Tilskudd av vitamin A

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Et viktig grunnlag for god helse, er at man får nok og næringsrik mat som barn. Mangel på essensielle næringsstoffer, spesielt de første årene i et barns liv, kan føre til dårlig fysisk og mental utvikling, sårbarhet for og forverring av sykdommer, psykisk utviklingshemming, blindhet og generell reduksjon i produktivitet og livspotensial. Forskere estimerer at over halvparten av barn under fem i verden i dag mangler essensielle næringsstoffer, som jern, sink og vitamin A.11.Ritchie, H. and Roser, M. (2017) "Micronutrient Deficiency" (Hentet: 25.4.2024).

Helen Keller International

Vi anbefaler Helen Keller International sitt arbeid med A-vitamintilskudd. Helen Keller International samarbeider med myndigheter for å dele ut tilskudd av vitamin A i spesielt utsatte områder. De bidrar blant annet med teknisk assistanse og finansiering for å sette i gang programmer.

Vitamin A er et essensielt næringsstoff for barns sunne utvikling, spesielt for at synet og immunforsvaret skal fungere som normalt. Kroppen kan ikke produsere dette selv, men i land som Norge får man dekket behovet gjennom kosthold. Dessverre er det mange mennesker som lever i fattigdom som ikke har tilgang til matvarer som er rike på A-vitamin (grønnsaker, fisk, melk og egg).

Dermed utvikler de en rekke mangelsykdommer, som varig blindhet og redusert syn, og over 200 000 barnedødsfall årlig skyldes mangel på A-vitamin11.GBD 2017 Risk Factor Collaborators (2018) "Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017"The Lancet, vol. 392, no. 10, .

ImageClarice gir et barn får A-vitamintilskudd. Foto: Helen Keller International

Ved å gi to høykonsentrerte doser med A-vitamin i året til barn mellom seks måneder og fem år kan man dekke behovet deres. Kroppen kan lagre høye doser med vitamin A i leveren og kan ta dette i bruk ved behov over flere måneder. Sykepleiere eller opplærte sosialarbeidere besøker husholdninger med barn i den anbefalte aldersgruppen, og administrerer tilskuddet direkte i barnas munn. Tilskuddene bedrer barnas helse og fører til utrolige 12 til 24% lavere barnedødelighet i områdene det gjennomføres.11.UNICEF data (2023) "Vitamin A" (Hentet: 24.4.2024).

Vurdering av Helen Keller International

Bistandsevaluatoren GiveWell anbefaler Helen Keller International som en av sine Top Charities på grunn av høy kostandseffektivitet, god dokumentasjon, lovende vekstpotensial og stor åpenhet. Helen Keller International utfører også studier på om programmene for massedistribuering av A-vitamin når de barna som trenger det mest og GiveWell har konsekvent rangert deres arbeid med A-vitamin blant det mest kostnadseffektive tiltaket i verden.

Helen Keller International sørger for at millioner av barn får tilskudd av vitamin A hvert eneste år, og i 2022 distribuerte de over seksti millioner slike tilskudd.

Det koster omtrent 10 kroner å dele ut et vitamintilskudd, og GiveWell estimerer at Helen Keller International sitt program i Afrika i gjennomsnitt redder et liv for rundt 50 000 kroner og at deres  støtte er nødvendig for at supplering av A-vitamin skjer.11.GiveWell (2024) "How We Produce Impact Estimates" (Hentet: 22.4.2024).

Tilskudd fra GiveWell
Til A-vitamintilskudd
DatoLokasjonSum
April 2023Madagaskar6 000 000 USD
Januar 2023Burkina Faso, Kamerun, Elfenbenskysten, (DR) Kongo¹, Mali, Niger og Nigeria71 513 000 USD
Januar 2022Burkina Faso, Kamerun, Elfenbenskysten, (DR) Kongo¹, Mali, Niger og Nigeria46 700 000 USD
Juni 2021Kamerun og Nigeria11 000 000 USD
November 2020Nigeria8 100 000 USD
Mars 2020Elfenbenskysten og Kenya1 500 000 USD
Desember 2019Burkina Faso, Guinea, Elfenbenskysten, (DR) Kongo¹, Mali, Niger og Nigeria2 600 000 USD
November 2019Burkina Faso, Guinea, Elfenbenskysten, (DR) Kongo¹, Mali, Niger og Nigeria9 700 000 USD
November 20186 500 000 USD
November 1017Burkina Faso, Guinea og Mali7 200 000 USD

[1] Den demokratiske republikken Kongo