The Pledge.

Giving What We Can, vår søsterorganisasjon, oppfordrer til å avgi et løfte om å gi 10% av det man tjener til effektive, veldedige formål. Dette støtter også Gi Effektivt. Her kan du lese mer om The Pledge.

Hvorfor gi?

Når du velger å gi til et godt formål, uansett om du gir fast eller bare gir en gang iblant, er du med på å gjøre verden til et bedre sted. Du kan utrette mye godt bare ved å donere penger til veldedige organisasjoner, og veldig mye mer dersom du også velger å donere til effektive organisasjoner.
Det er gjort mye forskning på sammenhengen mellom å gi penger og lykke. Det finnes empiriske bevis for at det å gi gir oss bedre selvfølelse.11.Dunn et al. (2014) "Prosocial Spending and Happiness: Using Money to Benefit Others Pays Off"Current Directions in Psychological Science, vol. 23, no. 1, s. 41–47 De fleste av oss blir nemlig glade av å kunne hjelpe andre. For mange gjør det også livet mer meningsfylt.
Dessuten finner forskere at man ikke blir noe særlig lykkeligere om man tjener mer enn rundt 600 000 kroner i året.11.Wiblin, R. (2016) "Everything you need to know about whether money makes you happy" (Hentet: 7.12.2022). Man finner også at sammenhengen mellom penger og lykke er sterkt avtagende opp mot denne summen. Når en har dekket sine grunnbehov og har finansiell trygghet, ser det ut til at andre forhold, slik som gode sosiale relasjoner og god helse, er langt viktigere enn penger.

Over 9 000 personer fra hele verden har tatt The Pledge, hvorav over 100 er fra Norge.11.Giving What We Can "Our members" (Hentet: 1.1.2023).

Hvorfor avgi et løfte?
1
Offentlig forpliktelse.

Det bidrar til at vi lever opp til våre verdier og holder oss til langsiktige mål vi har satt. Det blir dermed mindre sannsynlig at vi senere vippes av pinnen eller velger å bruke pengene på oss selv. Jo flere vi forteller om løftet vårt, jo større er denne effekten.

2
Samhold.

Hos Giving What We Can tar man del i et samhold hvor man får støtte og råd, i tillegg til inspirasjon fra andre som har tatt samme valg.

3
Kultur.

Avgir man et offentlig løfte, og deler det med andre, kan det inspirere flere til å gjøre det samme. Sammen kan vi skape en verden hvor det å gi en del av inntekten vår, og å gi effektivt, blir den kulturelle normen.

Er The Pledge noe for meg?

Hovedpoenget med løftet til Giving What We Can er at folk skal gi mer og gi effektivt. Mange tenker at det å umiddelbart begynne å gi 10% av inntekten sin (eller mer) vil gå helt fint, mens andre vil prøve det ut før de tar et endelig løfte. Kanskje også med et mindre beløp. Hvis det gjelder deg, da kan du ta noe som Giving What We Can kaller for Trial pledge ↗, et uforpliktende løfte som innebærer å gi minimum 1% av ens inntekt over ett år.
Det finnes også andre løfter, for eksempel Founders Pledge ↗. Dette er et løfte for grunnleggere av start-ups. Gründere, som har tatt Founders Pledge, lover å gi bort en andel av fremtidig gevinst fra selskapet sitt. Løftet er skapt av og for gründere, og har i dag over 1500 medlemmer fra over 30 land.
Giving What We Can har også et eget løfte for bedrifter.11.Freeman, L. (2020) "Companies pledge at least 10% of profits to effective charities" (Hentet: 7.12.2022). Dette er det også en norsk bedrift som har tatt. Sivert Straume, gründeren av Bypsykologene i Bergen, har forpliktet seg og sin bedrift til løftet ↗, noe som betyr at bedriften gir bort 10 prosent av overskuddet til effektive hjelpeorganisasjoner.
Hvis du ikke vil avgi et løfte nå, og kanskje heller ikke siden, så er det helt greit. Flertallet av Gi Effektivt sine givere har nok ikke tatt The Pledge, men deres bidrag er ikke mindre verdifulle av den grunn. Du kan uansett gi når du vil og så mye du vil. Og husk: det er viktigere å gi effektivt enn å gi mye.

Gi Effektivt ønsker at folk både skal gi til de beste tiltakene vi vet om, og gi mer. Derfor stiller vi oss bak Giving What We Can sin oppfordring om å gi 10% av inntekten sin til effektive veldedige tiltak.

Ofte stilte spørsmål om The Pledge.