Skattefradrag
Per 23. oktober 2019 har Effektiv Altruisme Norge ansvar for drift av gieffektivt.no og tilknyttede betalingstjenester (bank, Vipps og PayPal, men ikke Facebook). Ettersom gaver og donasjoner til Effektiv Altruisme Norge gir rett til skattefradrag, vil også de som donerer gjennom gieffektivt.no få fradrag i skattepliktig inntekt for en samlet årlig verdi på opp til 50 000 kroner. Dette innebærer opptil 11 000 kroner mindre å betale i skatt (22% skattesats). I 2018 var maksimalt beløp 40 000 kroner. Merk at dette kun gjelder donasjoner som ble gjort etter 23. oktober 2019.

Privatpersoner
For at du skal få skattefradrag for donasjoner til gieffektivt.no gjennom Effektiv Altruisme Norge (EAN) krever myndighetene at vi rapporterer inn totalt donert beløpet fra deg når året er over, sammen med ditt 11-sifrede fødselsnummer. Gitt at vi har fått ditt fødselsnummer, og ikke har fått beskjed av deg om å la være, så vil vi alltid gjøre dette. Dine donasjoner vil da automatisk være oppgitt på skattemeldingen du mottar i april.

Vi sender ut kvittering til alle våre givere som vi registrerer skattefradrag for innen 1. februar for forrige kalenderår, gitt at vi har en e-postadresse til dem. Si ifra til oss om du mener den skulle inneholde feil. Vi forsøker også å kontakte givere som er berettiget for skattefradrag, men som ikke har oppgitt fødselsnummer til oss. Også for dette behøver vi en e-postadresse til våre givere. Vi anbefaler derfor oppgi både fødselsnummer og e-post til oss om du ønsker skattefradrag, enten sammen med donasjoner eller på epost til donasjon@gieffektivt.no.

I Norge regnes ikke fødselsnumre som sensitive personopplysninger, men EAN behandler all personinformasjon konfidensielt. Les mer om EANs håndtering av personopplysninger her.

Betingelser for å få fradrag
  • gaven må ha blitt gitt til riktige kontoer etter 23. oktober 2019 (donasjoner gjennom gieffektivt.no før 23. oktober 2019 er ikke gyldige for skattefradrag)
  • gaven må være et pengebeløp og utgjøre minst 500 kroner samlet i løpet av kalenderåret
  • gaven må være på vår konto senest 31. desember i det året som fradraget skal gjelde
  • fødselsnummer må være innrapportert sammen med gaven eller separat
Om du ikke har rapportert inn ditt fødselsnummer sammen med donasjonen(e), for eksempel som melding ved en bankoverføring, så kan du gjøre det enten på e-post til donasjon@gieffektivt.no eller per telefon til 478 55 007. Du kan også kontakte oss på samme vis om du har andre spørsmål om donasjoner til gieffektivt.no eller EAN.

Bedrifter
For bedrifter som er egne skattesubjekter (for eksempel aksjeselskaper) gjelder samme beløpsgrense og prinsipper som for privatpersoner. Bedrifter kan altså få skattefradrag for gaver mellom 500 og 50 000 kroner årlig, og bedriften må da informere oss om dens organisasjonsnummer (vi trenger ingen fødselsnummer for dette). Vi rapporterer da bedriftens gave til skattedirektoratet.

Eiere av et AS eller NUF og andelseiere i et samvirkeforetak kan altså la selskapet gi gaver opptil 50 000 kr med fradragsrett for virksomheten. Og uavhengig av dette kan hver enkelt person gi samme beløp med fradrag i sin egen skattemelding (i tillegg).

Om du ønsker å donere via en bedrift kan det hende du trenger EANs adresse. Den er:
Postboks 6756
St. Olavs plass
0130 OSLO

Registrering av fradrag på skattekortet
For å unngå å trekkes for mye i skatt, og at skattefradraget blir noe du får tilbake først året etter, så kan du legge til på skattekortet ditt at du har donert/planlegger å donere. Gjør dette på Skatteetaten.no, inne på skattekortet ditt, og velg "Legg til aksjer og verdipapirer" og så "Andre fradrag". Så registrerer du planlagt donert beløp opp til maksimum 50 000 kroner. Da vil din månedlige skattesats oppdateres i henhold til dette.
En liste over alle Skatteetatens godkjente organisasjoner for gavefradrag, deriblant Effektiv Altruisme Norge, kan man finne her.