GiveDirectlys Jemen Zakat-fond.

I forbindelse med Ramadan har GiveDirectly opprettet et eget Jemen Zakat-fond, som gir direkte kontantoverføringer til fattige jemenittiske familier. Ved å motta penger kan familiene selv velge hvordan de best kan møte sine behov.

28.3.2023

Det er ikke lenger mulig å donere til GiveDirectly sitt Zakat-fond i år, men man kan fortsatt gi til deres ordinære programmer.

Fondet er sertifisert for å samle inn Zakat, en av Islams søyler som krever at muslimer gir 2,5% av formuen sin for å hjelpe dem som trenger det, og er en del av den langvarige tradisjonen i det globale muslimske samfunnet å donere betydelige summer for å hjelpe andre. 100% av midlene som doneres til denne innsamlingen vil gå til GiveDirectlys Jemen-program.

Du kan gi til fondet gjennom Gi Effektivt for å få skattefradrag for din donasjon og benytte deg av norske betalingsmetoder, men Gi Effektivt har ikke en egen Zakat-sertifisering selv om vi oppfyller sentrale krav. Vi sender 100% av donasjonene videre ved å dekke transaksjonskostader og administrasjonskostnader gjennom andre støttespillere, og oppbevarer ikke donasjonene på en rentebærende konto. Det er også mulig å gi direkte til GiveDirectly sitt fond ved bruk av blant annet bankoverføring og PayPal.

Situasjonen i Jemen.

Den langvarige borgerkrigen i Jemen er verdens verste humanitære krise. 75% av befolkningen lever i fattigdom11.Robinson, K. (2022) "Yemen’s Tragedy: War, Stalemate, and Suffering" (Hentet: 28.3.2023). og anslagsvis 21 millioner mennesker trenger hjelp. I Aden, den største byen i sør, står 274 000 mennesker uten nok mat. I sørlige Jemen er mat tilgjengelig, men den blir stadig dyrere.

GiveDirectly har siden august 2022 gitt månedlig kontantstøtte til 2 000 familier i Aden, Jemen som kan brukes til det de trenger mest og har som mål å nå over 4 200 husholdninger før utgangen av 2023.

Sertifisering.

For at et formål skal være godkjent for Zakat må det følge visse retningslinjer. GiveDirectly sitt Jemen Zakat-fond oppfyller disse retningslinjene og er sertifisert gjennom Amanah Advisors til å samle inn og distribuere Zakat i samsvar med islamsk lov.

Det betyr blant annet at 100% av midlene donert gjennom innsamlingen vil gå direkte som kontanter til en jemenittisk familie som lever i fattigdom. Alle kostnader knyttet til levering (lønninger til ansatte, bankavgifter osv.) blir dekket av separate midler som ikke tilhører Zakat. Midlene holdes også på en rentefri konto. Zakat-betalinger allokeres, gis ut og rapporteres innen ett år etter mottakelse. GiveDirectly opptrer som Wakil (distributør) for betalingene.

Gi Effektivt har ingen formell godkjennelse for Zakat, men sender alltid 100% av donasjonene videre ved å dekke transaksjons- og administrasjonskostnader gjennom andre støttespillere som mener arbeidet vi gjør er viktig nok til at de vil finansiere det. Vi oppbevarer heller ikke donasjonene på en rentebærende konto.

Vanlige spørsmål