Resultater.

Hvor mye har vi sammen gitt, og hva har pengene utrettet?

Dette har vi samlet inn
Data: Kumulativt donasjonsvolum per år

304 147

Myggnett

Det koster 45-50 kroner for produksjon og distribusjon av et nett, som brukes av to personer i 2–4 år. Det betyr at 11 kroner er nok for å beskytte en person mot malaria i minst ett år. Ifølge Verdens helseorganisasjon har bruken av myggnett globalt bidratt til å forhindre omkring 450 millioner tilfeller av malaria mellom 2000 og 2015.

Data: Estimert antall impregnerte myggnett levert i utsatte områder

Organisasjoner

Donasjoner til anbefalte eller tidligere anbefalte organisasjoner som arbeider med myggnett.

Against Malaria Foundation6 435 954 kr direkte fra donorer7 282 419 kr via smart fordeling

332 471

Malariabehandlinger

Å dele ut forebyggende medisin mot malaria i høysesongen for smitte, såkalt sesongmessig kjemoprevensjon (SMC), er en effektiv måte å forebygge dødsfall fra malaria. Spesielt barn under fem år er sårbare for sykdommen som i 2022 smittet 250 millioner mennesker og førte til over 600 000 dødsfall. Denne tilnærmingen er anerkjent for sin kostnadseffektivitet og har mottatt anbefalinger fra helseeksperter.

Data: Estimert antall preventive behandlinger mot malaria i utsatte områder

Organisasjoner

Donasjoner til anbefalte eller tidligere anbefalte organisasjoner som arbeider med malariabehandlinger.

Malaria Consortium1 278 304 kr direkte fra donorer21 928 233 kr via smart fordeling

425 111

A-vitamintilskudd

Tilskudd av vitamin A er et effektivt tiltak for å forhindre mangelsykdommer og redusere barnedødelighet. Mangel på A-vitamin kan blant annet føre til redusert syn, blindhet og svekket imunforsvar. Det koster omtrent 10 kr å gi et barn én dose høykonsentrert tilskudd, og to doser dekker det årlige behovet til et barn. Tiltaket fører til 24% lavere barnedødelighet i områdene det gjennomføres, og er bredt anbefalt av helseeksperter for sin dokumenterte effekt og potensiale for vekst.

Data: Estimert antall A-vitamin supplementeringer levert i utsatte områder

Organisasjoner

Donasjoner til anbefalte eller tidligere anbefalte organisasjoner som arbeider med a-vitamintilskudd.

Hellen Keller International2 959 006 kr direkte fra donorer1 471 232 kr via smart fordeling

15 137

Vaksinasjoner

Vaksiner er en svært effektiv og veldokumentert måte å forhindre sykdom og redusere barnedødelighet. I lavinntektsland med lav vaksinedekning er det også effektivt å insentivere foreldre til å vaksinere spedbarna sine. Det kan for eksempel være gjennom små økonomiske belønninger for vaksinering. Dette bidrar til bedre folkehelse og er en investering som gir høy avkastning ved å forebygge sykdomsutbrudd og redusere helsekostnader.

Data: Estimert antall vaksinasjoner i utsatte områder som ellers ikke ville skjedd

Organisasjoner

Donasjoner til anbefalte eller tidligere anbefalte organisasjoner som arbeider med vaksinasjoner.

New Incentives2 246 275 kr direkte fra donorer14 246 863 kr via smart fordeling

1 202 002

Dollar mottatt

Direkte kontantoverføringer til ekstremt fattige. Mottakerne har selv god oversikt over hva de trenger, og velger selv hvordan de vil benytte midlene. Studier viser at folk bruker pengene de får på å dekke sine grunnleggende behov, og at de gjør investeringer som gir god avkastning på sikt. Dette gir høyere inntekt også etter at overføringene stopper.

Data: Dollar mottatt som ubetinget kontantoverføring

Organisasjoner

Donasjoner til anbefalte eller tidligere anbefalte organisasjoner som arbeider med dollar mottatt.

GiveDirectly13 810 760 kr direkte fra donorer0 kr via smart fordeling
GiveDirectly Zakat Fund145 395 kr direkte fra donorer0 kr via smart fordeling
GiveDirectly Borgerlønn739 208 kr direkte fra donorer0 kr via smart fordeling

470 753

Ormekurer

Ormekurer er en kostnadseffektiv måte å forbedre folkehelsen på, spesielt blant barn i utviklingsland, hvor infeksjoner fra innvollsormer er utbredt. Behandlingen koster så lite som 5 kroner per person og kan redusere forekomsten av anemi, forbedre ernæringsstatus, øke skolegang og bidra til bedre helse generelt. Massedistribusjon av ormekur-tabletter har vist seg å være en effektiv metode for å nå ut til store befolkningsgrupper, med potensial for å forbedre livskvaliteten for millioner.

Data: Estimert antall ormekurer gitt i utsatte områder

Organisasjoner

Donasjoner til anbefalte eller tidligere anbefalte organisasjoner som arbeider med ormekurer.

Deworm the World133 578 kr direkte fra donorer607 618 kr via smart fordeling
Evidence Action the END Fund18 608 kr direkte fra donorer0 kr via smart fordeling
SCI Foundation1 755 851 kr direkte fra donorer0 kr via smart fordeling
Sightsavers49 503 kr direkte fra donorer1 089 616 kr via smart fordeling
Hvor hørte våre donorer om oss
Data: Donasjonsvolum etter oppgitt referanse per år

Maksimer effekten av det du gir.

Bruk Gi Effektivt.