Vi anbefaler: GiveWell
Maximum Impact Fund

Velger du GiveWell Maximum Impact Fund vil din støtte bli brukt der den trengs mest.
GiveWell anbefaler noen av verdens mest kostnadseffektive bistandsorganisasjoner, og de fleste av disse kan man gi til gjennom gieffektivt.no. Vår standard anbefaling er derimot å velge GiveWell Maximum Impact Fund. Da lar du det være opp til GiveWell hvordan pengene fordeles.

Omtrent hvert kvartal tildeler GiveWell midler fra Maximum Impact Fund til deres anbefalte organisasjoner. Midlene går til organisasjonene som GiveWell mener best kan dra nytte av mer penger det kvartalet.

Listen over anbefalte organisasjoner oppdateres normalt sett en gang i året, men rangeringen mellom dem varierer basert på den nyeste informasjonen de har. En organisasjon kan ha vokst raskere enn planlagt, eller ha fått nye muligheter til å ekspandere. En annen kan ha mottatt mer i andre donasjoner enn forventet, og har dermed fått dekket sine mest prekære behov.

GiveWell er unikt posisjonert til å gjøre vurderinger basert på siste nytt. Derfor mener vi Maximum Impact Fund er alternativet som er forventet å gi aller størst marginaleffekt.
Hvordan prioriterer GiveWell når de gjør tildelingene sine?
1
Behovet for finansiering blant de beste bistandsorganisasjonene varierer ofte. GiveWell vurderer dem kontinuerlig. Organisasjonenes planer og behov endres av ulike grunner, for eksempel ved en mulighet til å skalere opp tidligere enn forventet, en sjanse til å jobbe i et nytt land, eller endringer i donasjoner fra andre kilder.
2
GiveWell spør hva som ville skjedd dersom de ikke støttet organisasjonen. Teamet som arbeider med tildelinger fra Maximum Impact Fund prøver å finne ut hva som ville skjedd dersom GiveWell ikke gir en tildeling til en gitt organisasjon. Kommer noen andre til å støtte dem eller kommer organisasjonen til å bli hindret fra å gjøre noe som ville hatt stor effekt?
3
GiveWell finpusser forståelsen sin av organisasjonenes finansieringsbehov. GiveWell ber også eksterne eksperter om deres vurdering av organisasjonene de anbefaler, for eksempel myndighetspersoner, store donorer, og andre som er involvert i utførelsen av prosjektene. Hva mener de ville skjedd dersom GiveWell ikke støttet dem?
4
GiveWell modellerer og sammenligner kostnadseffektiviteten for hver enkelt finansieringsmulighet. Kostnadseffektivitet er den største enkeltfaktoren som avgjøre hvilke formål som skal støttes. De sammenligner kostnadseffektiviteten mellom organisasjoner, og mellom tiltak og regioner i samme organisasjon. Ellers tar de også hensyn til hvor mye finansieringen haster og hvor tydelig bruken av pengene er.
5
Basert på alt dette setter GiveWell opp en prioritert liste over finansieringsgap og støtter de organisasjonene med størstbehov. Av og til betyr det at hele tildelingen et kvartal går til én enkelt organisasjonen, og andre ganger deles den mellom flere.
For hver tildeling skriver teamet som er ansvarlig for Maximum Impact Fund en anbefaling med grunner for og imot de organisasjonene de anbefaler som mottakere. Denne anbefalingen går flere runder internt i GiveWell for kvalitetssikring før CEO og Board of Directors hos GiveWell tar den endelige avgjørelsen.
Tidligere i år fikk vi vite at New Incentives, som gir foreldre penger som insentiv for å vaksinere spedbarn, klarte å skalere opp programmet sitt dobbelt så raskt som forventet. Programmet trengte dermed mer penger enn antatt for å fortsette å vokse.
Grace Hultquist, Analytiker hos GiveWell og del av tildelingsteamet
Hva kan du forvente av donasjoner til Maximum Impact Fund?
100% av donasjonene til GiveWell Maximum Impact Fund går til organisasjonene som forskningsteamet anbefaler på slutten av hvert kvartal. GiveWell tar ingen gebyrer fra donasjonene, og tar heller ikke ut overskudd fra renteinntekter som samles opp i løpet av kvartalet.
Effekten av Maximum Impact Fund
GiveWell estimerer effekten av hver tildeling fra Maxiumum Impact Fund og gir en detaljert oversikt over alle tildelinger siden 2020 i dette regnearket. Slik estimerer GiveWell effekten av sine tildelinger.

Eksempelvis ga de i november 2021 $8,7 millioner USD til Against Malaria Foundation. GiveWell estimerer at det vil gi 1,8 millioner myggnett, for en pris på $5 per nett. Det vil redde omtrent 1 600 liv til en kostnad på $5 500 per liv. For noen er dette en overraskende høy sum for å redde et liv, men det er en av de mest kostnadseffektive mulighetene vi kjenner til. Slik beregner vi hvor mye det koster å redde et liv.
Tidligere tildelinger
I tabellen nedenfor kan du se alle tildelinger gjort fra GiveWell Maximum Impact Fund siden 2014. For hver tildeling siden 2017 har GiveWell også publisert rapporter med begrunnelsen for disse. Rapportene finnes i tabellen på GiveWell sin nettside om Maximum Impact Fund.
GiveWell gjennomførte også tildelinger før 2014 og deler gjerne denne informasjonen på forespørsel.

Komplett liste av alle tildelinger gitt eller anbefalt av GiveWell.
GiveWell sitt Maximum Impact Fund er vår anbefaling for givere som ønsker å fylle de høyest prioriterte behovene blant de beste veldedige organisasjonene, basert på den til enhver tid nyeste informasjonen.