Årsrapport 2021.

2021 var vårt sjette driftsår. Her er våre resultater og aktiviteter gjennom året.

I 2021 hjalp vi våre givere støtte effektiv bistand med 91% mer enn i 2020. De siste tre årene har vi hatt en gjennomsnittlig vekst på 74% hvert år!

Det siste året har vært et gjennombrudd for gieffektivt.no. Vi har ansatt en daglig leder for prosjektet på fulltid pluss to andre deltidsstillinger og samtidig rekruttert flere frivillige. Mulighetene og ideene våre for fortsatt vekst er store og mange, så kapasitet er flaskehalsen vår for tiden. Gjennom året har vi satset tungt på forbedring av donasjonsplattformen, blant annet ved å lansere donasjonsmuligheter med AvtaleGiro, Vipps Faste Betalinger og kryptovaluta. Vi har også investert mye i en full gjennomgang av vår visuelle profil som vil bli lansert i 2022.

Styret har lagt en langsiktig strategi som legger opp til å fortsette veksten vi har sett de siste årene og samle inn 100 millioner kroner i 2025. Les mer om dette senere i denne årsrapporten.

12 274 622 NOK

samlet inn til våre anbefalte organisasjoner i 2021.

Donasjoner i 2021 har blant annet gitt
96 600 personer beskyttelse fra malaria

med myggnett fra Against Malaria Foundation.

97 300 behandlinger mot innvollsormer

gjennom tiltak av SCI Foundation, Sightsavers og Deworm the World.

241 300 A-vitamintilskudd til barn

gjennom Hellen Keller International som effektivt reduserer blindhet og død.

Innsamlet beløp vokste 91% fra 2020 til 2021.Innsamlet beløp fra 2016 til 2021.

Gi Effektivt samlet inn 91% mer i 2021 enn vi gjorde i 2020. Vi klarte dermed målet om å vokse enda raskere. Klarer vi å opprettholde denne vekstraten i årene fremover vil vi i 2025 samle inn over 100 millioner kroner årlig.

Analyse av vår vekst

Hvorvidt den årlige veksten av innsamlede midler skyldes vekst i antall donasjoner eller at giverne våre gir større beløp har variert mellom årene. I tabellen presenterer vi resultatet fra en analyse av dette spørsmålet hvor vi deler opp veksten i hver av disse to faktorene. I årene hvor gjennomsnittlig donasjonsstørrelse har gått ned vil den faktoren bidra negativt til den overordnede veksten. I 2021 kom veksten nesten utelukkende (hele 97%) av økning i antall donasjoner.

Analyse av veksten fra 2016 til 2021 basert på antall donasjoner, snittdonasjonen og årlig vekstrate i donasjonsvolum.

Donasjoner fordelt etter organisasjon

De aller fleste, hele 79% av donerte midler, går til vår standardfordeling som er GiveWells Maximum Impact Fund ↗. Disse pengene fordeler GiveWell kvartalvis slik de mener pengene kan utgjøre størst forskjell. Per 1. juni 2022 når denne rapporten ble skrevet hadde ikke GiveWell publisert endelig fordeling av pengene som ble donert gjennom gieffektivt.no i desember 2021. Dette er ført opp som "Skal tildeles". Under følger en oversikt over donasjoner til gieffektivt.no i 2021 fordelt etter mottakerorganisasjon.

Tall i tusen kroner. GD: GiveDirectly, AMF: Against Malaria Foundation, HKI: Helen Keller International, NI: New Incentives, SCI: SCI Foundation, MC: Malaria Consortium, SS: Sightsavers, DWI: Evidence Action's Deworm the World Initiative.

Tall i tusen kroner. GD: GiveDirectly, AMF: Against Malaria Foundation, HKI: Helen Keller International, NI: New Incentives, SCI: SCI Foundation, MC: Malaria Consortium, SS: Sightsavers, DWI: Evidence Action's Deworm the World Initiative.

Slik har nye givere hørt om oss

28% fra en bekjent, 19% effektiv altruisme, 15% podkast, 14% internettsøk, 8% sosiale medier, og 16% annet.

Tallene er beregnet fra oppgitte svar.

Så mange nådde vi.

3 814

Unike givere

9 327

Donasjoner

406

Faste månedlige donasjoner

Skattefradrag

Vi rapporterer donasjoner for skattefradrag for givere som ønsker det. I 2021 rapporterte vi donasjoner tilsvarende 2,3 millioner kroner i fradrag.

Både privatpersoner og selskaper kan få fradrag for opptil 25 000 kr per år. Les mer her.