Vilkår.

Vilkår.

Juridisk merknad

Gi Effektivt er juridisk forpliktet til å reservere seg retten til å bestemme den endelige bruken av donasjoner gitt til oss. Styret i stiftelsen Gi Effektivt har imidlertid vedtatt å videreføre donasjoner etter donors ønsker og har ikke avviket fra dette tidligere*. Det foreligger ingen planer om å gå vekk fra dette. Gi Effektivt tar ingen gebyrer og donerer videre hele summen som angitt etter donors ønske. Donorer står imidlertid fritt til å velge å donere til drift av Gi Effektivt.
*Et unntak gjelder i tilfeller der vi får donasjoner til ikke lengre anbefalte organisasjoner. Dette har til nå kun vært aktuelt for et lite antall donasjoner hvor pengene istedet har fulgt Smart fordeling, som per 01.01.2021 er GiveWell Top Charities Fund.