Smart fordeling.

Velg blant de mest effektive tiltakene i verden, eller støtt deg på Smart fordeling. Med Smart fordeling blir beløpet videresendt til det tiltaket som kan utnytte donasjonen din best akkurat nå.

Alltid oppdatert.

Dersom evalueringene våre oppdateres, for eksempel at det er mindre behov for finansiering på et gitt felt eller ny forskning publiseres, flyttes donasjonen automatisk dit den trengs mest.

Velger du Smart Fordeling vil pengene for tiden gå til GiveWell Top Charities Fund og brukes på de høyest prioriterte behovene blant tiltakene på vår toppliste.

Gjennom dette fondet videreformidler GiveWell pengene til de organisasjonene som best kan benytte seg av donasjonen hvert kvartal. De tar blant annet hensyn til om en organisasjon klarer å oppskalere raskere enn forventet, om de kan utvide til et annet land, eller om det er endringer i donasjonene fra andre kilder. I tillegg ber GiveWell eksterne eksperter anslå hva som ville skjedd dersom GiveWell ikke sender pengene til et gitt prosjekt. Slik unngår du å finansiere prosjekter som ellers ville blitt dekket av myndigheter eller andre store donorer.

100 prosent av donasjonene til GiveWell Top Charities Fund går til organisasjonene som forskningsteamet anbefaler på slutten av hvert kvartal. GiveWell tar ingen gebyrer fra donasjonene, og tar heller ikke ut overskudd fra renteinntekter som samles opp i løpet av kvartalet. Vi anbefaler dette alternativet for alle som har som hovedmål å maksimere effekten av donasjonene sine.