Kontantoverføringer

I dag lever omtrent 700 millioner mennesker i ekstrem fattigdom, altså for under 2,15 dollar om dagen.11.Verdensbanken (2024) "Poverty" (Hentet: 24.4.2024). Disse menneskene er ofte underernærte, mangler tilgang på grunnleggende tjenester som elektrisitet og rent drikkevann, har mindre tilgang til utdanning, og har generelt dårligere helse.

Kontantoverføringer, altså å gi fattige penger rett i hånden, er et godt tiltak for å hjelpe dem ut av fattigdom. Tiltaket har blitt utsatt for utallige og omfattende evalueringsstudier, og forskningen viser at de fattige har god oversikt over hva de trenger. De velger å benytte midlene på måter som dekker sine grunnleggende behov, og gjør investeringer som gir god avkastning på sikt. Kontantoverføringer har vist positive resultater innen mange områder vi bryr oss om, som matsikkerhet, inntekt, partnervold, og utdanning.

GiveDirectly

Vi anbefaler GiveDirectly sitt arbeid med kontantoverføringer til ekstremt fattige. GiveDirectly gjør slike kontantoverføringer på stor skala og siden 2009 har de levert over 700 millioner dollar i kontanter til over 1,5 millioner mennesker som lever i fattigdom. Nå har de programmer i Bangladesh, DRC, Kenya, Liberia, Malawi, Mozambique, Marokko, Nigeria, Rwanda, Uganda og USA.

I tillegg til sitt vanlige arbeid har GiveDirectlyt startet et forskningsprosjekt på borgerlønn, der de tester forskjellige former for kontantoverføringer over lang tid. De foreløpige resultatene er veldig lovende, derfor legger vi også til rette for direkte donasjoner til borgerlønnprosjektet.

Telefoner til kontantoverføringer
For å gi ut pengene har de en fire-stegs prosess:
1

De bruker data fra myndighetene for å finne landsbyer hvor alle, eller nesten alle, lever i ekstrem fattigdom.

2

GiveDirectly-ansatte går dør til dør i landsbyene for å registrere et medlem i hver husholdning i hele landsbyen. De holder også store informasjonsmøter for å forberede landsbyen på de fremtidige overføringene.

3

En måned etter registrering overfører de pengene gjennom mobilbetaling. De som ikke allerede har en mobil, får det av GiveDirectly. En husholdning får vanligvis 1000 dollar, omtrent det en gjennomsnittlig husholdning som lever i fattigdom bruker på et år i landene hvor GiveDirectly arbeider.

4

De ringer hver enkelt person for å verifisere at de har fått pengene og evaluerer deres opplevelse av programmet. I tillegg har de egne ansatte som gjør revisjoner og etterforsker mulig svindel.

Vurdering av GiveDirectly

Selv om GiveDirectly ikke lenger er på GiveWell sin toppliste over anbefalte organisasjoner, sier GiveWell at det er et av de sterkeste programmene de har kommet over i sine år med undersøkelser, og at de har fremdeles mye tiltro til kontantoverføringer gitt gjennom GiveDirectly. Dette er blant annet fordi kontantoverføringer er en evidensbasert måte å forbedre andres liv veldig direkte.

Vi baserer oss på forskningen til GiveWell når vi anbefaler effektive bistandstiltak å donere til. Likevel er det andre hensyn vi må ta i en helhetsvurdering når vi bestemmer oss for hvilke tiltak vi inkluderer i Topplista. Da GiveWell endret vurderingskriterier for sine Top Charities valgte vi å beholde på Topplista vår, inntil videre. Det gjør vi med følgende begrunnelse:

  • GiveWell sier eksplisitt at endringene ikke gjenspeiler at GiveDirectly er mindre effektiv enn før.
  • GiveDirectly er svært populær blant våre mest aktive donorer. Førtiseks prosent av øremerkede donasjoner til oss i år er angitt til GiveDirectly eller deres borgerlønnsprosjekt.
  • Ubetingede kontantoverføringer er fortsatt målestokken vi – og GiveWell – bruker til å vurdere kostnadseffektiviteten av bistandstiltak. Å inkludere kontantoverføringer i porteføljen gjør det enklere å kommunisere bistandseffektivitet som er viktig for alle bistandstiltak vi promoterer.

Da GiveDirectly var en av GiveWell sine Top Charities trakk de frem at organisasjonen har en robust prosess som sørger for at pengene kommer frem, de er eksepsjonelt åpne om sine resultater, baserer seg på grundig forskning og har stort vekstpotensiale. GiveDirectly har generelt gode prosedyrer og dokumentert suksess i å overføre store pengesummer direkte til mottakere.

Av pengene som gis gjennom GiveDirectly går omtrent 90 prosent direkte til mennesker i ekstrem fattigdom.11.GiveDirectly (2023) "How to understand GiveDirectly’s finances" (Hentet: 24.4.2024).

GiveDirectly har totalt sett mottat tilskudd av GiveWell 10 ganger siden 2014.

Tilskudd fra GiveWell
For kontantoverføringer til ekstremt fattige
DatoSum
Desember 2021500 000 USD
November 2020500 000 USD
November 20192 500 000 USD
November 20182 500 000 USD
November 20172 500 000 USD
Juli 2015133 000 USD
Mars 2015292 600 USD
Desember 201413 3000 USD
August 201460 000 USD
Mai 2014110 000 USD