Skattefradrag ved donasjoner
Gaver og donasjoner gjennom gieffektivt.no gir rett til skattefradrag, og i 2020 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for en samlet årlig verdi på opp til 50 000 kroner. Dette innebærer opptil 11 000 kroner mindre å betale i skatt (22% skattesats).

Dette gjelder donasjoner gjort fra og med november 2019 gjennom bank, Vipps og PayPal. Disse kanalene driftes av Effektiv Altruisme Norge, etter at vi i 2019 inngikk et samarbeid om drift med dem. Dette kan du lese mer om her. Donasjoner gjennom vår Facebook-side gir foreløpig dessverre ikke rett til skattefradrag.

Privatpersoner
For at du skal få skattefradrag krever myndighetene at vi rapporterer inn totalt donert beløpet fra deg når året er over, sammen med ditt 11-sifrede fødselsnummer. Du må derfor oppgi dette minst en gang når du donerer til oss gjennom gieffektivt.no/gi. Gitt at du gjør dette, og ikke aktivt ber oss om noe annet, så vil dine donasjoner automatisk registreres og være oppgitt på skattemeldingen du mottar i mars-april.

Vi sender ut kvittering på rapportert skattefradrag til alle givere innen 1. februar for forrige kalenderår, gitt at vi har en e-postadresse til dem. Si ifra til oss om du mener den skulle inneholde feil. Normalt kontakter vi også alle givere som er berettiget for skattefradrag, men som ikke har oppgitt fødselsnummer til oss, for å minne dem om denne muligheten. Om du har spørsmål til dette, vil oppgi fødselsnummer eller e-post manuelt til oss, eller andre henvendelser, så ta kontakt på donasjon@gieffektivt.no.

I Norge regnes ikke fødselsnumre som sensitive personopplysninger, men vi behandler all personinformasjon konfidensielt. Les mer om vår håndtering av personopplysninger her.

Betingelser for å få fradrag
  • gaven må være et pengebeløp og utgjøre minst 500 kroner samlet i løpet av kalenderåret
  • gaven må være på vår konto senest 31. desember i det året som fradraget skal gjelde
  • fødselsnummer må være innrapportert sammen med gaven eller separat

Bedrifter
For bedrifter som er egne skattesubjekter (for eksempel aksjeselskaper) gjelder samme beløpsgrense og prinsipper som for privatpersoner. Bedrifter kan altså få skattefradrag for gaver mellom 500 og 50 000 kroner årlig, og bedriften må da informere oss om dens organisasjonsnummer (vi trenger ingen fødselsnummer for dette). Det gjøres på samme måte som for privatpersoner i donasjonsskjemaet på gieffektivt.no/gi.. Vi rapporterer da bedriftens gave til skattedirektoratet.

Eiere av et AS eller NUF og andelseiere i et samvirkeforetak kan altså la selskapet gi gaver opptil 50 000 kr med fradragsrett for virksomheten. Og uavhengig av dette kan hver enkelt person gi samme beløp med fradrag i sin egen skattemelding (i tillegg).

Om du ønsker å donere via en bedrift kan det hende du trenger vår adresse for å rapportere donasjonen. Den er:
Effektiv Altruisme Norge
Postboks 6756
St. Olavs plass
0130 OSLO


Registrering av fradrag på skattekortet
For å unngå å trekkes for mye i skatt, og at skattefradraget blir noe du får tilbake først året etter, så kan du legge til på skattekortet ditt at du har donert/planlegger å donere. Gjør dette på Skatteetaten.no, inne på skattekortet ditt, og velg "Legg til aksjer og verdipapirer" og så "Andre fradrag". Så registrerer du planlagt donert beløp opp til maksimum 50 000 kroner. Da vil din månedlige skattesats oppdateres i henhold til dette.
En liste over alle Skatteetatens godkjente organisasjoner for gavefradrag, deriblant Effektiv Altruisme Norge, kan man finne her.
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler, altså tekstfiler plassert på datamaskinen din, for å hjelpe til å analysere hvordan brukere benytter seg av nettsiden. Vi benytter denne informasjonen til å gi våre brukere en best mulig tjeneste.
Ok, ikke vis igjen
Close