Årsrapport 2022.

2022 var vårt syvende driftsår. Her er våre resultater og aktiviteter gjennom året.

I 2022 hjalp vi våre givere å støtte effektiv bistand med 44% mer enn i 2021. De siste tre årene har vi hatt en gjennomsnittlig vekst på 68% hvert år!

Det siste året har det skjedd mye for oss som driver Gi Effektivt. Vi har ønsket velkommen flere nye medarbeidere på laget og merker godt at kapasiteten vår har økt betraktelig. Vi har tatt i bruk vår nye visuelle profil i alle flater, og vi håper du liker hvordan vår nye nettside ser ut, og ny funksjonalitet som Min side og andre ressurser vi har på nettsiden.

I 2022 nådde vi ikke helt innsamlingsmålet som vi satte oss ved starten av året. Vi vil likevel holde fast på vår strategi mot 2025, og vi har fremdeles mål om å samle inn 100 millioner kroner til effektiv bistand i 2025.

Mesteparten av veksten i donasjonsvolum i 2022 kom fra at givere ga større beløp enn tidligere. Vi er svært glade for at vi i 2022 videreformidlet hele tre enkeltdonasjoner på over 1 million kroner. Vi har lansert vår gratis tjeneste for filantropisk rådgivning for givere som vil gi større beløp, og vi håper at vi ser enda flere store donasjoner fremover.

Ved inngangen til 2023 har vi ansatt ny daglig leder. Vi er glade for at dyktige Kari Kjørholt tar over etter avtroppende daglig leder Jørgen Ljønes. For å nå våre ambisiøse mål kommer vi til å bli enda mer synlig i året som kommer, og vi vil trappe opp arbeidet vårt med å legge til rette for både små og store donasjoner til effektiv bistand.

Tusen takk for at du gir effektivt!


Kristine Bangstad Fredriksen
Styreleder i stiftelsen Gi Effektivt

17 712 204 NOK

samlet inn til våre anbefalte formål i 2022.

Resultater.

Donasjoner i 2022 har blant annet ført til

190 000 personer beskyttet fra malaria

ved hjelp av myggnett fra Against Malaria Foundation.

1 500 spedbarn som får vaksiner

etter New Incentives har gitt kontanter til foreldre når de tar med barna til det offentlige vaksinasjonsprogrammet i Nigeria.

58 000 A-vitamintilskudd til barn

gjennom Helen Keller International som effektivt reduserer blindhet og død.

I tillegg har vi sammen gitt omtrent 105 000 malariabehandlinger gjennom Malaria Consortium, 63 500 dollar gjennom GiveDirectly og 6 600 ormekurer gjennom SCI.

Gi Effektivt vokste fra 12,2 millioner innsamlet i 2021 til 17,7 innsamlet i 2022.

Gi Effektivt samlet inn 44% mer i 2022 enn i 2021. Vi nådde dermed ikke vårt ambisiøse mål om å vokse 80% i løpet av året og samle inn 22 millioner, men vi kom et godt stykke på vei.

2 581

unike givere.

10 495

donasjoner.

710

faste månedlige donorer ved utgangen av året.

Vi publiser og oppdaterer resultatene våre hver uke på resultatsiden vår ↗.

Analyse av vår vekst.

Det varierer mellom årene hvorvidt den årlige veksten av innsamlede midler skyldes vekst i antall donasjoner eller den kommer som følge av at giverne våre gir større beløp. I tabellen presenterer vi resultatet fra en analyse av dette spørsmålet hvor vi deler opp veksten i hver av disse to faktorene.

I årene hvor gjennomsnittlig donasjonsstørrelse har gått ned vil den faktoren bidra negativt til den overordnede veksten. I 2022 kom størsteparten av veksten (hele 67%) av en økning i donasjonstørrelse, mens økningen i antall donasjoner sto for 33% av veksten.

Gi Effektivt vokste 44% fra 2021 til 2022. 33% av veksten kom fra endring i antall donasjoner og 67% av veksten kom fra endring i snittdonasjon.

Donasjoner fordelt etter organisasjon.

De aller fleste, hele 73.3% av donerte midler følger vår Smart Fordeling som er GiveWell Top Charities Fund11.

I løpet av 2022 byttet GiveWell Maximum Impact Fund navn til GiveWell Top Charities Fund.

. Disse pengene fordeler GiveWell kvartalvis slik de mener pengene kan utgjøre størst forskjell. GiveWell har fordelt pengene samlet inn i løpet av 2022 til Against Malaria Foundation, New Incentives, Helen Keller International og Malaria Consortium.

Under følger en oversikt over donasjoner gitt via Gi Effektivt i 2022 fordelt etter mottakerorganisasjon.

Image

Beløpene er oppgitt i 1000 NOK.

De foreløpige tildelte midlene fra GiveWell All Grants Fund ↗ går til Evidence Action sitt Deworm the World Initiative i India, Nigeria, Pakistan og Kenya.

Beløpet til GiveDirectly inneholder både penger fordelt til deres standard program og til deres borgerlønnsprosjekt.

Endringer i anbefalte organisasjoner.

I august la GiveWell til fire nye kriterier for sine anbefalinger fordi de ønsket å tydeliggjøre grunnlaget for anbefalingene. Som følge av det var det fem tidligere anbefalte programmer som ikke lenger oppfylte kravene og dermed ble tatt ut av GiveWell sin Top Charities-liste. Denne endringen betyr ikke at GiveWell mener at programmene som blir fjernet fra lista er mindre gode enn først antatt, kun at de ikke oppfyller de nye kravene.

Gi Effektivt fulgte delvis GiveWell sin oppdatering og tok SCI Foundation ut av vår Toppliste, men beholdt GiveDirectly og GiveDirectly sitt borgerlønnsprosjekt som donasjonsalternativer.

Les mer om detaljene rundt endringene i artikkelen vi publiserte om temaet.

Slik fikk nye givere høre om oss.

Personlige anbefalinger er i år, som tidligere år, største enkeltfaktor.

32%

fra personlig nettverk.

17%

fra internettsøk.

13%

fra podcaster.

8%

fra sosiale medier.

8%

fra effektiv altruisme.

22%

fra annet.

Tallene er basert på 319 førstegangsgivere i 2022 (28% av nye givere) som oppga hvor de først hadde hørt om oss. Disse sto for 71% av donasjonsvolumet fra førstegangsgivere.

Skattefradrag.

Vi rapporterer donasjoner for skattefradrag for givere som ønsker det. I 2022 rapporterte vi donasjoner tilsvarende 1,96 millioner kroner i fradrag. Både privatpersoner og selskaper kan få fradrag for opptil 25 000 kr per år. Les mer om skattefradrag.

Medieoppmerksomhet.

2022 var året hvor Gi Effektivt fikk mest medioppmerksomhet så langt. Her er noen av toppsakene:

 • Daglig leder Jørgen Ljønes var på besøk hos to podcaster: Verdibørsen ↗ hos NRK og Liberal Halvtime ↗ fra tenketanken Civita. Han diskuterer blant annet hvorfor vi tror bistand generelt er så langt fra optimalt, hvorfor vi anbefaler den bistanden som vi gjør, og at norske politikere kunne valgt å utrydde malaria.
 • En sak i Kampanje ↗ beskriver hvordan Gi Effektivt har fått en ny, radikal visuell profil, som gjør det motsatte av andre aktører i bistandsbransjen. Gjennom å fremheve det praktiske, rasjonelle og datadrevne setter vi fokus på størst mulig effekt for de mottakerne vi faktisk prøver å hjelpe.
 • Gratulerer til styremedlem Eirik Mofoss, som Dagens Næringsliv kåret til årets ledestjerne i 2022 ↗! Eirik er fagdirektør i Norad, og i profilsaken forteller han at han mener både Norge og nordmenn kan bidra mer.
 • Å redde verden er ikke lett når bistanden har for lav tillit til de fattige, og de rike har for høy tillit til seg selv, skriver Anne Rokkan i en kommentar i Dagens Næringsliv ↗.

Styremedlemmer.

Image
Kristine B. FredriksenStyremedlemDaglig leder Ocean Oasis AS
Image
Niels BrøggerStyremedlemRådgiver Effective Giving
Image
Eirik MofossStyrelederDaglig leder Senter for langsiktig politikk
Image
Karl Oskar Burdahl TeienStyremedlemProduktdirektør Schibsted Subscription News
Image
Håkon HarnesTidligere styremedlem
Image
Trygve OttersenStyremedlem (til november 2022)Områdedirektør Folkehelseinstituttet

Ansatte.

Image
Jørgen LjønesDaglig leder (frem til februar 2023)
Image
Erik EliassenDesign lead (frem til sommer 2022)
Image
Ruth WesterRegnskapsansvarlig (50%)
Image
Håkon HarnesTech lead
Image
Elise Ruud AndresenWeb designer

Frivillige.

Philip H. AndersenTeknisk drift og utvikling
Fride N. NilsenDataanalyse
Henrik Ø. MyhreUtvikling og dataanalyse
Edson ReistadDataanalyse
Ludvig Lilleby JohanssonDataanalyse
Trym HaddalDataanalyse
TorbjørnUtvikling
Alwin NedrumUtvikling
Jordan LibrandeUtvikling
Morten KjellingUtvikling
Øyvind AasUtvikling
Sondre Schirmer-MikalsenUtvikling
Jacob Wulff WoldUtvikling
Usman Afaq ZararDataanalyse
Keith Charlene EsmenaUtvikling
Anniken HoffUtvikling
Janicke Strand StrømUtvikling
Live J. SagebakkenUtvikling
Kari Ravnestad KjørholtInnholdsproduksjon
Helene S. FredriksenInnholdsproduksjon
Snøfrid SvennungsenInnholdsproduksjon
Mariko Miyata JanceyInnholdsproduksjon
Jan SobieskiInnholdsproduksjon
Anine H. AndresenInnholdsproduksjon
Andreas S. NormannStrategi
Bjørn HauglandRådgiver
Jens-Fredrik NakkenSosiale medier
Maria K. BækkelieDesign
Jesper NorstedDatavisualisering

Takk til Accenture og Cisco for deres bidrag gjennom pro bono-arbeid.

Måloppnåelse i 2022.

Samle inn 22 millioner til våre anbefalte organisasjoner.

I 2022 samlet vi inn rett over 17,7 millioner til våre anbefalte organisasjoner, og nådde dermed ikke det ambisiøse målet vårt om å vokse 80% fra 2021, men endte på 44% vekst.

Stordonorer

En stordonor er definert som en som gir mer enn 100 000 NOK per år.

Oppnådd

Få 5 millioner fra stordonorsegmentet - Vi fikk 8,2 millioner
Første donasjon på minst 1 million - Vi fikk tre donasjoner over 1 million

Ikke oppnådd
Få på plass en helhetlig strategi for satsning på stordonorer
Ha første møter med 20 nye potensielle stordonorer
Teste ut og beslutte eventuelt samarbeid med en etablert formuesrådgiver

Ambassadører

Oppnådd
Få inntektene til to studentledede innsamlinger som samler inn over 50 000 NOK

Ikke oppnådd
Få på plass en helhetlig strategi for satsning på ambassadører
Få et stort medieoppslag med en ambassadør
Delta på eller holde et stort arrangement sammen med en ambassadør
Ha åtte innsamlinger på Facebook som samler inn over 100 000 NOK inkludert matching - Fire innsamlinger samlet inn mer enn 100 000 NOK

Skalerbar plattform og bedre brukeropplevelse

Oppnådd
Ha lansert nye nettsider
Ha lansert Min Side og fått over 10% av våre faste givere til å logge seg inn - Vi har knappe 400 unike brukere, og omtrent 700 faste givere.
Ha migrert resterende donasjonsdata til databasen med etablert dataflyt for alle nye data
Oppdatert donasjonsløsningen til å støtte personer som donerer gjennom bedriften sin
Ha utviklet impactkalkulator som API

Ikke oppnådd
Integrere rikdomskalkulator tettere på nettsiden og spre den bredt
Ha bestemt nyttige måltall for aktivitet og konvertering for nettsiden
Ha utviklet automatisk oppfølging av brukere som har vist donasjonsintensjon uten å ha donert
Ha koblet oss på Facebook sine innsamlings-API for automatisk registrering av Facebook-donasjoner og føring av innsamlingsdonasjoner utenfor Facebook - Ble ikke gjennomført grunnet tekniske feil og manglende brukerstøtte hos Facebook

Økt synlighet og styrket brand

Oppnådd
Lansere ny visuell identitet med nye nettsider og nytt uttrykk på sosiale medier.
Ha etablert vårt nye brand hos frivillige, samarbeidspartnere og eksisterende givere og støttespillere, og fjernet all offentlig bruk av det gamle i god tid før giversesongen.

Ikke oppnådd
18 oppslag eller opptredener i media der vi nevnes - 12 omtaler eller oppslag
Ha gjennomført en større betalt podkast-kampanje - Gjennomførte en mindre kampanje

Bærekraftig drift

Oppnådd
Gjennomfør en grundig ansettelsesprosess av 1-3 faste ansatte innen 1. juni
Forbedre koordinering blant dem som er involvert i prosjektet gjennom hyppigere kommunikasjon, tydeligere forventningsavklaringer og bedre definerte ansvarsområder.
Få 1,25 mill i frie driftsdonasjoner
Hold minst 5 måneder med runway for faste personalkostnader til enhver tid

Ikke oppnådd
Finne en praktisk måte å måle trivsel blant våre frivillige og gjennomføre en undersøkelse med minst 50% deltakelse som gir tydelige og gode resultater.

Eksperiment

Målet om å utfase kryptovaluta som donasjonsalternativ ble oppnådd.

Mål for 2023.

Samle inn 32 millioner til våre anbefalte organisasjoner.

Vi har som mål å vokse 80% fra 2022 og vil samle inn 32 millioner til våre anbefalte organisasjoner. Om vi oppnår den veksten de neste tre årene vil vi innen 2025 samle inn 100 millioner hvert år til effektiv bistand.

Slik oppnår vi det.

Stordonorer

 • Definere helhetlig strategi for satsning på stordonorer
 • Gjennomføre en grundig ansettelsesprosess for filantropisk rådgiver
 • Etablere klar ansvarsfordeling og rutiner for oppfølging av stordonorer
 • Første donasjon på minst 5 millioner kroner
 • Få 17 millioner fra stordonorsegmentet, ekskludert driftsdonasjoner

Ambassadører

 • Definere helhetlig strategi for satsning på ambassadører
 • Få inntektene til syv studentledede innsamlinger på over 20 000 NOK, der minst én er utenfor Gløshaugen
 • Utarbeide en verktøykasse for å hjelpe ambassadører å snakke med andre om Gi Effektivt
 • Ha 6 Facebook-innsamlinger på over 50 000 NOK eksludert matching
 • Gjennomføre en godt forberedt giversesong-kickoff med minst 30 deltakere i løpet av november

Skalerbar plattform og bedre brukeropplevelse

 • Få på plass automatisk oppfølging av brukere som har vist donasjonsintensjon uten å ha donert
 • Få på plass automatisert utsending av nyhetsbrev-pakke til nye nyhetsbrev subscribers. Manuell utsending er minimum.
 • Videreutvikle og kvalitetssikre hele brukerreisen
 • Øke datainnsamling på nettsiden for å kunne følge aktivitet og konvertering
 • Definere og implementere diversifisert oppfølging av ulike giversegment
 • Etablere første automatisk oppdaterte dashboard basert på data fra databasen
 • Ha migrert resterende donasjonsdata til databasen med etablert dataflyt for alle nye data (nær fullført ved inngangen i året)
 • Bistå Ge Effektivt med overgang til vår frontend, backend og vårt design og avklare ansvarsfordeling for drift av disse

Økt synlighet og styrket brand

 • Sørge for en helhetlig bruk av brandet vårt, og ta i bruk hele potensialet i våre definerte kanaler
 • 30 oppslag eller opptredener i media der vi nevnes
 • Presentere Gi Effektivt på 12 arrangementer arrangert av andre
 • Integrere rikdomskalkulator og spre den bredt
 • Eksperiment: Forsøke å nå ut til det eldre segmentet av vår eksisterende målgruppe

Bærekraftig drift

 • Finne en praktisk måte å måle trivsel blant våre frivillige og gjennomføre en undersøkelse med minst 50% deltakelse som gir tydelige og gode resultater.
 • Aktivt jobbe med internkultur, gode samarbeidsrutiner og tydelig ansvarsfordeling i Gi Effektivt-teamet
 • Sikre god oppfølging og utvikling av den enkelte ansatte
 • Sikre 3,5 mill i frie driftsdonasjoner
 • Hold minst 6 måneder med runway for faste personalkostnader til enhver tid

Regnskap.

Gi Effektivt er et samarbeidsprosjekt mellom stiftelsen Gi Effektivt og Effektiv Altruisme Norge. Stiftelsen Gi Effektivt har det strategiske ansvaret og Effektiv Altruisme Norge står for den administrative driften. Begge organisasjoner får sine respektive regnskap godkjent av revisor. Siden aktiviteten til Gi Effektivt er delt mellom to organisasjoner har vi laget en oversikt over den relevante økonomiske aktiviteten i et samlet prosjektregnskap ↗.

For å være gjennomsiktig lenker vi her også til de fulle reviderte regnskapene for Stiftelsen Gi Effektivt og Effektiv Altruisme Norge siden oppstart. Ta kontakt om du har spørsmål angående disse.