Smart fordeling.

Velg fritt blant de mest effektive tiltakene i verden, eller støtt deg på Smart fordeling. Med Smart fordeling blir beløpet videresendt til det tiltaket som kan utnytte donasjonen din best akkurat nå.

Det skal være enkelt å gi godt.

La Smart fordeling sørge for at du kontinuerlig benytter deg av de mest oppdaterte tallene for hvordan din donasjon får størst mulig effekt. Dette skjer helt uten at du trenger å gjøre noen endringer selv. Dersom evalueringene våre oppdateres, for eksempel at det er mindre behov for finansiering der eller ny forskning publiseres, flyttes donasjonen automatisk til der det trengs mest.

Full kontroll over donasjonene dine.

Du kan selvfølgelig også selv bestemme hvor din donasjon skal gå. Velg mellom enkeltdonasjoner og månedlige trekk. Gi alt til en av organisasjonene du brenner for, eller fordel donasjonen nøyaktig slik du ønsker blant de mest effektive tiltakene i verden.

Alltid oppdatert.

Smart fordeling støtter seg på GiveWell Top Charities Fund. Gjennom dette fondet videreformidler GiveWell pengene til de organisasjonene som best kan benytte seg av donasjonen hvert kvartal. De tar blant annet hensyn til om en organisasjon klarer å oppskalere raskere enn forventet, om de kan utvide til et annet land, eller om det er endringer i donasjonene fra andre kilder. I tillegg ber GiveWell eksterne eksperter anslå hva som ville skjedd dersom GiveWell ikke sender pengene til et gitt prosjekt. Slik unngår du å finansiere prosjekter som ellers ville blitt dekket av myndigheter eller andre store donorer.

100 prosent av donasjonene til GiveWell Top Charities Fund går til organisasjonene som forskningsteamet anbefaler på slutten av hvert kvartal. GiveWell tar ingen gebyrer fra donasjonene, og tar heller ikke ut overskudd fra renteinntekter som samles opp i løpet av kvartalet. Vi anbefaler dette alternativet for alle som har som hovedmål å maksimere effekten av donasjonene sine.