Skattefradrag ved donasjoner

Gaver og donasjoner gjennom gieffektivt.no gir rett til skattefradrag, og i 2021 som året før kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for en samlet årlig verdi på opp til 50 000 kroner. Godkjente donasjoner gir 22% av beløpet i fradrag, oppad begrenset til 11 000 kroner mindre å betale i skatt.

Dette gjelder donasjoner gjennom gieffektivt.no gjennom bank, Vipps, PayPal og Facebook. Disse kanalene driftes av Effektiv Altruisme Norge, etter at Stiftelsen Effekt i 2019 inngikk et samarbeid med dem. Samarbeidet kan du lese mer om her.

Privatpersoner
For at du skal få skattefradrag krever myndighetene at vi rapporterer inn totalt donert beløpet fra deg når året er over, sammen med ditt 11-sifrede fødselsnummer. Du må derfor oppgi dette minst en gang når du donerer til oss gjennom gieffektivt.no/gi eller sende oss det på epost. Da vil dine donasjoner automatisk registreres og være oppgitt på skattemeldingen du mottar i mars-april året etter.

Donasjoner via Facebook gir ikke automatisk skattefradrag selv om du er registrert som donor hos oss. Dette er fordi vi ikke mottar personopplysninger fra Facebook. Har du donert via Facebook, og ønsker skattefradrag for din donasjon må du registrere den i dette skjemaet.

Vi sender ut kvittering på rapportert skattefradrag til alle givere innen 1. februar for forrige kalenderår, gitt at vi har en e-postadresse til dem. Si ifra til oss om du mener den skulle inneholde feil. Normalt kontakter vi også alle givere som er berettiget for skattefradrag, men som ikke har oppgitt fødselsnummer til oss, for å minne dem om denne muligheten. Om du har spørsmål til dette, vil oppgi fødselsnummer eller e-post manuelt til oss, eller andre henvendelser, så ta kontakt på donasjon@gieffektivt.no.

I Norge regnes ikke fødselsnumre som sensitive personopplysninger, men vi behandler all personinformasjon konfidensielt. Les mer om vår håndtering av personopplysninger her.

Betingelser for å få fradrag
  • gaven må være et pengebeløp og utgjøre minst 500 kroner samlet i løpet av kalenderåret
  • gaven må være på vår konto senest 31. desember i det året som fradraget skal gjelde
  • fødselsnummer må være innrapportert sammen med gaven eller separat

Bedrifter
For bedrifter som er egne skattesubjekter (for eksempel aksjeselskaper) gjelder samme beløpsgrense og prinsipper som for privatpersoner. Bedrifter kan altså få skattefradrag for gaver mellom 500 og 50 000 kroner årlig, og bedriften må da informere oss om organisasjonsnummer (vi trenger ingen fødselsnummer). Organisasjonsnummer opplyses på samme måte som fødselsummer i skjemaet på gieffektivt.no/gi. Vi rapporterer da bedriftens gave til skattedirektoratet.

Eiere av et AS eller NUF og andelseiere i et samvirkeforetak kan altså la selskapet gi gaver opptil 50 000 kr med fradragsrett for virksomheten. Og uavhengig av dette kan hver enkelt person gi samme beløp med fradrag i sin egen skattemelding (i tillegg).

Om du ønsker å donere via en bedrift kan det hende du trenger vår adresse for å rapportere donasjonen. Den er:
Effektiv Altruisme Norge
Postboks 9300
Grønland
0134 OSLO


Registrering av fradrag på skattekortet
For å unngå å trekkes for mye i skatt, og at skattefradraget blir noe du får tilbake først året etter, så kan du legge til på skattekortet ditt at du har donert/planlegger å donere. Gjør dette på Skatteetaten.no, inne på skattekortet ditt, og velg "Legg til aksjer og verdipapirer" og så "Andre fradrag". Så registrerer du planlagt donert beløp opp til maksimum 50 000 kroner. Da vil din månedlige skattesats oppdateres i henhold til dette.
En liste over alle Skatteetatens godkjente organisasjoner for gavefradrag, deriblant Effektiv Altruisme Norge, kan man finne her.
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler, altså tekstfiler plassert på datamaskinen din, for å hjelpe til å analysere hvordan brukere benytter seg av nettsiden. Vi benytter denne informasjonen til å gi våre brukere en best mulig tjeneste.
Ok, ikke vis igjen
Close