Myggnett

Malaria er en livstruende sykdom som spres til mennesker gjennom noen typer mygg i tropiske land. Den kan gi milde symptomer som feber og hodeverk, eller alvorlige symptomer som utmattelse, forvirring, anfall og pustevansker. Malaria kan både forebygges og behandles, men er likevel en av sykdommene som dreper flest barn hvert år.11.Max Roser (2022) "Malaria: One of the leading causes of child deaths, but progress is possible and you can contribute to it" (Hentet: 22.4.2024). I 2022 var det 250 millioner tilfeller av malaria, og over 600 000 mennesker døde av sykdommen. Malaria rammer i all hovedsak mennesker som lever i Afrika, og fire av fem dødsfall er blant barn under fem år fordi de har høyere risiko for alvorlig malariasykdom.11.World Health Organization (2023) "Malaria" (Hentet: 22.4.2024).

Graf malariadødsfall per 100 000 innbygger i Afrika. Grafen starter på 150 i 2000 og går gradvis ned til rundt 50 i 2019, hvor den ligger relativt flatt til 2022.Figur: Estimerte malariadødsfall per 100 000 innbygger i Afrika (WHO region), 95% konfidensinterval. Kilde: Global Malaria Programme (2023, November 30). World malaria report 2023, annex 4-F.

Against Malaria Foundation

Vi anbefaler å støtte Against Malaria Foundation sin distribusjon av myggnett som beskytter mot malaria. Fordi malariamyggen er mest aktiv om natten, gir det god beskyttelse å sove under et myggnett impregnert med insektmidler. Slike myggnett forblir effektive selv når de har fått små hull eller har revnet, ettersom insektsmidlene også dreper myggen. Derfor kan de brukes i flere år.

Myggnettene deles ut gjennom storskala kampanjer, finansiert av Against Malaria Foundation. Organisasjonen samarbeider med nasjonale initiativ for kontroll av malaria og andre eksperter for å finne ut hvor behovet er størst. De identifiserer så potensielle distribusjonspartnere som har lokal kjennskap og den erfaringen som trengs for å delta i kampanjene, enten med planlegging, utdeling eller monitorering.

Distribusjon av myggnett i (DR) Kongo og Malawi

Distribusjon av myggnett i (DR) Kongo og Malawi.

Det koster omtrent 50 kroner å kjøpe og levere et myggnett, som kan beskytte en eller to personer i to til fire år, og bistandsevaluatoren GiveWell estimerer at Against Malaria Foundation sitt program i gjennomsnitt redder et liv for rundt 56 000 kr.11.GiveWell (2024) "How We Produce Impact Estimates" (Hentet: 22.4.2024).

Siden oppstarten deres i 2004 har Against Malaria Foundation delt ut over 250 millioner myggnett og beskyttet over 450 millioner mennesker fra malaria.

Det er flere aktører i utsatte områder som deler ut myggnett. Siden 2000 har andelen barn under 5 som sover under myggnett steget fra omtrent 3% til omtrent halvparten, men mesteparten av økningen skjedde før 2015.11.Bertozzi-Villa, A., Bever, C.A., Koenker, H. et al. (2021) "Maps and metrics of insecticide-treated net access, use, and nets-per-capita in Africa from 2000-2020."Nat Commun, vol. 12, no. 3589, Det er ennå et stort behov for denne intervensjonen.

Tilgang til mygnett

for husholdninger i spesielt utsatte områder
2010
2012
2014
2016
2018
2020
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Mørkere farge indikerer estimert større andel som har tilgang på myggnett
Estimert andel av befolkning i utsatte områder med tilgang til myggnett, 95% konfidensinterval

Kilde: Malaria Atlas Project Data Platform

Vurdering av Against Malaria Foundation

GiveWell har anbefalt Against Malaria Foundation som en av sine Top Charities siden 2009 på grunn av lang erfaring med å gjennomføre kostnadseffektive kampanjer i flere land, god dokumentasjon og stor åpenhet. De anbefales også på grunn av store vekstmuligheter, grundige prosess for å sørge for at nettene når frem til riktig mottaker, og oppfølging som sørger for at nettene blir benyttet slik de er ment og holder god nok stand.

Against Malaria Foundation har mottatt tilskudd fra GiveWell totalt 32 ganger.

Tilskudd fra GiveWell
For distribusjon av impregnerte myggnett
DatoLokasjonSum
Juni 202317 554 062 USD
Mai 2022Sør Sudan8 200 000 USD
Januar 2022Nigeria8 200 000 USD
Oktober 2021Nigeria, Uganda og Togo52 800 800 USD
August 2021Nigeria, Uganda, Togo og (DR) Kongo¹2 300 000 USD
Juni 2021Nigeria, Uganda, Togo og (DR) Kongo¹1 000 000 USD
Mars 2021(DR) Kongo¹25 900 000 USD
Januar 2021Nigeria og (DR) Kongo¹1 500 000 USD
Januar 2021Nigeria og (DR) Kongo¹20 000 000 USD
Januar 2021Nigeria og (DR) Kongo¹1 500 000 USD
November 2020Guinea og (DR) Kongo¹6 700 000 USD
September 2020Guinea og (DR) Kongo¹3 600 000 USD
September 20201 649 872 USD
September 2020Guinea og (DR) Kongo¹11 700 000 USD
November 2019(DR) Kongo¹2 500 000 USD
August 2019(DR) Kongo¹2 300 000 USD
Juni 2019(DR) Kongo¹4 700 000 USD
November 20182 500 000 USD
August 2018Ghana, Papua Ny-Guinea og Malawi2 870 000 USD
Mai 2018Ghana, Papua Ny-Guinea og Malawi2 100 000 USD
November 2017Malawi og Ghana2 500 000 USD
August 20172 500 00 USD
April 20172 100 000 USD
Desember 2016500 000 USD
September 2016300 000 USD
Juni 2016200 000 USD
April 20161 000 000 USD
Februar 20161 600 000 USD
Januar 2016800 000 USD
Desember 2015600 000 USD
Juli 2015667 000 USD
Mars 20151 467 400 USD
Desember 201466 700 USD

[1] Den demokratiske republikken Kongo