Hvorfor gi?

22.4.2020

Du kan redde liv.

Mer enn 730 millioner mennesker ↗ lever i ekstrem fattigdom, altså i underkant av 10% av verdens befolkning. Å leve i ekstrem fattigdom betyr at du lever på mindre enn 2 dollar per dag. Sykdommer og helseplager som ofte er utryddet eller uproblematiske i rike land rammer fremdeles mange som lever i ekstrem fattigdom. Eksempler på dette er malaria, ormeinfeksjoner og veksthemming og blindhet grunnet feilernæring. Fordi mange av disse sykdommene og helseplagene kan bekjempes med enkle grep og donasjoner, har du som giver potensiale til å redde mange.

Du er rikere enn du tror.

De store tallene på fattigdom kan være vanskelige å forstå og ta inn over seg. Det du likevel kan tenke på er at du som nordmann står i en unik posisjon. Visste du at dersom du har en gjennomsnittlig lønn på 400 000 kr i året, så er du rikere enn 95% av alle mennesker i verden? Har du en lønn som er enda høyere, på rundt 740 000 i året, så er du rikere enn 99% av alle mennesker i verden. Gjennom å støtte evidensbaserte og effektive veldedighetsorganisasjoner har du en enestående mulighet til å endre og redde liv. Bistand har allerede gitt betydelige resultater de siste tiårene. Blant annet har det skjedd en markant nedgang i antallet ekstremt fattige, med en halvering fra 1990 til 2015.

Fordi det fungerer.

Det er lett å bli forvirret av alle ulike veldedighetsorganisasjoner som eksisterer, som alle forteller om hvorfor akkurat det de gjør er så unikt og viktig. Det gir mening å være opptatt av hva dine donasjoner går til. Her hos gieffektivt.no anbefaler vi kun organisasjoner som holder veldig høy standard og har blitt evaluert nøye av GiveWell, som er en internasjonalt anerkjent bistandsevaluator.

GiveWell gjør selvstendige evalueringer av organisasjoner som jobber med å forbedre og redde liv. Effektive intervensjoner kan bryte – og bryter – fattigdomssyklusen. Hver krone investert i myggnett mot malaria, for eksempel gjennom Against Malaria Foundation, gir et land en samfunnsøkonomisk verdi (økning i BNP) på 12 kroner ↗. Ved å forebygge sykdom, kan barn holde seg sunne og være på skolen lengre. Direkte pengeoverføringer, for eksempel fra GiveDirectly, gir ekstremt fattige muligheten til å investere i egen framtid, virksomhet og levebrød. Les mer om disse og andre organisasjoner vi anbefaler her.