The Pledge
Gi et løfte om å gi verdens mest effektive bidrag
Giving What We Can, vår søsterorganisasjon, oppfordrer til å gi minimum 10 % av det man tjener til effektive, veldedige formål. Dette støtter også gieffektivt.no. Her kan du lese mer om 'The Pledge'.
Over 6000 personer fra hele verden har tatt The Pledge,
hvorav nesten 100 er fra Norge.
Hvorfor gi?
Når du velger å gi til et godt formål, uansett om du gir fast eller bare gir en gang iblant, er du med på å gjøre verden til et bedre sted. Du kan utrette mye godt bare ved å donere penger til veldedige organisasjoner, og veldig mye mer dersom du også velger å donere til effektive organisasjoner.

Det er gjort mye forskning på sammenhengen mellom penger og lykke. For det første, så finnes det empiriske bevis for at det å gi gir oss bedre selvfølelse. De fleste av oss blir nemlig glade av å kunne hjelpe andre. For mange gjør det også livet mer meningsfylt.

For det andre, så finner forskere at man ikke blir noe særlig lykkeligere om man tjener mer enn rundt 600 000 kroner i året. Man finner også at sammenhengen mellom penger og lykke er sterkt avtagende opp mot denne summen. Når en har dekket sine grunnbehov og har finansiell trygghet, ser det ut til at andre forhold, slik som gode sosiale relasjoner og god helse, er langt viktigere enn penger.
Hvorfor avgi et løfte?
Det finnes mange grunner til å gi. Men hva er grunnen til å avgi et løfte om det?
1
Offentlig forpliktelse
Det bidrar til at vi lever opp til våre verdier og holder oss til langsiktige mål vi har satt. Det blir dermed mindre sannsynlig at vi senere vippes av pinnen eller velger å bruke pengene på oss selv. Jo flere vi forteller om løftet vårt, jo større er denne effekten.
2
Samhold
Hos GWWC tar man del i et samhold hvor man får støtte og råd, i tillegg til inspirasjon fra andre som har tatt samme valg.
3
Kultur
Avgir man et offentlig løfte, og deler det med andre, kan det inspirere flere til å gjøre det samme. Sammen kan vi skape en verden hvor det å gi en del av inntekten vår, og å gi effektivt, blir den kulturelle normen.
Er The Pledge noe for meg?
Hovedpoenget med løftet til Giving What We Can er at folk skal gi mer og gi effektivt. Mange tenker at det å umiddelbart begynne å gi 10 % av inntekten sin (eller mer) vil gå helt fint, mens andre vil prøve det ut før de tar et endelig løfte. Kanskje også med et mindre beløp. Hvis det gjelder deg, da kan du ta noe som GWWC kaller for "Try Giving", et uforpliktende løfte som innebærer å gi minimum 1 % av ens inntekt over ett år.

Det finnes også andre løfter, for eksempel Founders Pledge. Dette er et løfte for grunnleggere av start-ups. Gründere, som har tatt Founders Pledge, lover å gi bort en andel av fremtidig gevinst fra selskapet sitt. Løftet er skapt av og for gründere, og har i dag over 1500 medlemmer fra over 30 land. Du kan lese mer om Founders Pledge her.

Giving What We Can har også et eget løfte for bedrifter. Dette er det også en norsk bedrift som har tatt. Sivert Straume, gründeren av Bypsykologene i Bergen, har forpliktet seg og sin bedrift til løftet, noe som betyr at bedriften gir bort 10 prosent av omsetningen til effektive hjelpeorganisasjoner.

Hvis du ikke vil avgi et løfte nå, og kanskje heller ikke siden, så er det helt greit. Flertallet av gieffektivt.no sine givere har nok ikke tatt "The Pledge", men deres bidrag er ikke mindre verdifulle av den grunn. Du kan uansett gi når du vil og så mye du vil. Og husk: det er viktigere å gi riktig enn å gi mye.

Ofte stilte spørsmål om The Pledge
Er The Pledge juridisk bindende?
Nei, løftet er ikke juridisk bindende. Det er dog et løfte som skal tas på alvor, og alle som har tatt løftet oppfordres til å rapportere sine donasjoner hvert eneste år. Om noen av uforutsette årsaker ikke kan følge opp sitt Pledge, kan de kontakte Giving What We Can for å bryte løftet.
Hvorfor akkurat 10 prosent?
GWWC valgte 10 % fordi det er en betydelig del av ens inntekt, som erkjenner hvilke utfordringer verden står overfor. Samtidig har de fleste mennesker i rikere deler av verden mulighet til å gi 10 %. Løftet er bare et minimum. Enkelte bestemmer seg for å gi mer, for eksempel 20 % eller til og med 50 %. Noen øker beløpet de gir i takt med at inntekten øker.
Hvor ofte skal man donere?
Det er lurt å donere regelmessig så det blir en del av rutinene dine, men det er opp til deg når du ønsker å gi.
Må man gi til organisasjonene listet opp på gieffektivt.no?
Nei. GWWC sitt eneste krav er at du gir til de organisasjonene som du mener hjelper andre mest mulig effektivt.
Jeg er ikke klar for å avgi et løfte, men vil gjerne hjelpe til.
Hva gjør jeg?
Hvis du ikke er klar til å gi 10 %, kan du donere til et godt formål uten å avgi løftet, eller prøve ut GWWC sitt Trial Pledge. Da bestemmer du selv prosentsats (minimum 1%) og hvor lenge du forplikter deg til å gi. Du kan avbryte løftet når som helst. Du kan velge dette løftet i stedet for det vanlige når du går gjennom prosessen hos Giving What We Can.