Årsrapport 2018.

2018 var det tredje driftsåret i Stiftelsen Effekts historie. Her kan du lese mer om vår måloppnåelse.

I 2017 håpet vi å samle inn én million kroner, og nådde dette målet allerede i oktober. I 2018 skrudde vi opp forventningen til to millioner kroner, og etter stor innsamlingsaktivitet i desember nådde vi det med god margin!

Bidrag fra privatpersoner er små i den store sammenhengen, men når du velger å gi effektivt så vet du at bidraget ditt blir stort for de du støtter. Tusen takk til alle dere som bidrar til enestående effektive og ellers neglisjerte tiltak.

På vegne av styret vil jeg også rette en stor takk til våre frivillige!

Svenn Are T. Værnø
Styreleder 2018

2 338 530 NOK

samlet inn til våre anbefalte organisasjoner i 2018 gjennom gieffektivt.no og vår kampanje hos Against Malaria Foundation.

28 %

vekst i innsamlet beløp til anbefalte organisasjoner sammenlignet med 2017.

375 001 NOK

samlet inn gjennom Facebook.

Omtrent 1/3

samlet inn i desember.

Andreas Stråbø Normann

Andreas Stråbø Normann har overtatt stillingen som frivillig daglig leder etter Jørgen Ringvold Ljønes. Andreas er 30 år, bor i Oslo med familien sin og jobber som VA-ingeniør i Sweco. Tusen takk til Jørgen for et fantastisk arbeid, samt god erfaringsoverføring. Og varmt velkommen til Andreas!

Image

Anbefalte organisasjoner.

Vi endrer våre utvalgte organisasjoner etter hvert som GiveWell oppdaterer sine anbefalinger.

Dette var organisasjonene vi anbefalte i 2018:

  • Against Malaria Foundation
  • Schistosomiasis Control Initiative
  • Sanku Project Healthy Children
  • GiveDirectly
  • Evidence Action Deworm the World Initiative
  • The End Fund
  • Malaria Consortium
  • Sight Savers
  • Helen Keller International
  • No Lean Season
ImageInnsamlede gaver til anbefalte organisasjoner 2016 til 2018.

No Lean Season var anbefalt i 2018, men ble tatt ut av GiveWells liste etter at de gode resultatene fra pilotstudier ikke lot seg bekrefte i en større studie. På dette tidspunktet hadde vi ennå ikke gjort overføringer til NLS, og med de aktuelle givernes samtykke overførte vi da heller de innsamlede midlene etter deres preferanser eller i tråd med vår standardfordeling for 2018 (70% til AMF og 30% til SCI).

I 2018 anbefalte Stiftelsen Effekt alle organisasjonene fra GiveWells toppliste ↗, i tillegg til Project Healthy Children (som var blant GiveWells "standout charities ↗"). Utover det å minimere transaksjonskostnader, mener vi at noe av det viktigste vi gjør er å bygge et marked av norske givere som kjenner til organisasjonene vi anbefaler.

For å mest effektivt få til dette med de ressursene vi har tilgjengelig, har vi fra 2018 valgt å fokusere på å etablere merkevaren til et utvalg av organisasjonene: GiveDirectly, Against Malaria Foundation, Helen Keller International og Schistosomiasis Control Initative.

Du kan fremdeles donere til alle organisasjonene vi anbefaler, og dette valget handler om markedsstrategi snarere enn en vurdering av organisasjonene.

Vår måloppnåelse i 2018.

Samle inn 2.000.000 kroner til stiftelsens anbefalte organisasjoner.

I 2018 samlet vi inn 2 322 873 til våre anbefalte organisasjoner. Dette er en økning på 28,6% fra 2017. Omtrent en tredjedel av midlene kom inn i giversesongen i desember.

Målet er hovedsaklig oppnådd gjennom organisk vekst, snarere enn gjennom økt innsats i promotering.

Oppnå en løsning for skattefradrag.

Skattefradrag for donasjoner til Effekt har vært et mål siden stiftelsen startet, men strategiene vi har prøvd har ikke ført frem. Dette er hovedsakelig fordi loven setter høyere krav til stiftelser enn andre organisasjoner, en utfordring grunnleggerne av stiftelsen var klar over og trodde vi ville løse, men som har vist seg å være vanskeligere enn først antatt. Enn så lenge har vi vurdert det slik at fordelen ved skattefradrag er altfor liten til å forsvare investeringen som kreves, men vi vil vurdere løpende om dette er noe vi skal satse på.

Men: Donasjoner gitt direkte til Against Malaria Foundation ble godkjent for skattefradrag ved inngangen til 2018! Donér til [object Object], så hjelper du oss å holde oversikt over veksten i donasjoner til AMF fra Norge.

I slutten av 2018 oppnådde dessuten Effektiv Altruisme Norge skattefradrag. EA Norge er en medlemsforening som samler inn penger til flere saksområder som er prioritert av medlemmene. Global helse og fattigdomsbekjempelse er én av disse sakene, og EA Norge velger å gi 100% av midlene de får til dette formålet videre til Stiftelsen Effekt etter vår standardfordeling. Dette har ingen ekstra transaksjonskostnader, og det betyr at det nå er mulig å oppnå skattefradrag på donasjoner til Stiftelsen Effekt gjennom dem. Dette gitt at man er ok med å donere etter vår standardfordeling (noe vi anbefaler), og ikke vil velge fordeling mellom en eller flere organisasjoner selv.

Styret anser målet som delvis oppnådd.

Automatisere minst en fjerdedel av arbeidet knyttet til donorpleie og regnskapsføring.

Daglig leder bruker tid på å blant annet registrere donasjoner, sende ut donasjonskvitteringer og føre regnskap. Dette skalerer dårlig med en økning i donasjoner, og vi så derfor tidlig i 2018 et behov for å automatisere dette arbeidet. Sammen med frivillige har daglig leder jobbet på et prosjekt for å bedre donoropplevelsen på gieffektivt.no og samtidig automatisere arbeid. Utsending av kvitteringer ble automatisert tidlig i 2019, men vi hadde håpet å komme lengre med dette prosjektet, og på flere områder, allerede ved slutten av 2018. Begrenset kapasitet har resultert i at dette prosjektet må jobbes videre med i 2019.

Siden vi har byttet daglig leder i 2018, og endret på noen rutiner, er det vanskelig å anslå nøyaktig hvor stor andel av arbeidet som er automatisert. Men trolig under en fjerdedel. Vi tror forøvrig ikke det er hensiktsmessig å angi andelen som skal automatiseres, og at det er bedre å fokusere på funksjoner som gir best avkastning i å lette arbeidet for daglig leder.

Øke synligheten til Effekt og nå 1500 følgere på Facebook.

Vi har gått fra ca. 1000 til ca. 1100 følgere på Facebook, og har dermed helt klart ikke oppnådd målet vårt om antall følgere. Styret tror imidlertid ikke lenger dette er en spesielt relevant indikator, og i fremtiden vil vi være mer opptatt av å følge med på trafikken til gieffektivt.no.

Styret anslår at vi har stabil eller lavere synlighet, da Effekt ble nevnt i en rekke aviskommentarer i 2017 mens dette ikke skjedde i 2018. Mest synlige var vi i desember, da flere støttespillere holdt innsamlingsaksjoner til inntekt for organisasjonene vi anbefaler.

Bedre vårt grafiske uttrykk og brukervennligheten på nettsidene.

I løpet av 2018 arbeidet vi med å få utarbeidet en visuell profil og nye nettsider. Ny nettside for stiftelseneffekt.no (hvor du leser dette) ble lansert mot slutten av året.
Nye gieffektivt.no var ennå ikke lansert ved nyttår, men kom på plass tidlig i 2019.

Vi har utviklet en resultatside til gieffektivt.no som viser statistikk på innsamlede midler og hva pengene fører til hos våre anbefalte organisasjoner. Denne løsningen har ligget klar i betaversjon gjennom året, men vi har prioritert å gjøre ferdig andre løsninger, slik at dette gjenstår for 2019.

Resultatregnskap 2018.

Image
Image
Image
Image
1 543 672 NOK

overført til våre anbefalte organisasjoner og resten overført ved første anledning i 2019.

535 675 NOK

innsamlet gjennom vår direktekampanje hos AMF (gir rett til skattefradrag).

68 974 NOK

brukt av midler som har blitt donert spesifikt til drift av Stiftelsen Effekt.

Balanseregnskap 2018.

Image
Image

Påvirkning på miljø.

Stiftelsens aktivitet går hovedsaklig ut på å drifte en nettbasert giverportal, og det meste av arbeidet som gjøres av styret og daglig leder foregår over internett. Dette antas å ha svært beskjeden påvirkning på miljø og klima.

Stiftelsens største miljøeffekt er antakeligvis CO2-utslipp i forbindelse med flyreiser: Daglig leder og et styremedlem har bodd i hhv Trondheim og Bergen og har i et par tilfeller reist til Oslo for å delta på møter. Det har vært gjort tre tur/retur-flyreiser, noe som gir utslipp på ca. 0.29 tonn CO2.

Styret.

Image

Mål for 2019.

Innsamling.

I 2019 ønsker vi å samle inn minst 3 millioner kroner til våre formål.

Målgruppe.

Vi vil rette oss mot et segment i befolkningen som er opptatt av gode argumenter og tilbøyelige til å bli stabile og langsiktige donorer.

Frivillighet.

Fortsatt fokus på velorganisert drift basert på frivillig innsats. Prioritere arbeid med automatisering av donorpleie og regnskapsføring.

Promotering.

Ha jevnlige oppdateringer på Effekt sin Facebook-side og eksperimentere med betalt annonsering. Etablere ideen om å gi effektivt i et segment i målgruppen.

Vurdere kursendringer

Vurdere å rebrande Stiftelsen Effekt til gieffektivt.no. Vurdere et samarbeid med Effektiv Altruisme Norge om gieffektivt.no og donasjonsløsningene våre, for å oppnå skattefradrag og redusere vårt administrasjonsarbeid.

Nettsider

Nye nettsider skal lanseres (det ble gjort tidlig 2019) og videreutvikles. Gieffektivt.no skal holde høy kvalitet, tydeliggjøre fordelene ved å gi effektivt og hvordan dette gjøres enklest mulig.