Nytt samarbeid mellom Stiftelsen Effekt og Effektiv Altruisme Norge
På grunn av overlapp i formål og aktiviteter, men forskjellige forutsetninger og ulik ressurssituasjon, kommer Stiftelsen Effekt fra og med i dag til å samarbeide med Effektiv Altruisme Norge (EA Norge) om å oppnå vårt formål: å spre informasjon om og samle inn penger til organisasjoner som mest mulig effektivt gjør en positiv forskjell i verden.

Avtalen vi har inngått innebærer at EA Norge fra og med 23. oktober 2019 vil stå for drift av gieffektivt.no og tilknyttede betalingstjenester (bank, Vipps og Paypal, men ikke Facebook). Dette inkluderer å ta imot, gi kvittering for og videreføre donasjoner fra alle våre givere til deres valgte formål. Fortsatt vil 100% av alle donasjoner sendes videre, helt uavhengig av valgt donasjonskanal. Ved gebyrer, for eksempel ved donasjoner gjennom Vipps, så vil EA Norge dekke disse av egne midler.

Det meste vil altså være som før, med én stor endring: Du kan nå få skattefradrag for å donere gjennom gieffektivt.no! Dette er fordi EA Norge er godkjent for skattefradrag i Norge. Det betyr at donasjoner på totalt opp til 50 000 kroner per år gjennom de nevnte kanalene fra nå av vil gi fradrag i skattepliktig inntekt. Det innebærer opptil 11 000 kroner mindre å betale i skatt. Denne muligheten har Stiftelsen Effekt jobbet for i flere år, men ikke oppnådd en god løsning på før nå. Alt du trenger å gjøre er å donere og opplyse oss om ditt fødselsnummer. Les mer om hvordan skattefradrag fungerer her: gieffektivt.no/skattefradrag.

Donasjoner gjort til det gamle kontonummeret og de gamle betalingskanalene vil fortsatt mottas og behandles av Stiftelsen Effekt helt likt som før, men da fortsatt uten skattefradrag. Vi anbefaler alle donorer som har faste overføringer til gamle betalingskanaler på Vipps, PayPal eller bankkonto å flytte disse til våre nye kanaler. Finn disse her: www.gieffektivt.no/gi.

EA Norge har samme krav til personvern og beskyttelse av din data som Stiftelsen Effekt. Styret i Effekt er dessuten juridisk ansvarlig for å kontrollere at alt foregår i tråd med Effekt sitt formål.

Hvordan påvirker denne endringen deg som giver?

  • Kontonummer og tilknyttede Vipps- og PayPal-kontoer på nettsiden er oppdatert. Vi anbefaler å bruke disse, men de tidligere brukte donasjonskanalene vil fortsatt fungere (pengene går da som tidligere direkte til Stiftelsen Effekt, ikke via EA Norge).
  • Når du donerer vil nå "Effektiv Altruisme Norge" stå oppført som eier av bankkonto, Vipps og PayPal, i stedet for "Stiftelsen Effekt".
  • Du vil fra nå av kunne få skattefradrag for donasjoner, opp til 50 000 kr i 2019 (se mer info her).
    • Dette gjelder dessverre ikke for donasjoner og innsamlinger til vår Facebook-side. Vi jobber for å få overført også denne til Effektiv Altruisme Norge.
  • Vi vil fra nå av spørre deg om ditt fødselsnummer når du registrerer dine donasjoner, slik at vi kan registrere dem for skattefradrag. Om du ikke oppgir det der, så kan du også sende det på e-post til donasjon@gieffektivt.no.
Om du har noen spørsmål ved noe av dette, ta kontakt med daglig leder av Stiftelsen Effekt (andreas@stiftelseneffekt.no) eller generalsekretær i EA Norge (eirin@effektivaltruisme.no).
Personvern
Persondata som deles ved donasjoner til gieffektivt.no og ved kontakt med oss vil kunne håndteres av både Stiftelsen Effekt og Effektiv Altruisme Norge, på grunn av denne samarbeidsavtalen. Personvernerklæringene finner du på Stiftelsen Effekt og Effektiv Altruisme Norge sine hjemmesider, og gjelder begge for gieffektivt.no.
Kontakt oss
donasjon@gieffektivt.no
Stiftelsen Effekt
Postboks 6756
ST. OLAVS PLASS
0130 OSLO

Stiftelsen Effekt org.nr: 916 625 308
Effektiv Altruisme Norge org.nr: 919 809 140
Hvis du vil være anonym lar du disse feltene stå tomme