Testamentariske gaver

Vi hjelper deg å testamentere deler av arven din til en organisasjon eller et saksområde. Det er enklere enn du tror, men noen viktige fallgruver må du unngå. Vi guider deg gjennom prosessen og gir deg eksempler på hva du bør skrive, for å være sikker på at det du gir faktisk bidrar til en bedre verden.

Hvorfor du burde ha et testamente

Arveloven bestemmer hvordan arven fordeles etter deg dersom du ikke har et testamente. Da fordeles arven mellom arvingene dine, eller går til frivillig arbeid for barn og unge i Norge, hvis du ikke har arvinger. [FOTNOTE: Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. (u.å.). Ofte stilte spørsmål, Hva er Herreløs arv?. Hentet 26. mai 2022 fra https://www.lnu.no/stotteordninger/aktivitetsstotta/#ac2.]

Det er kun hvis du lager et testamente, at du selv kan bestemme hvem som får hva og hvor mye. Dette er særlig viktig dersom du vil donere hele eller deler av arven din til utvalgte veldedige tiltak.

Arvereglene er kompliserte, særlig hvis du har partner eller barn. Vi har et samarbeid med Arv.no hvor du enkelt [FOTNOTE: Gratis hvis du tilgodeser en organisasjon med kr. 5.000 i testamentet, ellers kr. 499.] kan skrive testamente med en donasjon som oppfyller lovens krav. Ved å føre opp en testamentarisk gave til Gi Effektivt [FOTNOTE: Forklaring gieffektivt.no vs. EA Norge.] kan du være trygg på at du vil støtte effektive tiltak for å forbedre verden, uansett hvor lenge det er til det blir aktuelt.

Hos Arv.no kan du også en advokat til å lese over testamentet ditt som en ekstra kvalitetssikring, hvis du ønsker det.

Hvorfor det er ekstra smart å gi effektivt gjennom ditt testamente

Hvis du gir en testamentarisk gave til en spesifikk organisasjon, risikerer du at donasjonen ikke oppfyller sitt fulle potensiale til å gjøre godt. Du skriver gjerne testamentet mange tiår før det trer i kraft, og det er ikke lett å vite hvilke saker som er relevante å støtte så langt frem i tid.

Ved å testamentere til Gi Effektivt [FOTNOTE: Forklaring gieffektivt.no vs. EA Norge.] sikrer du at gaven kommer mest effektivt til nytte. Vi finner de organisasjonene som bruker pengene mest effektivt, når det blir relevant. Det er en mer solid løsning, som du kan være trygg på gir et effektivt resultat uten at du trenger å gjøre noe mer.

Vi regner med at Gi Effektivt er her om både 100 og 200 år, men hvis du ønsker det, kan du legge inn en eller flere reservemuligheter, i tilfelle Gi Effektivt mot formodning ikke lenger er aktuelt, når testamentet ditt skal realiseres.

Hvis du vil støtte ett eller flere saksområder, kan du gi instruksjoner om det i testamentet. For eksempel kan du skrive at du vil pengene skal gå til de beste tiltakene innen global helse, fattigdomsbekjempelse eller dyrevelferd.

I 2013 var en gjennomsnittlig arv på 1,35 millioner kroner, [FOTNOTE: Statistisk sentralbyrå, Arveavgift (opphørt), 2013. Hentet 26. mars 2022 fra https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/arv/aar.] og ifølge en DNB-undersøkelse fra 2012, regnet nordmenn med at de i gjennomsnitt ville etterlate seg verdier for 3,2 millioner kroner. [FOTNOTE: Nordby, K. J. (2012, 28. januar). Mye arv i vente. Aftenposten. Hentet 23. april 2022 fra https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jdn69/mye-arv-i-vente.] Beløpet har sannynligvis vokst betydelig siden den gang. Hvert år etterlates det omtrent 75 milliarder kroner som arv. [FOTNOTE: Solvang, T. M. (13. juli 2021). Runar gir bort 250.000 kroner av «barnas arv». NRK. Hentet 23. april 2022 fra https://www.nrk.no/norge/flere-nordmenn-vil-donere-arv-til-veldedige-organisasjoner-1.15562028.] Altså kan verdiene du etterlater deg utrette mye. Dersom du testamenterer bort halvparten av gjennomsnittet på 3,2 millioner kroner til effektive formål gjennom Gi Effektivt, estimerer vi at det vil redde 85 liv. [FOTNOTE: Utregning.]

Hvorfor også unge burde lage testamente

Det korte svaret er at man aldri vet når man kommer til å trenge det, og det er for sent når man ikke lenger er ved dine fulle fem. Å skrive testamente tidlig er også en enkel måte å ta et tydelig valg overfor ditt fremtidige jeg for hva du vil med arven etter deg. Hos Arv.no kan du enkelt og gratis lage et testamente, så hvorfor utsette det?

Når du selv har laget testamente kan du dessuten lettere hjelpe foreldre eller andre du kjenner til å gjøre det samme.

Ting å tenke gjennom før du begynner

1. Lag en oversikt over verdier og forpliktelser

Arven som fordeles etter deg, er dine verdier når du dør, fratrukket eventuelle forpliktelser.

Det er ikke et krav, men for å lage et mest mulig rettvisende testamente, kan det være smart å lage en oversikt over de viktigste verdiene du har. Det er også smart å tenke på hvilke andre typer verdier du kan opparbeide deg i fremtiden, selv om det kan være vanskelig. En oversikt vil gjøre det enklere å gjøre opp boet etter deg og oppfylle ditt testamente slik du ønsker.

Med verdier, mener vi blant annet

 • Rene penger på konto eller i kontanter
 • Aksjer og andre verdipapirer
 • Hus, hytte og annen eiendom
 • Bil, båt, sykkel og andre verdifulle fremkomstmidler

På samme måte er det smart å lage en oversikt over hvilke forpliktelser du har nå, og hvilke forpliktelser du kan opparbeide deg i fremtiden.

Med forpliktelser, mener vi blant annet

 • Boliglån og annen gjeld
 • Pant i fast eiendom

NB: Lån fra Lånekassen er personlig, og går derfor ikke videre til dine arvinger.

Mange ytelser fra det offentlige og for eksempel forsikringsselskaper er personlige, og vil derfor ikke være en del av dine verdier, men noen har ordninger som går videre til eventuelle barn og/eller ektefelle. Det kan derfor være smart å undersøke hva som gjelder for eventuelle ytelser du mottar.

2. Fordeling av arven din

Det finnes mange måter å fordele arven i et testamente. Vi har laget noen eksempler til inspirasjon. Eksemplene kan ikke brukes direkte i et testamente, men er ment å illustrere noen forskjellige muligheter, og ikke minst måter å tenke fordeling av arv på. Du kan fordele på andre måter om du ønsker det.

 • Arvingene skal ha det de har krav på etter loven, og et nærmere angitt veldedig tiltak skal få et gitt beløp.
 • Arvingene skal ha et nærmere angitt beløp (som må oppfylle kravene til blant annet pliktdelsarv mv.), og resten skal testamenteres til et nærmere angitt veldedig tiltak.
 • Et nærmere angitt veldedig tiltak skal få et gitt beløp, resten skal gå til et annet veldedig tiltak.
 • All arv etter huslånet er betalt, skal gå til et nærmere angitt veldedig tiltak.
 • Tre venner skal få et gitt beløp hver, mens et nærmere angitt veldedig tiltak også skal få et gitt beløp.

Det viktigste er at din vilje fremgår klart av testamentet, så det er tydelig hva du ønsker skal skje med dine verdier og forpliktelser. Hvis ikke er det opp til de som leser testamentet, hvordan det skal forstås. Det er ikke lovlig å gå utenfor føringene som står i testamentet, så tenk godt gjennom hvordan du formulerer deg.

Hvis du bruker Arv.no, blir du guidet gjennom prosessen og oppsettet av testamentet tilpasses basert på informasjonen du oppgir om din livssituasjon og hvordan du ønsker arven skal fordeles. Ettersom vi har et samarbeid med Arv.no, kan du enkelt velge Gi Effektivt [FOTNOTE: Forklaring gieffektivt.no vs. EA Norge.] som mottaker av en testamentarisk gave.

3. Arv til bestemte formål

Hvis du ønsker at arven din skal gå til et bestemt formål, er det viktig at du ikke bruker formuleringer som er for avgrenset eller kan bli utdatert i framtiden.

Eksempler på hva du burde unngå

 • Arven skal gå til bekjempelse av malaria - Ikke lenger relevant når verden har utryddet malaria.
 • Arven skalkomme til gode for personer under den ekstreme fattigdomsgrensen - Hvis verdenssamfunnet i framtiden bruker en annen definisjon av ekstrem fattigdom, kan det bli vanskelig å bruke pengene på en effektiv måte, og vite hvilke tiltak som oppfyller kravet.
 • Arven skalgå til bekjempelse av fiskelus i oppdrettsmerder i Nordland - Er for avgrenset og spesifikk. Det kan bli vanskelig å finne prosjekter som er effektive og som behøver mer penger når det blir aktuelt, eller i det hele tatt finne prosjekter som er omfattet.

Selv om det er vanskelig å vite noe om fremtidens behov kan du ved å donere arven din til Gi Effektivt, [FOTNOTE: Forklaring gieffektivt.no vs. EA Norge.] være trygg på at pengene blir brukt på den mest effektive måten, ut fra situasjonen når det blir relevant.

4. Snakk med dine nærmeste

Det er mye enklere for dine nærmeste å oppfylle testamentet etter deg om de kjenner godt til innholdet, dine intensjoner og eventuelle praktiske instruksjoner. Dette sikrer du best om du snakker med dem i god tid. Gjør dem gjerne kjent med hvor du oppbevarer listen over verdier og forpliktelser. Da blir det enklere å forklare hva du har tenkt om fordeling av arven, inkludert tanker du har om hvordan du vil fordele spesifikke ting.

Det er uansett viktig at du snakker med dine nærmeste, selv om det kan være ubehagelig å snakke om noe så personlig. Mange konflikter om arv kan unngås med åpenhet om hvilke verdier og forpliktelser du har, og hvordan du har tenkt å fordele dem. Særlig hvis du f.eks. vil begrense hvor mye arvingene får, og testamentere til et ideelt formål.

I noen tilfeller er det også et krav, for at testamentet skal være gyldig. For eksempel hvis du ønsker å begrense en ektefelles arv, er det et krav at vedkommende skal ha fått kunnskap om testamentet. Hvis du ønsker å fordele arven til dine slektsarvinger på en annen måte enn etter regelen om pliktdelsarv, skal de samtykke til det. Det anbefaler vi at du eventuelt får en advokat til å hjelpe deg med.

Arv.no tilbyr også at en advokat leser over testamentet ditt som en ekstra kvalitetssikring, hvis du ønsker det.

Hva du skal og bør du ha med i ditt testamente

Du kan velge om listen over dine viktigste verdier og forpliktelser skal være en del av testamentet, eller bare et tilleggsdokument, som du refererer til i testamentet. Uansett burde du oppdatere listen en gang i blant, eller når du har store endringer i verdier eller forpliktelser. Hvis det skal være en del av testamentet, krever det at du følger de formelle kravene til testamenter, når du oppdaterer listen.

De formelle kravene til et testamente

Det er viktig å overholde de formelle kravene til testamenter. Hvis ikke kan hele eller deler av testamentet bli ugyldig, og derfor ikke få den virkning som du har ønsket.

Arveloven stiller krav om at testamentet skal være skriftlig, og det skal være tydelig at det er et testamente. Som testator må du være ved sans og samling, og det som står i testamentet skal være i tråd meddin frie vilje. I tillegg er det flere krav til de to vitner som skal underskrive testamentet, og hvordan deres underskrift skal skje. Du skal også selv underskrive testamentet.

Bruker du Arv.no, får du god hjelp til at det formelle er i orden.

Oppbevaring av testamente

Det hjelper ikke å skrive et testamente, hvis ingen vet det eksisterer når det er behov for det. Det beste du kan gjøre, er å levere testamentet til en domstol, hvor testamentet blir registrert i et landsdekkende register. Tingrettene tar et registreringsgebyr for å oppbevare ditt testamente, men så er du sikker på at det kommer fram når du dør. [FOTNOTE: 978 kr. i 2022. Norges domstoler. (u.å.). Rettsgebyr og kostnader, Gebyr knyttet til arv, skifte og testament. Hentet 26. mai 2022 fra https://www.domstol.no/no/rettsgebyr-og-kostnader/#testament.]

Det kan også være praktisk å ha en eller flere kopier av testamentet lett tilgjengelig, for eksempel hjemme hos deg selv og hos noen som kjenner deg godt. Selv om du snakket med dine nærmeste da du skrev testamentet, kan det gå lang tid før det blir bruk for det. Har du en kopi utenfor hjemmet, er du sikret mot at det blir borte i brann eller ved flytting.

Hvis listen over de viktigste verdiene og forpliktelsene dine ikke er en del av testamentet, kan det uansett være praktisk at det oppbevares sammen med en kopi av testamentet. Det vil gjøre det enklere for dem som skal gjøre opp boet etter deg.

Husk å skifte ut alle kopier av tidligere testamenter hvis du skriver et nytt.

6 ting du også burde tenke på

Det viktigste er at du fordeler de store verdier som hus, penger på konto osv., men du kan også fordele ting uten så stor økonomisk verdi, hvis du ønsker det. Du skal bare huske at testamentet skal gi mening i mange år, og et svært detaljert testamente krever at du må oppdatere det ofte.

Det kan også være smart å fordele ting med affeksjonsverdi, som f.eks. dine slektninger eller venner har et forhold til og kanskje ønsker å beholde. Alternativt kan du oppgi i testamente hvordan slike gjenstander skal fordeles, f.eks. ved å oppgi hvem som får i oppgave å fordele dem, uten å lage en detaljert liste.

Arv.no gir deg mulighet til en kvalitetssikring av testamentet fra en advokat, hvis du ønsker det. Det kan være relevant, hvis du er usikker på om du har skrevet testamentet etter reglene, eller du har en komplisert livssituasjon.

Husk å oppdatere/endre testamentet, når det er relevant. F.eks. hvis du vil endre hvilke saksområder du ønsker å gi til, eller når din livssituasjon har endret seg.

Hvis du ønsker å skrive et gjensidig testamente, der for eksempel du og din partner skriver at dere vil arve hverandre, kan du også gjøre det hos Arv.no.

Hvis du vil vite mer om hvordan arven regnes ut eller gjøres opp, kan du kikke på domstolenes hjemmeside, som gir et par eksempler.