Årsrapport 2019.

2019 var det fjerde året i Gi Effektivt sin historie. Her kan du lese mer om hvordan det gikk.

I 2019 ga vi mer enn noen gang før, og samlet inn utrolige 3,8 millioner kroner til våre anbefalte formål!

Vi lanserte nye nettsider, endret merkevare og gjorde det dessuten mulig å få skattefradrag på donasjoner gjennom gieffektivt.no

Tusen takk til alle som gir. Ditt bidrag gjør verden bedre!

3 786 492 NOK

samlet inn til våre anbefalte organisasjoner i 2019 gjennom Gi Effektivt sine donasjonskanaler.

62% vekst i innsamlet beløp.

529 000 NOK samlet inn på Facebook.

På nivå med noen av Norges største hjelpeorganisasjoner.

4 113 unike donasjoner.

Hva dere bidro til i 2019.

Bidragene du gir kan virke små i den store sammenhengen. Men, når du velger å gi effektivt, så vet du at det likevel betyr mye for dem du hjelper.

24 000 malarianett.

Bidragene du gir kan virke små i den store sammenhengen. Men, når du velger å gi effektivt, så vet du at det likevel betyr mye for dem du hjelper.

132 300 personer fikk bedre ernæring.

Sanku-PHC bruker en prisvinnende teknologi for å tilsette næringsstoffer i folks daglige mat i Øst-Afrika. Billige vitaminer og mineraler tilsettes i maismel, den vanligste ingrediensen i mat i denne regionen, uten å påvirke dens konsistens eller smak.

31 400 barn fikk A-vitaminer i et helt år.

Helen Keller International forebygger mangelsykdommer gjennom å gi barn vitamin A-tilskudd. Mangel på viktige næringsstoffer kan føre til varig blindhet og redusert syn, men bekjempes effektivt med tilskudd.

Anbefalte organisasjoner.

Vi baserer vårt utvalg av organisasjoner på GiveWell sine analyser og anbefalinger. I 2019 anbefalte vi følgende organisasjoner:

  • Against Malaria Foundation
  • Schistosomiasis Control Initiative
  • Sanku Project Healthy Children
  • GiveDirectly
  • Evidence Action Deworm the World Initiative
  • The End Fund
  • Malaria Consortium
  • Sightsavers
  • Helen Keller International
ImageInnsamlet beløp til anbefalte organisasjoner fra 2016 til 2019.

Du kan alltid følge med på våre innsamlingstall i sanntid på vår resultatside ↗.

Endring i anbefalte organisasjoner.

I 2019 anbefalte Stiftelsen Effekt alle organisasjonene fra GiveWells toppliste ↗, i tillegg til Sanku-PHC (en av GiveWells "standout charities ↗", og tidligere anbefalt av Giving What We Can).

I 2019 lanserte dessuten GiveWell muligheten til å donere direkte til et eget tildelingsfond ↗. Dette innebærer at du som giver lar GiveWell avgjøre hvilken av deres anbefalte organisasjoner som mottar donasjonen din. GiveWell holder seg oppdaterte på organisasjonenes behov for midler, og gjør en kvartalsvis tildeling til den organisasjonen de til enhver tid tror kan få mest ut av pengene.

Du kan donere til dette fondet på gieffektivt.no og få skattefradrag på samme måte som når du selv velger mottakerorganisasjon(er). I 2019 gikk nesten halvparten av alle donasjoner gjennom gieffektivt.no til dette fondet, og GiveWell i sin tur valgte å fordele pengene videre til henholdsvis Malaria Consortium, Against Malaria Foundation (to ganger) og Helen Keller International.

Måloppnåelse i 2019.

Styret i Stiftelsen Effekt satte følgende strategiske mål for året:

Samle inn 3.000.000 kroner til våre anbefalte organisasjoner

Oppnådd. I 2019 samlet vi inn utrolige 3 786 492 kr til våre anbefalte organisasjoner. Dette er en økning på 62% fra 2018, og en mye større vekst enn året før (29% fra 2017 til 2018). Målet er oppnådd gjennom organisk vekst og et knippe svært vellykkede innsamlingskampanjer til inntekt for våre formål.

Vurdere et samarbeid med Effektiv Altruisme Norge om donasjonsløsningene våre, for å oppnå skattefradrag og redusere administrasjonsarbeid

Oppnådd. Skattefradrag for donasjoner til Effekt har vært et mål siden stiftelsen startet. Donasjoner gitt direkte til Against Malaria Foundation ble godkjent for skattefradrag ved inngangen til 2018, men vi har ønsket en ordning som omfatter alle organisasjonene vi anbefaler.

EA Norge er en medlemsforening som i likhet med Stiftelsen Effekt sprer informasjon om og samler inn penger til organisasjoner som mest mulig effektivt gjør en positiv forskjell i verden. På grunn av overlapp i formål og aktiviteter, men forskjellige forutsetninger og ulik ressurssituasjon, besluttet Stiftelsen Effekt og EA Norge å inngå et samarbeid om drift av av gieffektivt.no og tilknyttede betalingstjenester (bankoverføringer, Vipps og Paypal, men ikke Facebook). Dette samarbeidet trådte ikraft 23. oktober 2019

Driftsansvaret innebærer at EA Norge tar behandler donasjoner for alle våre givere til deres valgte formål, på akkurat samme vis som vi gjorde før. Fortsatt går 100% av alle donasjoner videre til formålet, uansett hvordan man donerer. Eventuelle gebyrer, som eksempelvis ved donasjoner gjennom Vipps, dekker EA Norge av egne midler, slik Stiftelsen Effekt tidligere har gjort.

Det er imidlertid en én stor endring: Du kan nå få skattefradrag for å donere gjennom gieffektivt.no! Les mer om dette her.

Effekts frivillige får god opplæring og oppfølging

Delvis oppnådd. Stiftelsen effekt drives av frivillige, som under hele 2019 har levert veldig godt arbeid. De får jevnlig oppfølging, men ikke så mye som vi skulle ønsket. Dette på grunn av begrenset kapasitet hos styret og daglig leder - som jo også er frivillige. Vi anser målet derfor som bare delvis oppnådd - her er det fortsatt rom for forbedring.

Prioritere arbeid med automatisering av donorpleie og regnskapsføring

Oppnådd. Daglig leder brukte tidligere mesteparten av sin tid på å registrere donasjoner, sende ut donasjonskvitteringer, føre regnskap og rapportere. Manuelt arbeid skalerer imidlertid dårlig med våre ambisjoner om raskt vekst, og vi så derfor et stort behov for å automatisere slikt arbeid.

Nå har mange systemer blitt samlet og forenklet, så data behandles og lagres i en database satt opp av en av våre frivillige. Kvitteringer sendes ut automatisk, og givere kan selv følge med på hvor mye vi samler inn fra uke til uke i vårt scorecard ↗.

Vurdere å rebrande Stiftelsen Effekt til gieffektivt.no

Oppnådd. Etter en intern prosess kom vi fram til at donasjonssiden gieffektivt.no var en sterkere merkevare enn navnet på stiftelsen. Det var mer kjent blant våre givere, tydeligere og handlingsorientert. Vi ville ha tjenesten i fokus, ikke aktøren bak. Rebranding ble gjennomført høsten 2019.

Lansere nye nettsider

Oppnådd. Disse kom på plass tidlig i 2019. gieffektivt.no skal holde høy kvalitet, tydeliggjøre fordelene ved å gi effektivt og vise hvordan dette kan gjøres enklest mulig.

Våre frivillige har lenge jobbet med å utvikle en resultatside til gieffektivt.no, med innlogging for hver enkelt giver, som viser historiske donasjoner, fordeling og annen statistikk. Denne løsningen har ligget i betaversjon siden 2018, men kan forhåpentligvis fullføres i 2020, ved hjelp av frivillige. Et viktig steg på veien ble imidlertid oppnådd tidlig i 2020, da vi fikk et live scorecard for gieffektivt.no totalt ↗.

Etablere ideen om å gi effektivt i en ny målgruppe

Ikke oppnådd. Tidligere år definerte vi ikke noen målgrupper for gieffektivt.no, men satset heller på bred appell. For å bruke ressursene våre best mulig, satt vi i 2019 et mål om å definere et segment å fokusere på, og så prioritere dette.

gieffektivt.no vil prioritere å henvende seg til folk som er villige til å sette seg inn i og vurdere argumenter for hva som er gode bistandstiltak og ikke. Vi ønsket spesifikt å gjennomføre en kampanje for å rekruttere givere blant studenter ved handelshøyskoler. Dette ble det dessverre ikke tid til, og er noe vi i stedet håper å få gjort i 2020.

Ha jevnlige oppdateringer på Facebook og eksperimentere med betalt annonsering

Oppnådd. Dette året har vi hatt en frivillig som har holdt oppe aktiviteten på våre Facebooksider, og vi er veldig fornøyde med hvordan dette har fungert.

I giversesongen eksperimenterte vi med å kjøpe omtale på to podkaster: Dialogisk og Shifter. På dette tidspunktet begynte vi også å spørre nye givere om hvor de hørte om gieffektivt.no, og så tegn til at disse reklamene lønte seg allerede på kort sikt.

Mål for 2020.

7 millioner kroner

... til våre anbefalte organisasjoner. Det betyr en økning på 85% fra 2019, et ambisiøst mål. Vi håper du vil hjelpe oss å klare det!

Analysere givergruppen

Vi vil gjerne lære mer om våre givere, hvem de er og hvorfor de gir. Ta kontakt med oss om du selv vil ta en prat.

Frivillighet

gieffektivt.no drives på frivillig basis, og vi ønsker å gi våre frivillige god oppfølging og muligheter til læring, samt å få inn enda flere. Vil du være med? Ta kontakt!

Økt eksponering

Vi tror vi kan vokse enda raskere om vi øker vår eksponering, både organisk og betalt, og få igjen mer mer enn det koster.

Større givere

Vi er heldige som får videreføre tusenvis av donasjoner hvert år, i ulike størrelser. I år vil vi forsøke å også få med oss noen givere som gir veldig store beløp.

Datasystemer

Vi vil fortsette å automatisere og forbedre våre prosesser, med fokus på en bedre opplevelse for brukeren. Vi håper også å lansere en personlig "Min side" i løpet av året.

Hvor kommer giverne våre fra?

I slutten av 2019 begynte vi å føre statistikk over hvor giverne våre hører om oss. Her er resultatet:

ImageHvor giverne våre kommer fra som andel av antall givere.

De fleste av våre givere hører om oss fra en bekjent eller gjennom interesse for effektiv altruisme ↗. Husk at du selv kan støtte oss ved å tipse en eller flere venner om oss!

ImageHvor giverne våre kommer fra vektet etter donasjonsbeløp.

Givere som hører om oss gjennom effektiv altruisme og internettsøk gir mer enn de som hører om oss fra andre kilder. Det totale grunnlaget for disse resultatene er ca 1 million kroner.

Resultatregnskap.

gieffektivt.no er en merkevare under Stiftelsen Effekt, drevet i samarbeid med Effektiv Altruisme Norge. Begge organisasjoner får sine regnskap godkjent av revisor. Dette regnskapet er for Stiftelsen Effekt.

Vi gjør oppmerksom på at tallene her ikke stemmer overens med tallene på innsamlet beløp ellers i årsrapporten. På inntektssiden, så skyldes dette at donasjoner gjennom gieffektivt.no i slutten av 2019 ikke blir overført til Stiftelsen Effekt før i starten av 2020. Og tilsvarende på utgiftssiden: donasjoner til våre anbefalte organisasjoner samles opp og overføres med jevne mellomrom. Det betyr at deler av de regnskapsførte utgiftene i 2019 faktisk kom inn i 2018, og at donasjoner for desember 2019 først overføres videre i 2020. Ta kontakt om du har spørsmål til dette.

Image
Image
Image
Image

* Summen inkluderer ikke midler samlet inn til drift av gieffektivt.no etter inngått driftsavtale med EA Norge på kr 12 992.

** Summen inkluderer ikke midler samlet inn via nye innsamlingsløsninger på gieffektivt.no i desember, som driftes av EA Norge. Disse midlene overføres til Stiftelsen Effekt i mars 2020 før tildeling til våre anbefalte organisasjoner.

*** Momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet for utgifter i 2018.

**** Summen inkluderer ikke markedsføringsutgifter betalt av EA Norge som følge av deres drift av gieffektivt.no, på kr 23 125.

***** Summen inkluderer ikke gebyrer betalt av EA Norge som følge av deres drift av gieffektivt.no, på kr 2 692.

****** Summen inkluderer midler samlet inn i desember 2018, som ble overført i mars 2019. Summen inkluderer ikke midler samlet inn i desember 2019, som blir overført i mars 2020.

0 NOK

i lønns- og personalkostnader. Gi Effektivt drives nemlig på frivillig basis!

15 042 NOK

i bank- og transaksjonsgebyrer, som vi dekker for våre givere.

305 000 NOK

i spart skatt for våre givere (opp til 11 000 kr per person), etter at vi kunne tilby skattefradrag fra og med november 2019.

Image
Image

* Summen inkluderer ikke midler samlet inn til drift av gieffektivt.no etter inngått driftsavtale med EA Norge på kr 12 992.

** Summen inkluderer ikke midler samlet inn via nye innsamlingsløsninger på gieffektivt.no i desember, som driftes av EA Norge. Disse midlene overføres til Stiftelsen Effekt i mars 2020 før tildeling til våre anbefalte organisasjoner.

*** Momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet for utgifter i 2018.

**** Summen inkluderer ikke profileringsutgifter betalt av Effektiv Altruisme Norge som følge av deres drift av gieffektivt.no, på kr 23 125.

***** Summen inkluderer ikke gebyrer betalt av Effektiv Altruisme Norge som følge av deres drift av gieffektivt.no, på kr 2 692.

****** Summen inkluderer midler samlet inn i desember 2018, som ble overført i mars 2019. Summen inkluderer ikke midler samlet inn i desember 2019, som blir overført i mars 2020.

Balanseregnskap 2019.

Image
Image
Image

Styremedlemmer i Stiftelsen Effekt.

Image

Andre personer som bidro til vårt arbeid i 2019.

Image

Marte Hovdenak - administrasjon, fra EA Norge
Vegard Blindheim og Anders Kuvaas Herting - observatører i styret
Usman Zarar og Andreas Gravrok - frivillige på teknisk drift og utvikling