Å gi effektivt.

Empati er en av de viktigste egenskapene vi mennesker har. Evnen til å føle med andre er en viktig drivkraft for å hjelpe dem. Men empati kan også forlede oss.

22.4.2020

Empati diskriminerer de vi ser, til fordel for de vi aldri har møtt. Empatien forteller oss at det er viktigere å hjelpe de som er lik oss, enn de vi vanskelig kan relatere oss til. Empati gjør at det er lettere å føle med én person som lider, enn tusen som dør.

Pengene dine når lengre utenlands.

Mat, tjenester, medisiner og andre grunnleggende ressurser er mye billigere i de fleste land utenfor Norge. Avstand kan gjøre det vanskeligere å være empatisk, men vi mener at sted ikke er moralsk relevant i spørsmålet om hvem som fortjener vår hjelp ↗.

I de fattigste delene i verden er noen av problemene som fører til fattigdom og lidelse mulige å forhindre med enkle og billige løsninger. Et barn kan dø av malaria fordi det ikke har et myggnett til 30 kroner, eller av diaré grunnet mangel på grunnleggende ernæring. Så billige tiltak eller intervensjoner med så stor effekt finner du ikke i Norge. Det betyr at din donasjon kan ha mye større innvirkning om det er siktet mot kostnadseffektive intervensjoner i lavinntektsland.

Ikke alle veldedige organisasjoner er like (effektive).

Ta to veldedighetsorganisasjoner, A og B, som begge har som mål å redde liv. Si at du donerte 100 kroner til Veldedighet A, men senere fant ut av at Veldedighet B er 100x mer effektiv. Det betyr at du kunne hatt samme innvirkning ved å donere bare 1 krone til Veldedighet B. Eller oppnådd 100 ganger større effekt ved å donere dine 100 kroner til Veldedighet B. Gitt at begge veldedighetsorganisasjonene har å redde liv som sitt hovedmål er det beste valget åpenbart det som redder flest liv.

Et illustrerende eksempel er de følgende fem intervensjonene, som alle forebygger eller behandler HIV og AIDS:
  1. Kirurgisk behandling for Kapsois sarkom (en AIDS-definert sykdom)
  2. Antiretroviral behandling for infiserte personer
  3. Forebygging av HIV-overføring fra mor til barn under graviditet
  4. Utdeling av kondomer for å forebygge seksuell overføring
  5. Opplæring for høyrisikogrupper som sexarbeidere

Det viser seg at noen intervensjoner er vesentlig mer kostnadseffektive enn andre. Grafen under viser det utrolig store spennet i hvor stor effekt man er estimert å oppnå for hver HIV infeksjon (målt i disability-adjusted life years ↗).
ImageSource: Jamison et al. (2006).

Funnene her ↗ viser at opplæring for høyrisikogrupper er estimert å gi rundt 1400 ganger større helsegevinst per anvendt krone enn å behandle Kaposis sarkom. Dette betyr ikke at det ikke er viktig å gi behandling for denne sykdommen, men at ved å investere for å forebygge HIV-infeksjon kan vi forhindre mange flere folk fra å i det hele tatt få sykdommen, og dermed også behovet for behandling. Kostnadseffektivitet er en avgjørende faktor å ta i betraktning når en skal finne ut hvordan man kan få sine ressurser til å nå så langt som mulig, eller oppnå mest mulig. Les mer om kostnadseffektivitet her ↗.

Å finne effektive veldedige organisasjoner kan være forskjellen mellom å transformere liv og å oppnå ingenting.

Som vi nå har sett: veldedige organisasjoner kan ha dramatisk varierende grad av kostnadseffektivitet, avhengig av hvilke intervensjoner og tiltak de satser på. En veldedig organisasjon kan være godt finansiert og ha suksessfullt implementert et tiltak, men fortsatt mislykkes i å ha en (stor) positiv effekt. ↗

Gode intensjoner og prangende markedsføring beviser ikke at en organisasjon er effektiv, selv om det er dette som vekker empatien vår. Det finnes en stor mengde forskning på suksessen og kostnadseffektiviteten av mange intervensjoner siktet på å redusere fattigdom, men det er vanskelig å personlig skulle få full oversikt over dette. Der kommer bistandevaluatorer som GiveWell inn.

GiveWell ↗ er dedikert til å finne de intervensjonene som er støttet i forskningslitteraturen, og organisasjoner som driver med dette på en effektiv måte, og vi baserer våre anbefalinger på GiveWells arbeid. Å velge å donere til en av våre anbefalte organisasjoner forsikrer at din donasjon vil finansiere tiltak som er bevist å effektivt forbedre liv.