Smart fordeling.

Vær sikker på at donasjonene dine til enhver tid går til det tiltaket som kan utnytte dem best ved å bruke Smart fordeling når du gir.

Alltid oppdatert.

Velger du Smart Fordeling vil pengene for tiden gå til GiveWell Top Charities Fund og brukes på de høyest prioriterte behovene blant tiltakene på vår toppliste.
Gjennom dette fondet videreformidler GiveWell pengene til de organisasjonene som best kan benytte seg av donasjonen hvert kvartal.

Smart fordeling med GiveWell Top Charities Fund.

GiveWell anbefaler noen av de mest kostnadseffektive bistandsorganisasjonene i verden, og de fleste av disse kan man gi til gjennom Gi Effektivt. Dersom du velger Smart fordeling, vil pengene dine for øyeblikket gå til GiveWell Top Charities Fund. Da er det opp til GiveWell hvordan pengene fordeles videre.
Hvert kvartal tildeler GiveWell midler fra Top Charities Fund til sine anbefalte organisasjoner. Midlene går til organisasjonene på GiveWells liste over "Top Charities" som de mener best kan dra nytte seg av mer penger i akkurat dét kvartalet.
Listen over anbefalte organisasjoner oppdateres normalt sett én gang i året, men rangeringen mellom dem varierer basert på den nyeste informasjonen. En organisasjon kan for eksempel ha vokst raskere enn planlagt, eller ha fått nye muligheter til å utvide. En annen kan ha mottatt mer i donasjoner fra andre kilder enn de hadde forventet, og har dermed fått dekket sine mest prekære behov.
GiveWell er unikt posisjonert til å gjøre vurderinger basert på siste nytt. Derfor mener vi Top Charities Fund er alternativet som er forventet å gi aller størst marginaleffekt.
Top Charities Fund het en periode i 2022 Maximum Impact Fund (les mer informasjon om navneendringen her ↗).

Hvordan prioriterer GiveWell når de gjør tildelinger fra Top Charities Fund?

De gjør følgene seks vurderinger:
1
Behov for finansiering

Hvor mye ekstra penger de beste bistandsorganisasjonene trenger varierer ofte over tid, og noen ganger er det ikke mer penger som står i veien for mer aktivitet. Dette er noe GiveWell vurderer løpende. Organisasjonenes planer og behov endres av ulike grunner, for eksempel i form av en mulighet til å skalere opp tidligere enn forventet, en sjanse til å jobbe i et nytt land, eller endringer i donasjoner fra andre kilder.

2
Hva skjer uten støtte?

Teamet som arbeider med tildelinger fra Top Charities Fund vurderer hva de tror vil skje dersom de ikke støttet organisasjonen. Kommer noen andre aktører til å støtte dem uansett, eller vil organisasjonen bli hindret fra å gjøre noe som ville hatt stor positiv effekt?

3
Finpusser forståelsen

GiveWell vil så gå inn for å finpusse forståelsen de har av organisasjonenes finansieringsbehov. De ber også eksterne eksperter om deres vurdering av organisasjonene de anbefaler, for eksempel myndighetspersoner, store givere, og andre som er involvert i utførelsen av prosjektene.

4
Analyse

GiveWell gjør sine analyser og sammenligner hver av prosjektene de vurderer å støtte. Kostnadseffektivitet er den største enkeltfaktoren som avgjør hvilke formål som skal støttes. Hver organisasjon kan ha flere aktuelle prosjekter. De tar også hensyn til hvor mye finansieringen haster og hvor tydelig bruken av pengene er.

5
Prioritert liste

Basert på alt dette setter GiveWell opp en prioritert liste over prosjektene de vurderer å støtte og hvilket finansieringsbehov de har. Deretter starter de øverst og regner på hvilke av prosjektene de har penger til å støtte dette kvartalet. Av og til betyr det at hele tildelingen et kvartal går til én enkelt organisasjon, og andre ganger deles den mellom flere.

6
Kvalitetssikring

For hver tildeling skriver teamet som er ansvarlig for Top Charities Fund en anbefaling med grunner for og imot de organisasjonene de anbefaler som mottakere. Denne anbefalingen går flere runder internt i GiveWell for kvalitetssikring før CEO og Board of Directors hos GiveWell tar den endelige avgjørelsen om å gi støtte fra fondet.

Tidligere i år fikk vi vite at New Incentives, som gir foreldre penger som insentiv for å vaksinere spedbarn, klarte å skalere opp programmet sitt dobbelt så raskt som forventet. Programmet trengte dermed mer penger enn antatt for å fortsette å vokse.

Image

Grace Hultquist

↳ 

Seniorrådgiver i GiveWell

Hva kan du forvente av donasjoner til Top Charities Fund?

100% av donasjonene til GiveWell Top Charities Fund går til organisasjonene som analyseteamet anbefaler på slutten av hvert kvartal. GiveWell tar ingen gebyrer fra donasjonene, og tar heller ikke ut overskudd fra renteinntekter som samles opp i løpet av kvartalet.

Effekten av Top Charities Fund

GiveWell estimerer effekten av hver tildeling fra Top Charities Fund og gir en detaljert oversikt over alle tildelinger siden 2020 i dette regnearket ↗. 11.GiveWell (Last updated September 2022) "How We Produce Impact Estimates" (Hentet: 6.12.2022).

Eksempelvis ga de i november 2021 $8,7 millioner til Against Malaria Foundation. GiveWell estimerer at dette vil gi 1,8 millioner myggnett, for en pris på ~$5 per nett. Det vil redde omtrent 1 600 liv til en kostnad på ~$5 500 per liv. For noen er dette en overraskende høy sum for å redde et liv, men det er en av de mest kostnadseffektive mulighetene vi kjenner til. Slik beregner vi hvor mye det koster å redde et liv.

Tidligere tildelinger

Forrige tildeling GiveWell gjorde gikk til New Incentives som sørger for økt vaksinasjon av spedbarn i Nigeria. Den ble gitt i Mai 2023 med donasjoner mottatt i Januar i 2023.
GiveWell har har siden 2017 publisert rapporter med begrunnelsen for hver tildeling de har gjort. Se alle tidligere tildelinger og rapporter her.

Vi anbefaler GiveWell Top Charities Fund til dem som stoler på at GiveWell tar gode løpende vurderinger om prosjektene blant tiltakene på Topplista for størst mulig uttelling for donasjonene sine.
Fondet videreformidler donasjoner optimalisert for god og sikker effekt, basert på den nyeste informasjonen tilgjengelig.