De største på bistand.

Hvilke veldedige organisasjoner i Norge samlet inn mest penger til bistand i 2021?

21.12.2022

Deloitte har for tiende gang gjennomført en undersøkelse om markedet for fundraising i Norge. De finner at fra 2019 til 2021 økte inntektene til norske veldedige organisasjoner, og de samler inn mye mer enn tidligere.

Blant de norske veldedige organisasjonene med høyest inntekter i 2021 er flere av de kjente hjelpeorganisasjonene:

(Tall i parentes er antall millioner kroner, hentet fra deres respektive årsregnskap.)

 1. Flyktninghjelpen (5 676)
 2. Norges Røde Kors (2 127)
 3. Redd Barna (1 262)
 4. Kirkens Nødhjelp (1 174)
 5. Norsk Folkehjelp (1 094)
 6. SOS-barnebyer (610)
 7. Plan Norge (526)
 8. Leger Uten Grenser (500)
 9. UNICEF Norge (243)
 10. Strømmestiftelsen (238)

Les hele Fundraisingrapporten 2022 fra Deloitte her ↗.

De mest kjente får flest sporadiske gaver.

Deloitte finner at inntekter fra sporadiske gaver utgjør 515 millioner i 2021. De norske veldedige organisasjonene som driver bistandstiltak og mottar mest sporadiske gaver er:

 • Leger Uten Grenser (52 mill. kr)
 • Redd Barna (39 mill. kr)
 • Kirkens Nødhjelp (31 mill. kr)
 • Norges Røde Kors (25 mill. kr)

De beste veldedighetsorganisasjonene?

Hva betyr det å være "best"? Er det dem som samler inn mest penger eller dem som er flinkest til å bruke pengene effektivt?

Hvor viktig er det at organisasjonen er stor, opererer i mange land og hjelper mange mennesker?

Skal man stole mest på egen magefølelse og gi til organisasjoner som er store og kjente, eller er det bedre å legge vekt på vitenskapelige studier som sier at bistandstiltakene organisasjonen driver har spesielt stor effekt?

Gi Effektivt sin ambisjon er å finne og anbefale de organisasjonene som gjør mest nytte med veldedige midler. Vi anbefaler ikke de mest kjente hjelpeorganisasjonene, men heller organisasjoner som satser på en spesialisert og effektfull tilnærming med god støtte fra forskning innen medisin, folkehelse, bistand, og med tiår med opparbeidet erfaring og ekspertise.

Se vår toppliste over anbefalte bistandstiltak

Les mer om våre kriterier for å anbefale organisasjoner

Les mer om oss

Smart fordeling

De største hjelpeorganisasjonene med faste gaveavtaler.

Faste givere er viktig for organisasjoner som driver med bistand, fordi det gir forutsigbarhet og er lettere å planlegge for. Sammen med statlige tilskudd utgjør dette en stadig større del av inntektene til norske veldedige organisasjoner. Hele 87 % av alle faste gaver i Norge, går til kun ti veldedige organisasjoner. Blant dem som driver med bistand er det følgende fire:

(Tall i parentes er millioner kroner, og prosent av organisasjonens totale inntekter.)

 • Plan Norge (398 / 76%)
 • SOS-barnebyer (387 / 60%)
 • Leger Uten Grenser (342 / 68%)
 • Flyktninghjelpen (155 / 2,7%)

I følge Fundraisingrapporten til Deloitte opplevde Flyktninghjelpen størst vekst blant disse i inntekter fra faste giveravtaler med en økning på 18%.

Å gi til organisasjoner som arbeider i Norge.

I Norge bruker vi mye skattepenger på å gjøre det enklere for dem som har det vanskelig, men mange behov forblir umøtt av ulike årsaker. Det kan være vanskelig å nå alle grupper, politikk kan forhindre at enkelte sårbare mennesker får hjelp, eller den hjelpen som er tilgjengelig kan rett og slett ikke være nok til å dekke alle behov. Derfor kan det være bra om folk donerer til ideelle hjelpeorganisasjoner i Norge.

Samtidig er de fleste av oss enige i at vi verdsetter alle menneskerliv like mye uansett om de bor i byen vår, landet vårt eller andre steder på kloden. Vi kan hjelpe flere ved å velge mer kostnadseffektive formål. I Norge er mange behov allerede ivaretatt, og det er relativt dyrt å forbedre situasjonen for den enkelte i forhold til mennesker i andre land med lavere velstandsnivå.

For deg som har et varmt hjerte og et kaldt hode.

Det finnes bistandstiltak som er mindre kjent, som respekterer mottakerne, som gagner hele lokalsamfunnet, og som er 10 eller 100 ganger så effektive som andre typiske tiltak.

Det globale samfunnet stiller ikke nok opp for dem som lever i ekstrem fattigdom. I 2022 har Norge tjent over 1300 milliarder kroner ekstra på salg av olje og gass. Mange som bor i Norge og tjener bra, er i en posisjon hvor vi bor i et av verdens rikeste land, som nylig har blitt enda rikere. Vi kan gjøre mer, og pengene rekker mye lengre om vi prioriterer de mest effektive organisasjonene.

Norge og nordmenn kunne gitt mer. Over skatteseddelen gir Norge bistand, men det er et absolutt minimum. Én prosent av Norges bruttonasjonalinntekt til bistand skulle bare mangle.

Eirik Mofoss, styremedlem i Gi Effektivt og Årets Ledestjerne11.Dagens Næringsliv (2022) "Årets Ledestjerne"

Når du vil at donasjonen din skal nå lengst mulig.

Det er viktig for mange som ønsker å gi gaver til veldedighet, at de støtter saker som virkelig er oversett av andre, er livsreddende viktige og utgjør bærekraftige løsninger på viktige problemer. Med de ressursene mange i Norge har tilgang på, kan vi gjøre utrolig mye mer godt for andre enn vi kan for oss selv.

Gi Effektivt er for deg som ønsker å gi til de tiltakene som gjør mest mulig godt for andre, og som vil følge deg sikker på effekten av donasjonen din. Tiltakene på topplista vår kan effektivt dra nytte av flere milliarder kroner mer, og mange av de aller beste mulighetene er fremdeles underfinansiert.

Noen ser på dette som en fantastisk mulighet. I 2021 donerte 3814 av dem til Gi Effektivt.

Formålet med stiftelsen Gi Effektivt er å spre informasjon om, og samle inn penger til, verdens mest effektive hjelpeorganisasjoner. Vi er en ideell forening som prøver å finne de mest effektive hjelpeorganisasjonene og gjøre det enkelt å donere til dem.