Hvordan snakke med barna dine om filantropi.

Vi ønsker alle å oppdra barn som er gavmilde og forstår verdien av å gi til andre. Slik kan du gjøre det.

22.6.2023

Som foreldre ønsker vi alle å oppdra barn som er gavmilde og forstår verdien av å gi til andre. Vi ønsker at barna våre skal oppleve den meningsfulle gleden det gir å gi. Men om vi vil at barna våre skal bli filantroper, må vi plante frøene for giverglede tidlig.

En studie fra 2013, utført av Lilly Family School of Philanthropy ved Indiana University, fant ut at "foreldre spiller en viktig rolle når det gjelder å forberede barna sine på å bli gavmilde voksne." Studien konkluderte også med at "foreldre som snakker med barna sine om å gi til veldedighet, øker signifikant sannsynligheten for at barna deres vil gi til veldedighet." Med andre ord kan vi lære barna våre å være gavmilde, men vi må snakke med dem om det.

Hvordan kan man best lære barn verdien av filantropi?

Vær et forbilde.

En enkel måte å introdusere barna dine for filantropi på er å vise dem det gjennom egen giverglede. Vi vet alle at barn ofte lærer ved å observere foreldrene sine. Å gi til veldedighet ser ikke ut til å være noe unntak. En studie fra 2018 (også utført av Lilly Family School of Philanthropy) fant ut at "foreldres giverglede er knyttet til økt sannsynlighet for at barna deres gir". Vet barna dine om all den veldedige aktiviteten du driver med? Hvis ikke, bør du vurdere å fortelle barna dine om noen, eller alle organisasjonene du støtter, hvordan du støtter dem og hvorfor du støtter dem.

Det er vanlig for mange å tone ned sin egen veldedige innsats av ydmykhet, men det er viktig å la barna våre se den positive aktiviteten vi driver med, enten det er frivillig arbeid eller donasjoner.

Foreldre som snakker med barna sine om å gi til veldedighet, øker signifikant sannsynligheten for at barna deres vil gi til veldedighet.

Snakk direkte om giverglede.

Selv om det å vise eksempler på giverglede kan ha en positiv innvirkning på barnas atferd, antyder forskning at det alene ikke er tilstrekkelig for å fremme en livslang vane med å gi. Studien fra 2013 som ble nevnt tidligere, uttrykker det klart og tydelig: "Foreldrenes veldedighet er ikke nok til å lære barna å være veldedige". I stedet ser det ut til at å snakke med barna om veldedighet har større innvirkning på deres giverglede enn bare å vise veldedig atferd. Den samme studien fra 2013 konkluderer med at "fokusert og bevisst undervisning gjennom samtaler om veldedighet er det som fungerer". Så hvis vi ønsker å oppmuntre til en livslang vane med giverglede hos barna våre, må vi snakke med dem om veldedighet på en eksplisitt og rutinemessig måte, og hvis mulig, involvere dem i våre veldedige aktiviteter.

Bruk enkle modeller for å forklare dine veldedige gaver.

Et kakediagram er en enkel og effektiv visuell måte å vise barna dine hvordan totalgaven din blir fordelt på forskjellige organisasjoner. Du kan begynne med en "kake" på 100 kroner, la hver krone representere en prosentandel og fordele pengene til de forskjellige ideelle organisasjonene du støtter. Mens du fordeler kakediagrammet, kan du fortelle barna dine litt om hver organisasjon du støtter, hvor mye du gir og hvorfor du gir det beløpet eller den prosentandelen. Du kan skille mellom forskjellige typer organisasjoner du støtter: for eksempel organisasjoner som du (eller din ektefelle, familie eller venner) er personlig tilknyttet, organisasjoner som støtter ditt lokalsamfunn, eller organisasjoner som har en nasjonal eller global innvirkning. Der det er passende for alderen, kan du til og med snakke om presserende problemer i verden og hvordan de relaterte til dine gaver. Som en del av samtalen kan du spørre barna dine om deres tanker og meninger om hvordan du fordeler din totale gave. Hva synes de er spesielt viktig? Eller hva mangler? Ville de fordelt kakediagrammet på en annen måte?

Involver barna i din egen veldedighet.

En idé er å sette av en del av din veldedige gave i en pott som barna kan hjelpe til med å administrere. Du kan la barna bruke pengene i potten til å gi en donasjon til en veldedig organisasjon etter eget valg, eller fra en liste over forslag du gir. Eldre barn og tenåringer kan inviteres til å søke etter organisasjoner på nettet som interesserer dem. Det er alltid meningsfullt å involvere barna i selve handlingen med å gi, enten det er å hjelpe til med å sette på et frimerke og forsegle en konvolutt, assistere med å fylle ut et skjema på nettet, eller trykke på "send" knappen.

Inkluder veldedighet i barnas lommepenger.

Hvis du vil fremme enda mer uavhengighet i barnets veldedige arbeid, kan du vurdere å tilby barnet ditt en ukentlig sum med lommepenger og tildele en liten del av det til veldedig gave. En tilnærming kan være å gi barnet ditt et ukentlig beløp som skaleres med alderen deres. Barnet vil da få beholde halvparten av de ukentlige lommepengene til å bruke på ting de ønsker, mens den andre halvparten blir delt mellom sparing og veldedighet. Et 12 år gammelt barn, for eksempel, ville få 60 kroner til å bruke på ting de vil, 30 kroner til sparing og 30 kroner til veldedighet. Etter ett år vil barnet ha spart totalt 1560 kroner, som kan doneres til hans eller hennes foretrukne veldedige organisasjon på slutten av året. Du kan til og med hjelpe barnet ditt med å sette opp en månedlig tilbakevendende gave, noe veldedige organisasjoner ofte setter pris på!

Gjør veldedighet til en familiær aktivitet.

Alle de tidligere nevnte forslagene kan hjelpe med å etablere veldedig gavepraksis som en morsom familiær aktivitet hjemme.

En annen måte å involvere hele familien i veldedighetsarbeidet på, er å jobbe frivillig lokalt. Organisasjoner står ofte bak arrangementer hvor familier kan donere mat og hjelpe til med å distribuere den til de som trenger det. Dette kan gi en meningsfull og givende opplevelse for hele familien. Skoler og klubber arrangerer ofte mat- eller leketøyinnsamlinger i forbindelse med høytidene. Innsamlinger av varme jakker er også populært om høsten og vinteren. Alle disse aktivitetene gir en mulighet til å snakke med barna om veldedighet: hvordan fungerer det, hvem er mottakerne, hvorfor trenger folk hjelp og hvordan kan vår familie bidra?

Dette er en oversettelse av “How to talk to your kids about philanthropy ↗” fra organisasjonen The Life You Can Save.