Knuts bursdagsinnsamling for malariabekjempelse 🎁

Knuts bursdagsinnsamling for malariabekjempelse 🎁

Jeg samler inn penger til Against Malaria Foundation.

Til bursdagen min har jeg lyst til å samle inn penger til et veldig godt formål: Å forebygge at barn dør fra malaria.

For mellom 45-55 kroner kan vi gi et myggnett som beskytter to personer mot malaria i to til fire år. Sammen kan vi forebygge en forferdelig sykdom som dreper over 600 000 mennesker årlig, hvor flesteparten av dem er barn.

Against Malaria Foundation distribuerer impregnerte myggnett, hovedsakelig i Afrika sør for Sahara. Against Malaria Foundation har år etter år vist seg å være en av verdens mest effektive organisasjoner for å redde liv og redusere lidelse. De har også en prisverdig åpenhet i alle ledd, noe som gjør det mulig for eksterne, som bistandsevaluatoreren GiveWell å gå dem etter i sømmene. Det trenger bistandsbransjen mer av.

Et bidrag fra oss kan bety mye for noen som ikke har tilgang på det aller mest grunnleggende.

Jeg matcher de første 5000 kronene. Det betyr at for hver krone du gir, så kan du doble effekten av ditt bidrag.

Har du ikke mulighet til å gi? Da hjelper det også masse om du deler innsamlingen med dine venner og bekjente.

Opplever du problemer med å gi til innsamlingen?
Du kan også støtte innsamlingen ved å trykke på Gi-knappen i nedre høyre hjørnet, eller trykke på Gi en donasjon i menyen. På siste side kan du oppgi Knut Øye Brandsås som referanse om du ønsker.
Vi er klar over problemet som rammer enkelte nettlesere og arbeider med å løse det.

Against Malaria Foundation

Against Malaria Foundation forhindrer spredning av malaria i lavinntektsland. Organisasjonen driver forebyggende arbeid gjennom distribusjon av impregnerte myggnett. De bistår der tiltaket har størst effekt, og arbeider hovedsakelig i Afrika sør for Sahara.

Det koster 45-50 kroner for produksjon og distribusjon av et nett, som brukes av to personer i 2–4 år. Det betyr at 11 kroner er nok for å beskytte en person mot malaria i minst ett år. GiveWell anslår at 43 000 kroner brukt på dette tiltaket vil forhindre et malariadødsfall i gjennomsnitt. Det er til sammenlikning rundt én promille av hva Finansdepartementet anbefaler at verdien av et statistisk liv skal ligge på – som i Norge er 40 millioner kroner i 2022. Det er anslått at myggnett har forhindret omtrent 450 millioner malariatilfeller mellom 2000 og 2015.

I tillegg til høy kostnadseffektivitet, anbefales Against Malaria Foundation blant annet på grunn av deres åpenhet, store vekstmuligheter, grundige prosess for å sørge for at nettene når frem til riktig mottaker, og oppfølging som sørger for at nettene blir benyttet slik de er ment og holder god nok stand.

Jeg er glad for at det finnes noen som Gi Effektivt, som fremhever de som får utrettet mest.

Image

Henrik

↳ 

AI utvikler i Visma Resolve

Når jeg skal gi, er det viktigste å kunne hjelpe dem jeg gir til.

Image

Anna

↳ 

Talent Management Associate hos GovAI

Når du gir til Gi Effektivt så vet du at det er mange som har forsket på hvor pengene dine bør gå og hvordan det kan hjelpe folk best.

Image

Lina

↳ 

Student ved University College London

Skattefradrag.

I 2023 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for en samlet årlig verdi på opp til 25 000 kroner, per person eller virksomhet som donerer. Kvalifiserte donasjoner gir 22% av beløpet i fradrag, som altså gir opp til 5 500 kroner mindre i skatt.

Det gjelder også for donasjoner gitt gjennom denne innsamlingsaksjonen. Logg inn på Min side med epostadressen du brukte da du ga, og registrer personnummeret ditt. Da rapporterer vi donasjonen din inn til Skatteetaten ved starten av neste år.

For 5 000 kr kan vi distribuere 110 myggnett  i malariautsatte områder. Myggnettene forebygger spredning av malaria og forhindrer sykdom og død.