Endringer i anbefalte organisasjoner 2020.

Vi har besluttet å redusere antall organisasjoner vi anbefaler. Dette er noe vi har vurdert i lang tid, fordi vi synes det er vanskelig å vite hva som er optimalt antall organisasjoner å anbefale.

5.7.2020

Vår formålsparagraf sier det følgende om valg av organisasjoner:

Valget av organisasjoner skal baseres på anbefalingene til The Clear Fund, offentlig kjent som GiveWell, og Giving What We Can.


GWWC avsluttet sitt eget research-arbeid i 2017 og anbefaler nå donorer som ønsker å donere til utviklingsarbeid å følge GiveWells anbefalinger. I praksis har gieffektivt.no derfor besluttet å kun følge GiveWells anbefalinger og basere vår kommunikasjon på dette.
Før GWWC sluttet med egne anbefalinger var Sanku Project Healthy Children anbefalt på lik linje med AMF, SCI og Deworm the World Initiative av GWWC. Derfor har Sanku vært på vår liste, og har fortsatt å være der selv om GiveWell bare rangerer Sanku som en av sine Standout Charities ↗ (i motsetning til Top Charities ↗, som alle andre organisasjoner vi anbefaler er).

For å komme mer på linje med GiveWells anbefalinger har vi diskutert om vi skulle tatt med alle GiveWells Standout Charities, eller kutte ut Sanku. På grunn av små donasjonsmengder til en rekke organisasjoner har vi landet på å kutte ut Sanku, som ikke er Top Charity, og flere Top Charities som får små donasjonsmengder, og som gjør lignende arbeid som andre anbefalte organisasjoner.

Vi har derfor valgt å ikke lengre anbefale organisasjonene Deworm the World Initiative, The END Fund og Sightsavers. Disse deler ut ormekurer for å bekjempe innvollsormer, og vi beholder nå Schistosomiasis Control Initiative som eneste organisasjon innenfor dette arbeidet.

Denne endringen er for å gjøre det enklere for deg som giver, og enklere for oss som gjør det administrative arbeidet. De fem organisasjonene vi nå anbefaler, i tillegg til GiveWells tildelingsfond, er: Malaria Consortium, GiveDirectly, Schistosomiasis Control Initiative Foundation, Helen Keller International og Against Malaria Foundation.

Ikke nøl med å spørre dersom du har lurer på noe om denne endringen.

Vi vil fortsette å overføre penger gitt til organisasjonene vi ikke lengre anbefaler, dersom noen allerede har satt opp fordeling til disse organisasjonene i en fast overføring.