Vaksinasjoner

Vaksiner er et av de mest kostnadseffektive helsetiltakene i verden, men dessverre er fremdeles andelen barn som mottar grunnleggende vaksiner lav i mange områder. I Nigeria fikk 43% av spedbarn ikke alle anbefalte barnevaksiner i 201911.WHO og UNICEF (2023) "Nigeria: WHO and UNICEF estimates of immunization coverage: 2022 revision", og i 2021 var det 2,2 millioner barn som ikke fikk noen vaksiner i det hele tatt.11.WHO (2023) "Breaking barriers, building bridges: the collaborative effort to reach every child in Nig" (Hentet: 24.4.2024). Over 10% av barna som fødes i Nigeria dør før de fyller 5 år11.FN-SAMBANDET (2021) "Barnedødelighet i Nigeria" (Hentet: 24.4.2024)., men omtrent 40% av disse dødsfallene kunne vært forhindret med vaksiner.11.Gavi (2023) "Nigeria Zero-Dose Landscape" (Hentet: 24.4.2024).

Livsviktige spedbarnsvaksiner mot blant annet tuberkulose, difteri og meslinger tilbys gratis av offentlige klinikker i Nigeria. Kostnaden med å reise til klinikkene, og andre barrierer, gjør likevel at mange foreldre ikke prioriterer å vaksinere barna sine.

New Incentives

Vi anbefaler New Incentives sitt arbeid med å øke vaksinasjonsgraden i Nigeria. New Incentives tilbyr små kontantoverføringer til foreldre som tar med seg spedbarna sine til klinikkene for å fortsette vaksinasjonsplanen til riktig tid. Kontantoverføringene, på totalt 8 dollar for fem besøk, er nok til å dekke transportkostnadene og tapt inntekt. Slik øker de vaksinasjonsgraden i området. New Incentives jobber også med informasjonskampanjer rundt hvor viktig vaksinasjon er, samt å utbedre svake punkter i forsyningskjeden for vaksiner.

ImageFeltarbeider Abubakar Aliyu verifiserer at riktig vaksine er gitt og forsørgeren kvalifiserer til kontantoverføring.

Bistandsevaluatoren GiveWell estimerer at det koster omtrent 935 kr å sørge for at et ekstra barn blir vaksinert, og at New Incentives sitt program i gjennomsnitt redder et liv for rundt 50 000 kr.11.GiveWell (2024) "How We Produce Impact Estimates" (Hentet: 22.4.2024).

New Incentives er en raskt voksende organisasjon. Siden oppstarten har de registrert nesten 3 millioner spedbarn i programmet sitt, hvorav 1,5 million var i 2023 alene. I dag opererer de i ni forskjellige stater på over 5000 forskjellige klinikker.

Vaksiner som insentiveres
ekskludert vaksiner GiveWell mener kun utgjør en liten andel av fordelene
AlderDirekte insentivertIndirekte insentivert
FødselBCGHep B, OPV0
6 ukerPenta1, PCV1OPV1, Rotavirus
10 ukerPenta2, PCV2OPV2, Rotavirus
14 ukerPenta3, PCV3OPV3, IPV, Rotavirus
9 månederMeslinger 1Gulfeber, meningitt A
15 månederMeslinger 2n/a

Vurdering av New Incentives

Det er sterke bevis for at New Incentives sitt program øker vaksinasjonsraten, som både forhindrer sykdom og reduserer barnedødelighet. New Incentives har siden 2020 vært anbefalt av GiveWell som en av deres Top Charities11.GiveWell (2023) "On New Incentives" (Hentet: 24.4.2024).. De anbefaler New Incentives på grunn av beviselig effekt og høy kostnadseffektivitet, operasjonell effektivitet, stor åpenhet og at de følger opp kontantoverføringene på en god måte.

New Incentives har mottatt tilskudd fra GiveWell 13 ganger siden 2014.

Tilskudd fra GiveWell
For vaksinasjoner
DatoLokasjonSum
Mai 2023Nigeria12 606 851 USD
November 2022Nigeria30 186 650 USD
Mai 2022Nigeria35 000 000 USD
Januar 2022Nigeria9 400 000 USD
August 2021Nigeria9 400 000 USD
November 202016 800 000 USD
April 20201 897 905 USD
November 2017Nigeria5 944 203 USD
April 2017Nigeria820 000 USD
November 2016Nigeria368 587 USD
Mars 2016Nigeria300 000 USD
Mars 2015Nigeria100 000 USD
Mars 20 14Nigeria100 000 USD