Skattefradrag.

Enda mer effekt.

Donasjoner til oss går juridisk sett til Effektiv Altruisme Norge, som er godkjent for skattefradrag i Norge. Når du bruker Gi Effektivt sørger vi for at du får skattefradrag på dine bidrag til effektiv bistand, uansett hvilket av våre anbefalte tiltak pengene går til. Når man trekker fra donasjonen på skatten kan man donere mer uten at det koster deg mer.

I 2024 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for en samlet årlig verdi på opp til 25 000 kroner, per person eller virksomhet som donerer. Kvalifiserte donasjoner gir 22% av beløpet i fradrag, som altså gir opp til 5 500 kroner mindre i skatt.
Betingelser for å få fradrag
Fødselsnummer.

Donasjonen må kunne kobles til et innrapportert fødselsnummer eller organisasjonsnummer.

Minstesum.

Du må ha gitt minst 500 kroner samlet i løpet av et kalenderår.

Tidsfrist.

Donasjonen må være på vår konto senest 31. desember det året fradraget skal gjelde.

Privatpersoner som gir.

Kryss av for skattefradrag og oppgi fødselsnummer når du gir. Dersom du glemmer det eller vil sjekke om du har registrert fødselsnummer kan du logge inn på Min Side ↗ og registrere deg som skatteenhet der. Har du tidligere gjennomført en donasjon der du registrerte fødselsnummer vil du allerede ha en skatteenhet og donasjonen der du glemte å huke av for skattefradrag blir likevel med i vår rapport til skatteetaten.
Kvittering på rapportert skattefradrag sendes ut hvert etterfølgende år innen 1. februar. Ta kontakt dersom du mener den inneholder feil, så fikser vi det.
Donasjoner fra Facebook: Facebook deler ikke nok informasjon med oss til at vi kan automatisk koble donasjoner derfra til din profil hos oss. Derfor må donasjoner via Facebook registreres ekstra på Min Side ↗ i skjemaet under Skatt om du ønsker skattefradrag på dem. Det holder å registrere din betalings-id fra Facebook en gang så vil alle dine donasjoner gjort via Facebook også rapporteres til skatteetaten.

Bedrifter som gir.

For bedrifter som er egne skattesubjekter (for eksempel aksjeselskaper), gjelder samme beløpsgrense og prinsipper som for privatpersoner. Skattefradrag gis for donasjoner mellom 500 og 25 000 kr per år. Alt dere trenger å gjøre er å huke av for skattefradrag og skrive inn organisasjonsnummer når dere gir.
Dersom dere glemmer å gjøre dette kan dere logge inn på Min Side ↗ og opprette en skatteenhet der. Har dere tidligere gjennomført en donasjon med registrert organisasjonsnummer vil dere allerede ha en skatteenhet og donasjoner der dere glemte å huke av for skattefradrag blir likevel med i vår rapport til skatteetaten.
Eiere av AS, NUF og andelseiere i et samvirkeforetak kan altså la selskapet donere opptil 25 000 kr med fradragsrett for virksomheten. I tillegg til dette kan hver enkelt person gi samme beløp med fradrag som privatperson.
For noen bedrifter vil det være nyttig å kunne oppgi vårt juridiske navn og adresse.
Organisasjonsnummer: 919 809 140
Effektiv Altruisme Norge
Postboks 9300
Grønland
0134 OSLO

Hvor mye skatt sparer du ved å donere?

Skattefradraget er pengene du kan trekke fra inntekten i skattemeldingen, slik at grunnlaget skatten beregnes fra blir lavere. Dette er altså ikke det samme som hva man betaler mindre i skatt.
Skattesatsen fradraget beregnes fra, er 22% for alle. (En vanlig misforståelse er at toppskatten har innvirkning her, slik at det man sparer i skatt ville vært ulikt mellom høyt og lavlønte - men dette er altså ikke tilfelle.)
Eksempel: inntekt på 100 000 kr + donerer 20 000 kr. Da beregner man 22% av 20 000 kr = 4 400 kr som beløpet man sparer i skatt. Skattefradraget er derimot på 20 000 kr, ikke 4 400 kr.