La oss redde liv til jul!

La oss redde barn fra malaria med Against Malaria Foundation!

Kjære kolleger!

Jula er en tid for å tenke litt over de som ikke har det så bra. Mange føler, som Karl-Bertil, at man vil hjelpe. Men hvordan kan man hjelpe flest mulig, mest mulig, med de ressursene vi har? 🎅🏼

Bistandsevaluatoren GiveWell anslår at donasjoner til Against Malaria Foundation vil redde flest liv per krone med sterkest evidens. Med varme julehjerter og våre iskalde forskningshoder kan vi gjøre en stor forskjell og redde liv denne julen! Derfor holder jeg en innsamling til Against Malaria Foundation gjennom giverportalen til Gi Effektivt. Jeg matcher alle donasjoner fra mine flotte kolleger opp til 20 000 kr.

Og hvis TØI stemmer fram Gi Effektivt som årets mottager av instituttets juledonasjon, så vil jeg ta et sykt kaldt bad i Oslofjorden 🥶 på første juledag og legge ut bildet på TØI-ansatt-mappa på Facebook.

Et ekstra insentiv: Vi er blitt utfordret av en tilsvarende innsamlingsaksjon av Peter Aalen hos Menon Economics. La oss vise de dresskledde glættingene at vi ikke bare har de største hjernene, men også de største hjertene!

Stem og donér og oppnå fire fantastiske ting på en gang:

  1. Redd liv og gjøre 🌍 litt bedre ❤️
  2. Doble din impact samtidig som jeg får mindre penger til fjas!
  3. Godte deg over at ditt bidrag kan utsette meg for årets kaldeste bad 🥶
  4. Vise at TØI er snillest, vakrest og kulest denne jula 🥳
Opplever du problemer med å gi til innsamlingen?
Du kan også støtte innsamlingen ved å trykke på Gi-knappen i nedre høyre hjørnet, eller trykke på Gi en donasjon i menyen. På siste side kan du oppgi TØI som referanse om du ønsker. Vi er klar over problemet som rammer enkelte nettlesere og arbeider med å løse det.

Against Malaria Foundation

Against Malaria Foundation forhindrer spredning av malaria i lavinntektsland. Organisasjonen driver forebyggende arbeid gjennom distribusjon av impregnerte myggnett. De bistår der tiltaket har størst effekt, og arbeider hovedsakelig i Afrika sør for Sahara.

Det koster 45-50 kroner for produksjon og distribusjon av et nett, som brukes av to personer i 2–4 år. Det betyr at 11 kroner er nok for å beskytte en person mot malaria i minst ett år. GiveWell anslår at 43 000 kroner brukt på dette tiltaket vil forhindre et malariadødsfall i gjennomsnitt. Det er til sammenlikning rundt én promille av hva Finansdepartementet anbefaler at verdien av et statistisk liv skal ligge på – som i Norge er 40 millioner kroner i 2022. Det er anslått at myggnett har forhindret omtrent 450 millioner malariatilfeller mellom 2000 og 2015.

I tillegg til høy kostnadseffektivitet, anbefales Against Malaria Foundation blant annet på grunn av deres åpenhet, store vekstmuligheter, grundige prosess for å sørge for at nettene når frem til riktig mottaker, og oppfølging som sørger for at nettene blir benyttet slik de er ment og holder god nok stand.

Image

Når du gir til Gi Effektivt så vet du at det er mange som har forsket på hvor pengene dine bør gå og hvordan det kan hjelpe folk best.

Image

Lina

↳ 

Student ved University College London

Jeg er glad for at det finnes noen som Gi Effektivt, som fremhever de som får utrettet mest.

Image

Henrik

↳ 

AI utvikler i Visma Resolve

Når jeg skal gi, er det viktigste å kunne hjelpe dem jeg gir til.

Image

Anna

↳ 

Talent Management Associate hos GovAI

Skattefradrag.

I 2023 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for en samlet årlig verdi på opp til 25 000 kroner, per person eller virksomhet som donerer. Kvalifiserte donasjoner gir 22% av beløpet i fradrag, som altså gir opp til 5 500 kroner mindre i skatt.

Det gjelder også for donasjoner gitt gjennom denne innsamlingsaksjonen. Logg inn på Min side med epostadressen du brukte da du ga, og registrer personnummeret ditt. Da rapporterer vi donasjonen din inn til Skatteetaten ved starten av neste år.