Topplista.

Ditt valg av tiltak har mye å si for hvor mye donasjonen din kan utrette.

Forskning viser at de beste bistandtiltakene er rundt ti ganger så effektive som de gjennomsnittlig gode. Vi anbefaler fem eksepsjonelt gode tiltak basert på forskning fra GiveWell11.

GiveWell er en uavhengig bistandsevaluator som forsker på hvor donasjonene dine vil gjøre størst mulig nytte.

over hvilke tiltak som redder og forbedrer flest mulig liv per krone.

Verden endrer seg over tid, og det vil sannsynligvis også anbefalingene gjøre. Ved å bruke Smart fordeling sikrer du at donasjonene dine til en hver tid går til det tiltaket som kan utnytte dem best.

Ønsker du likevel å gi til et spesifikt tiltak er dette våre anbefalinger her.

A-vitamintilskudd

A-vitamintilskudd

I 2023 delte Helen Keller International ut 68 millioner tilskudd av A-vitamin til barn i Afrika og Asia.

20 kr

dekker behovet til et barn i ett år

Mangelsykdommer som følge av for lite A-vitamin kan føre til en rekke lidelser, som redusert syn, varig blindhet og svekket immunforsvar.

Helen Keller International samarbeider med myndigheter om å dele ut høykonsentrerte tilskudd til barn under fem år i områder utsatt for feilernæring. Tilskuddene bedrer barnas helse og fører til utrolige 12 til 24% lavere barnedødelighet i områdene det gjennomføres.

Vaksinasjoner

Vaksinasjoner

Siden 2017 har over 2,7 millioner spedbarn blitt meldt inn i vaksinasjonsprogrammet til New Incentives i Nigeria.

935 kr

vaksinerer et barn som ellers ikke ville blitt vaksinert

Livsviktige spedbarnsvaksiner mot blant annet tuberkulose, difteri og meslinger tilbys gratis av offentlige klinikker i Nigeria. Kostnaden med å reise til klinikkene og andre barrierer gjør likevel at mange foreldre ikke prioriterer å vaksinere barna sine.

New Incentives tilbyr små kontantoverføringer til foreldre som tar med seg spedbarn til klinikkene for å fortsette vaksinasjonsplanen. Slik øker de vaksinasjonsgraden i området. Det forhindrer sykdom og reduserer barnedødeligheten.

Malariamedisin

Malariamedisin

I 2022 delte Malaria Consortium ut forebyggende medisin mot malaria til 25 millioner barn i Afrika sør for Sahara.

68 kr

beskytter et barn mot malaria i én sesong

I 2022 døde 608 000 mennesker av malaria, en sykdom som både kan forebygges og behandles. Omtrent 80 % av disse var barn under fem år.

Malaria Consortium distribuerer forebyggende medisin mot malaria i høysesongen for smitte til barn under fem år, som er spesielt sårbare for sykdommen. Flere studier har vist at det er en kostnadseffektiv metode for å begrense antall sykdomstilfeller og redde liv.

Myggnett

Myggnett

Against Malaria Foundation har delt ut over 250 millioner myggnett siden 2004.

48 kr

beskytter én til to personer mot malaria i to til fire år

I 2022 døde 608 000 mennesker av malaria, en sykdom som både kan forebygges og behandles. Omtrent 80 % av disse var barn under fem år.

Against Malaria Foundation distribuerer myggnett som beskytter mot malaria. Fordi malariamyggen er mest aktiv om natten gir det god beskyttelse å sove under et myggnett impregnert med insektmidler.

Kontantoverføringer

Kontantoverføringer

Siden 2009 har GiveDirectly overført over 220 millioner dollar til mennesker som lever i ekstrem fattigdom.

90%

av donasjonen din går direkte til ekstremt fattige

9% av verdens befolkning lever i ekstrem fattigdom, altså for under 2,15 dollar om dagen.

GiveDirectly gjør direkte kontantoverføringer til mennesker som lever i ekstrem fattigdom. Mottakerne har god oversikt over hva de trenger, og velger selv hvordan de vil benytte midlene. Studier viser at folk bruker pengene de får på å dekke sine grunnleggende behov, og at de gjør investeringer som gir god avkastning på sikt.

Merk: GiveDirectly er ikke lenger en GiveWell "Top Charity", men vi har beholdt dem på Topplista. Les mer om det her.

GiveWell All Grants Fund

GiveWell støtter også prosjekter utenfor deres anbefalte organisasjoner når de finner andre spesielt kostandseffektive muligheter. Man kan gi til hele porteføljen av GiveWell sine tildelinger gjennom All Grants Fund. Noen av prosjektene har høyere usikkerhet og risiko ved seg enn de anbefalte organisasjonene, men de har den høyeste forventede kostandseffektiviteten.

Les mer om GiveWell All Grants Fund her ↗.

Om våre anbefalinger.

Om GiveWell.