvendelser vedrørende Gi Effektivt sin behandling av dine personopplysninger, ta kontakt på: post@gieffektivt.no.

Endringslogg

Sist endret: 8. april 2024

08.04.2024 - Fjernet informasjon om google analytics i forbindelse med avvikling av bruk av tjenesten.

09.02.2024 - La til informasjon om bruk av hotjar for anonymisert analyse av brukermønster på nettsiden

17.11.2023 - La til informasjon om deling av donasjonsinformasjon med innsamler under en innsamlingsaksjon og informasjon om Adoveo og Plausible Analytics som underleverandører

24.10.2023 - La til informasjon om lagring av telefonnummer ved bruk av innsamlingsaksjoner og gavekort

07.07.2023 - La til informasjon om bruk av Plausible Analytics