Malariamedisin

Malaria er en livstruende sykdom som spres til mennesker gjennom noen typer mygg i tropiske land. Den kan gi milde symptomer som feber og hodeverk, eller alvorlige symptomer som utmattelse, forvirring, anfall og pustevansker. Malaria kan både forebygges og behandles, men er likevel en av sykdommene som dreper flest barn hvert år.11.Max Roser (2022) "Malaria: One of the leading causes of child deaths, but progress is possible and you can contribute to it" (Hentet: 22.4.2024). I 2022 var det 250 millioner tilfeller av malaria, og over 600 000 mennesker døde av sykdommen. Malaria rammer i all hovedsak mennesker som lever i Afrika, og fire av fem dødsfall er blant barn under fem år fordi de har høyere risiko for alvorlig malariasykdom.11.World Health Organization (2023) "Malaria" (Hentet: 22.4.2024).

Graf malariadødsfall per 100 000 innbygger i Afrika. Grafen starter på 150 i 2000 og går gradvis ned til rundt 50 i 2019, hvor den ligger relativt flatt til 2022.Figur: Estimerte malariadødsfall per 100 000 innbygger i Afrika (WHO region), 95% konfidensinterval. Kilde: Global Malaria Programme (2023, November 30). World malaria report 2023, annex 4-F.

Malaria Consortium

Vi anbefaler å støtte Malaria Consortium og deres arbeid med å forebygge dødsfall fra malaria ved å dele ut forebyggende medisin i områder med høy smitte i Afrika sør for Sahara. Barn mellom 3 måneder og 5 år får fire til fem runder medisin i løpet av høysesongen for smitte.

Slik behandling er en veldig kostnadseffektiv måte å forhindre malaria, men det er svært lite sannsynlig at barn i målgruppen har tilgang til denne medisinen uten egne tiltak som støtter forsyningen. I tillegg viser forskning at beskyttelse fra malaria kan spille positivt inn på andre faktorer senere i livet, som for eksempel økt inntekt.

ImageEn omsorgsperson administrerer en dose med forebyggende malariamedisin til et barn i Burkina Faso. Foto: Sophie Garcia / Malaria Consortioum

Det koster 60 til 70 kroner å beskytte et barn mot malaria i én sesong, og bistandsevaluatoren GiveWell estimerer at Malaria Consortium sitt program for å dele ut forebyggende medisin mot malaria i gjennomsnitt redder et liv for rundt 50 000 kroner.11.GiveWell (2024) "How We Produce Impact Estimates" (Hentet: 22.4.2024).

I 2023 gjennomførte Malaria Consortium målrettede tiltak mot 24 millioner barn.

Det er flere aktører som arbeider med SMC i utsatte områder. Fra 2012 til 2022 har antallet barn som behandles økt fra omtrent 200 000 til 45 millioner.11.World Health Organization (2023) "World malaria report 2023" (Hentet: 22.4.2024). Det er likevel fortsatt rom for å utvide intervensjonen kostnadseffektivt.

En graf som viser Gjennomsnittlig antall barn behandlet med minst én dose SMC i land som implementerer SMC. I 2012 viser grafen 200 000, men det stiger raskt til 20 millioner i 2017. Der flater det litt ut før det igjen vokser raskt fra 2019 til 2022 og lander på omtrent 45 millioner.Figur: Gjennomsnittlig antall barn behandlet med minst én dose SMC i land som implementerer SMC. Kilde: World malaria report 2023. Geneva: World Health Organization; 2023. Table 7.3.

Vurdering av Malaria Consortium

GiveWell anbefaler Malaria Consortium som en av sine Top Charities fordi de driver med et kostnadseffektivt og livreddende tiltak, og deres sterke posisjon som leder og innovatør innen dette feltet. Malaria Consortium er involvert i alle stegene fra planlegging til implementering, noe som gir dem god oversikt og mulighet til å adressere problemer tidlig. Ikke minst er prosessene deres totalt gjennomsiktige og organisasjonen deler all relevant informasjon med GiveWell.

Malaria Consortium har totalt mottatt tilskudd fra GiveWell 26 ganger. 21 ganger har dette vært penger som tilskudd til deres program for forebyggende medisin mot malaria.

FormålDatoLokasjonSum
A-vitamintilskudd og forebyggende malariamedisinOktober 2023Nigeria1 440 000 USD
Forebyggende malariamedisinJanuar 2023Nigeria, Burkina Faso, Chad og Togo87 490 260 USD
Forebyggende malariamedisinJuli 2022Nigeria13 500 000 USD
Forebyggende malariamedisinFebruar 2022Mosambik15 900 000 USD
Forebyggende malariamedisinJanuar 2022Nigeria, Burkina Faso, Chad og Togo79 900 000 USD
Impregnerte myggnettNovember 2021Nigeria1 199 808 USD
Forebyggende malariamedisinOktober 2021Nigeria15 900 000 USD
Forebyggende malariamedisinSeptember 2021(DR) Kongo¹ og Nigeria120 000 USD
Forebyggende malariamedisinAugust 2021Nigeria og Burkina Faso2 300 000 USD
Impregnerte myggnettJuli 2021Nigeria2 051 853 USD
Forebyggende malariamedisinJuni 2021Nigeria 8 800 000 USD
Impregnerte myggnettMars 2021Nigeria27 700 000 USD
Forebyggende malariamedisinJanuar 2021Nigeria, Burkina Faso og Togo1 500 000 USD
Forebyggende malariamedisinJanuar 2021Nigeria, Burkina Faso og Togo21 900 000 USD
Forebyggende malariamedisinDesember 2020Chad3 800 000 USD
Forebyggende malariamedisinNovember 2020Nigeria, Burkina Faso, Chad og Togo27 000 000 USD
Forebyggende malariamedisinSeptember 2020(DR) Kongo¹og Guinea8 000 000 USD
Impregnerte myggnettJuni 2020Nigeria, Uanda og Mosambik44 688 USD
Forebyggende malariamedisinMars 2020Nigeria, Burkina Faso, Chad og Togo11 900 000 USD
Forebyggende malariamedisinNovember 2019Nigeria, Burkina Faso, Chad og Togo33 900 000 USD
Forebyggende malariamedisinMars 2019Nigeria, Burkina Faso og Chad800 000 USD
Forebyggende malariamedisinMars 2019Nigeria, Burkina Faso og Chad1 700 000 USD
Forebyggende malariamedisinMars 2019Nigeria, Burkina Faso og Chad7 600 000 USD
Forebyggende malariamedisinNovember 2018Nigeria, Burkina Faso og Chad26 600 000 USD
Forebyggende malariamedisinNovember 2018Nigeria, Burkina Faso og Chad1 100 000 USD
Forebyggende malariamedisinNovember 2017Nigeria, Burkina Faso og Chad27 900 000 USD

[1] Den demokratiske republikken Kongo