Årsrapport 2023.

2023 var vårt åttende driftsår. Her er våre resultater og aktiviteter gjennom året.

Gi Effektivt bidro igjen rekordmye til effektiv bistand i 2023, med 76 % mer enn året før: hele 31,1 millioner kroner! Det betyr at vi sammen har hjulpet enda flere ut av ekstrem fattigdom, forebygget enda mer sykdom, og sørget for at enda flere barn får vokse opp og leve lange liv.
Det siste året har det skjedd mye for oss som driver Gi Effektivt. Vi fikk inn Kari Kjørholt som ny daglig leder i februar 2023 (etter at vår forrige daglige leder, Jørgen Ljønes, fikk nye spennende og meningsfulle utfordringer), og ønsket Christopher Nodberg velkommen som filantropisk rådgiver i august. Som tidligere setter vi også stor pris på de mange som la ned frivillig innsats, på ukentlig basis, for at vi når ut til så mange som mulig og leverer en best mulig tjeneste til giverne våre.
I 2023 fikk vi mer medieoppmerksomhet en noen gang tidligere, har hjulpet vår svenske søsterorganisasjon med å ta i bruk vår egen tekniske plattform og design, og har utvidet tjenesten vår for filantropisk rådgivning til større givere, og hatt kontakt med mange flere.
Vi var veldig nære om å nå det ambisiøse målet vårt om å samle inn 32 millioner kroner i 2023, og er stolte av det vi har fått til i året som var. Nå ser vi fremover og holder fremdeles fast på vår strategi om å samle inn 100 millioner i 2025.
For å nå våre ambisiøse mål kommer vi til å bli enda mer synlig i året som kommer, og vi vil trappe opp arbeidet vårt med å legge til rette for både små og store donasjoner til effektiv bistand.
Tusen takk for at du gir effektivt!
Eirik Mofoss
Styreleder i stiftelsen Gi Effektivt

31 116 672 NOK

flyttet til våre anbefalte formål i 2023.
Av dette ble 20 974 055 NOK samlet inn via nettsiden vår, og 10 142 667 NOK er penger vi har påvirket, men som ikke har gått gjennom våre kontoer.
Innsamlet beløp til effektiv bistand gjennom Gi Effektivt i 2021, 2022 og 2023. I 2021 ble det samlet inn 12,3 millioner, i 2022 ble det samlet inn 17,7 millioner og i 2023 ble det samlet inn 31,1 millioner.

Resultater.

Donasjoner i 2023 har blant annet ført til
110 000 tilskudd av vitamin A til barn

gjennom Helen Keller International som effektivt reduserer blindhet og barnedødelighet.

43 000 personer beskyttet fra malaria

ved hjelp av myggnett fra Against Malaria Foundation.

79 000 behandlinger for malaria gitt til barn

i høysesongen for malariasmitte gjennom arbeidet til Malaria Consortium.

6 000 spedbarn som får vaksiner

etter New Incentives har gitt kontanter til foreldre når de tar med barna til det offentlige vaksinasjonsprogrammet i Nigeria.

I tillegg har vi sammen gitt 900 000 USD til ekstremt fattige gjennom GiveDirectly ↗, og 2 100 000 NOK til Family Empowerment Media ↗ sitt arbeid for familieplanlegging i Nigeria.

Gi Effektivt samlet inn 76% mer i 2023 enn i 2022. Det betyr at vi nådde 97,2% av vårt ambisiøse mål om å vokse 80% i løpet av året og samle inn 32 millioner!
2 123

unike givere.

13 848

donasjoner.

854

faste månedlige donorer ved utgangen av året.

Vi publiser og oppdaterer resultatene våre jevnlig på resultatsiden vår ↗.

Donasjoner fordelt etter mottaker.

40,7% av donerte midler gis gjennom Smart Fordeling som er GiveWell Top Charities Fund. Disse pengene fordeler GiveWell slik de til enhver tid mener kan utgjøre størst forskjell. GiveWell har foreløpig fordelt pengene samlet inn i løpet av 2023 til Against Malaria Foundation, New Incentives, og Malaria Consortium, men de har ikke bestemt hvordan pengene som ble samlet inn i siste kvartal skal brukes. Se oversikten over alle tidligere tildelinger her.
Under følger en oversikt over donasjoner gitt via Gi Effektivt i 2023 fordelt etter mottakerorganisasjon.
MottakerSumAndel
GiveWell Top Charities Fund12 667 561 NOK40,7 %
Against Malaria Foundation929 299 NOK3,0 %
Malaria Consortium956 643 NOK2,6 %
New Incentives713 918 NOK2,3 %
Helen Keller International1 287 277 NOK4,1 %
GiveDirectly11 369 343 NOK36,5 %
Family Empowerment Media2 100 000 NOK7,2 %
GiveWell All Grants Fund1 092 290 NOK3,5 %

Slik fikk nye givere høre om oss.

Personlige anbefalinger er i år, som tidligere år, største enkeltfaktor.
35 %

fra personlig nettverk.

18 %

fra internettsøk.

15 %

fra podcaster.

8 %

fra sosiale medier.

8 %

fra nyheter.

26 %

fra annet.

Tallene er basert på 198 førstegangsgivere i 2023 (24 % av nye givere) som oppga hvor de først hadde hørt om oss. Disse sto for 58 % av donasjonsvolumet fra førstegangsgivere. Noen givere oppgir flere referanser, og derfor summerer totalen til mer enn 100 %.

Medieoppmerksomhet.

I 2023 fikk Gi Effektivt rekordmye medioppmerksomhet. Her er noen av toppsakene:
Se alle mediesakene om oss fra 2023 på denne siden.

Skattefradrag.

Vi rapporterer donasjoner for skattefradrag for givere som ønsker det. I 2023 rapporterte vi donasjoner tilsvarende 2,31 millioner kroner i fradrag. Både privatpersoner og selskaper kan få fradrag for opptil 25 000 kr per år. Les mer om skattefradrag.

Styremedlemmer.

Image
Eirik MofossStyrelederDaglig leder Senter for langsiktig politikk
Image
Kristine B. FredriksenStyremedlemDaglig leder Ocean Oasis AS
Image
Karl Oskar Burdahl TeienStyremedlemProduktdirektør Schibsted Subscription News
Image
Niels BrøggerStyremedlemRådgiver Effective Giving
Image
Karl Olav Grønlund SørensenStyremedlemDaglig leder NorNAB

Ansatte.

Image
Kari Ravnestad KjørholtDaglig leder
Image
Håkon HarnesTech lead
Image
Elise Ruud AndresenWeb designer
Image
Ruth WesterRegnskapsansvarlig (50%)
Image
Christopher NodbergFilantropisk rådgiver

Frivillige.

Jørgen LjønesStrategi og administrasjon
Maria BakkenInnholdsproduksjon
Arthur BrunborgInnholdsproduksjon
Øyvind AasUtvikling
Øyvind SingsaasInnholdsproduksjon
Hanna Lein-MathisenInnholdsproduksjon
Fride N. NilsenDataanalyse
Henrik Ø. MyhreUtvikling og dataanalyse
Edson ReistadDataanalyse
Usman Afaq ZararDataanalyse
Adam AlfredsonUtvikling
Lorentz LassonUtvikling
Trym HaddalDataanalyse
Mattis UlvangKommunikasjon
Erik EliassenDesign og strategi
Bjørn HauglandRådgiver

Takk til Accenture for deres bidrag gjennom pro bono-arbeid.

Måloppnåelse i 2023.

Samle inn over 32 millioner til våre anbefalte organisasjoner.

I 2023 samlet vi inn rett over 31,1 millioner til våre anbefalte organisasjoner og nådde 97 % av det totale innsamlingsmålet.

Store givere


Oppnådd
 • Få 17 millioner fra stordonorsegmentet - Vi fikk inn 18,2 millioner
 • Etablere klar ansvarsfordeling og rutiner for oppfølging av store givere
 • Første donasjon på minst 5 millioner
 • Gjennomføre en grundig ansettelsesprosess for filantropisk rådgiver
Ikke oppnådd
 • Definere helhetlig strategi for satsning på stordonorer - Vi har drøftet både internt og med eksterne, men har ikke formulert strategien.

Ambassadører

Oppnådd
 • Ha seks Facebook-innsamlinger på over 50 000 NOK, ekskludert matchingmidler - Vi har holdt syv innsamlinger over 50 000 NOK, og har laget ny innsamlingsplattform på egen nettside
Ikke oppnådd
 • Definere helhetlig strategi for satsning på ambassadører - Vi har drøftet både internt og med eksterne, men ikke formulert strategien.
 • Få inntektene til syv studentledede innsamlinger (>20 000 kr), der minst én er utenfor Gløshaugen - Seks innsamlinger av denne størrelsen ble holdt, men ingen utenfor Gløshaugen
 • Utarbeide en verktøykasse for å hjelpe ambassadører å snakke med andre om Gi Effektivt - Nesten der! Vi har gjort flere endringer på nettsiden, har laget funksjonalitet for innsamlingsaksjoner og gavekort, har lansert Prosentløftet og tekst om hvordan å snakke med andre om Gi Effektivt.
 • Gjennomføre en godt forberedt kick-off av giversesongen med minst 30 deltakere i løpet av november

Skalerbar plattform og bedre brukeropplevelse

Oppnådd
 • Få på plass automatisert utsending av nyhetsbrev-pakke til nye abonnenter
 • Videreutvikle og kvalitetssikre hele brukerreisen - Vi har utført brukerintervjuer og gjort en rekke forbedringer
 • Øke datainnsamling på nettsiden for å kunne følge aktivitet og konvertering - Vi har implementert Plausible
 • Etablere første automatisk oppdaterte dashboard basert på data fra databasen

Ikke oppnådd
 • Bistå Ge Effektivt med overgang til vår frontend, backend og vårt design og avklare ansvarsfordeling for drift av disse - Ge Effektivt lanserte nye nettsider først i slutten av januar 2024
 • Få på plass automatisk oppfølging av brukere som har vist donasjonsintensjon uten å ha donert
 • Definere og implementere diversifisert oppfølging av ulike giversegment
 • Ha migrert resterende donasjonsdata til databasen med etablert dataflyt for alle nye data

Økt synlighet og styrket brand

Oppnådd
 • Sørge for en helhetlig bruk av brandet vårt, og ta i bruk hele potensialet i våre definerte kanaler - Vi har utarbeidet nye maler til sosiale medier, nyhetsbrev og presentasjoner og gjort flere andre forbedringer
 • Presentere Gi Effektivt på 12 arrangementer arrangert av andre
 • Integrere rikdomskalkulator og spre den bredt - Rikdomskalkulatoren har fått mye oppmerksomhet og vi har brukt den aktivt i sosiale medier og nyhetsbrev. Den er laget som en frittstående komponent som tilrettelegger for bred bruk av den på nettsiden.
Ikke oppnådd
 • 30 oppslag eller opptredener i media der vi nevnes - Vi nådde ny rekord på 23 oppslag på et år, men nådde ikke helt målet.
 • Eksperiment: Forsøke å nå ut til det eldre segmentet av vår eksisterende målgruppe - Har gjort mer outreach mot en eldre målgruppe, men har ikke sett en tydelig økning i gjennomsnittlig alder blant brukere

Bærekraftig drift

Oppnådd
 • Finne en praktisk måte å måle trivsel blant våre frivillige og gjennomføre en undersøkelse med minst 50% deltakelse som gir tydelige og gode resultater.
 • Aktivt jobbe med internkultur, gode samarbeidsrutiner og tydelig ansvarsfordeling i Gi Effektivt-teamet.
 • Sikre god oppfølging og utvikling av den enkelte ansatte
  Sikre 3,5 millioner i frie driftsdonasjoner
 • Hold minst 6 måneder med runway for faste personalkostnader til enhver tid

Regnskap.

Gi Effektivt er et samarbeidsprosjekt mellom stiftelsen Gi Effektivt og Effektiv Altruisme Norge. Stiftelsen Gi Effektivt har det strategiske ansvaret og Effektiv Altruisme Norge står for den administrative driften. Begge organisasjoner får sine respektive regnskap godkjent av revisor. Siden aktiviteten til Gi Effektivt er delt mellom to organisasjoner har vi laget en oversikt over den relevante økonomiske aktiviteten i et samlet prosjektregnskap ↗. Dette er en foreløpig oversikt som avventer endelig godkjenning fra revisor i Q1 2024.
For å være gjennomsiktig lenker vi her også til de fulle reviderte regnskapene for Stiftelsen Gi Effektivt og Effektiv Altruisme Norge siden oppstart. Ta kontakt om du har spørsmål angående disse.