Aksels juleinnsamling til effektiv bistand

Aksels juleinnsamling til effektiv bistand 🎅🏼🎄

Bli med på den mest meningsfulle juletradisjonen, innsamlingsaksjonen til effektive bistandstiltak.

I år gir vi til Against Malaria Foundation, ett av de mest effektive tiltakene for å redde liv. AMF forhindrer at barn dør av malaria på mest mulig effektiv måte. Over 600 000 mennesker dør hvert år av malaria. Det er 600 000 personer som kunne levd om vi bare hadde fordelt ressursene våre annerledes.

Jeg matcher de første 60 000 kronene! Det betyr at for hver krone du gir, så blir bidraget til AMF dobbelt så stort.

Bli med på dugnaden!

Opplever du problemer med å gi til innsamlingen?
Du kan også støtte innsamlingen ved å trykke på Gi-knappen i nedre høyre hjørnet, eller trykke på Gi en donasjon i menyen. På siste side kan du oppgi Aksel Sterri som referanse om du ønsker. Vi er klar over problemet som rammer enkelte nettlesere og arbeider med å løse det.

Against Malaria Foundation

Against Malaria Foundation forhindrer spredning av malaria i lavinntektsland. Organisasjonen driver forebyggende arbeid gjennom distribusjon av impregnerte myggnett. De bistår der tiltaket har størst effekt, og arbeider hovedsakelig i Afrika sør for Sahara.

Det koster 45-50 kroner for produksjon og distribusjon av et nett, som brukes av to personer i 2–4 år. Det betyr at 11 kroner er nok for å beskytte en person mot malaria i minst ett år. GiveWell anslår at 56 000 kroner brukt på dette tiltaket vil forhindre et malariadødsfall i gjennomsnitt. Det er til sammenlikning rundt én promille av hva Finansdepartementet anbefaler at verdien av et statistisk liv skal ligge på – som i Norge er 55 millioner kroner i 2023. Det er anslått at myggnett har forhindret omtrent 450 millioner malariatilfeller mellom 2000 og 2015.

I tillegg til høy kostnadseffektivitet, anbefales Against Malaria Foundation blant annet på grunn av deres åpenhet, store vekstmuligheter, grundige prosess for å sørge for at nettene når frem til riktig mottaker, og oppfølging som sørger for at nettene blir benyttet slik de er ment og holder god nok stand.

Skattefradrag.

I 2023 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for en samlet årlig verdi på opp til 25 000 kroner, per person eller virksomhet som donerer. Kvalifiserte donasjoner gir 22% av beløpet i fradrag, som altså gir opp til 5 500 kroner mindre i skatt.

Det gjelder også for donasjoner gitt gjennom denne innsamlingsaksjonen. Logg inn på Min side med epostadressen du brukte da du ga, og registrer personnummeret ditt. Da rapporterer vi donasjonen din inn til Skatteetaten ved starten av neste år.