Kriterier.

Slik kommer vi frem til anbefalingene.

Vi baserer anbefalingene våre på forskning og evalueringer gjort av GiveWell. GiveWell er en uavhengig, veldedig organisasjon som har som mål å finne ut hvilke hjelpeorganisasjoner man bør donere til for å oppnå størst mulig positiv forskjell i verden. De gjør en grundig vitenskapelig vurdering basert på den beste tilgjengelige forskningen og data fra organisasjonene de vurderer. GiveWell estimerer hvor stor forbedring hver krone kan gjøre for helsa og den økonomiske situasjonen til flest mulig mennesker.
Det krever mange tusen timers analyse å vurdere effekten av en bistandsorganisasjon, og ofte har organisasjonene ikke de nødvendige dataene selv. Derfor har GiveWell valgt en mer effektiv måte å finne de aller beste givermulighetene innen bistand. Først avdekker de hvilke tiltak som virker mest lovende i forskningslitteraturen og blant eksperter. Disse tiltakene vurderes grundig etter en rekke kriterier før noen få går videre til neste steg som er å nøye evaluere de beste organisasjonene som implementerer disse tiltakene. De utvalgte organisasjonene undersøkes grundig gjennom dokumentasjon, regnskap og data fra eksterne parter. Ytterst få organisasjoner kommer helt til topps, men til gjengjeld kan du være trygg på at disse organisasjonene er særdeles effektive.
GiveWells anbefalte organisasjoner følges opp jevnlig og listen revideres hvert år i sin helhet. Dette er både for å sjekke at standarden opprettholdes og for å estimere effekten av nye donasjoner.
Medgrunnlegger Jørgen Ljønes forklarer kriteriene

I tillegg til GiveWells høyest anbefalte organisasjoner støtter vi donasjoner til GiveDirectly og deres Borgerlønnsprosjekt. GiveDirectly var en av de høyest anbefalte organisasjonene hos GiveWell frem til august 2022. Du kan lese mer om hvorfor GiveDirectly ikke lenger er en 'Top charity' hos GiveWell og hvorfor vi fortsatt støtter donasjoner dit i oppdateringen vår.
Tiltakene vurderes etter fire kriterier:
Evidens.

Effekten av organisasjonenes arbeid må være vitenskapelig veldokumentert, og det må sannsynliggjøres at effekten kan generaliseres til store populasjoner. Det er særlig helsetiltak og pengeoverføringer som lever best opp til dette kriteriet.

Effekt.

Tiltakets kostnadseffektivitet måles i kostnad per friske leveår og kostnad per krone i økt inntekt. Kostnadseffektiviteten er generelt mye høyere hos organisasjoner som arbeider i utviklingsland enn hos dem som arbeider i høyinntektsland. Derfor anbefaler GiveWell organisasjoner som arbeider i utviklingsland.

Åpenhet.

Organisasjonene må være villige til å oppgi nødvendig informasjon og å la seg granske kritisk. Både gode og dårlige resultater, samt potensielle risikoer og muligheter, må belyses. Uten åpenhet er det vanskelig å vurdere organisasjonen grundig og det er stor grunn til å være skeptisk.

Vekstpotensial.

GiveWells anbefalinger virker og fører til økt støtte for organisasjonene som anbefales. Derfor er det viktig å ta stilling til organisasjonenes mulighet til å utnytte nye donasjoner. Selv om en organisasjon er effektiv og har god dokumentert effekt, men ikke kan vokse videre, så bør man ikke prioritere å støtte dem.

Slik velges organisasjonene.

Prioriterte tiltak
Hvilket tiltaksområde en organisasjon arbeider innenfor har stor innvirkning på tiltakenes totale effekt. GiveWell vurderer i hovedsak tiltak rettet mot å forbedre helse eller økonomi for folk som lever i ekstrem fattigdom. Dette er fordi mennesker som lever i de fattigste delene av verden ofte mangler basale ting som er billig å utbedre. For eksempel lider mange av smittsomme sykdommer som relativt enkelt kan forebygges eller behandles. Veldedige formål i rike land involverer ofte å løse komplekse problemer uten åpenbare løsninger, hvor driftskostnadene generelt er høye på grunn av det generelt høye prisnivået. Ut fra en grunnverdi om at alle mennesker er like mye verdt gir det mening å fokusere på områder hvor man forventer å kunne utrette en størst mulig forskjell for midlene investert, uavhengig av geografi. Global helse og fattigdom er da området som gir størst forventet positiv effekt.
Blant global fattigdomstiltak er det også stor variasjon på hvor effektive de er til å faktisk redde liv og forbedre livskvalitet. GiveWell støtter seg på uavhengig, grundig dokumentasjon fra forskningslitteraturen, og gjør egne evalueringer av ulike tiltaksområder. De undersøker også hvor sannsynlig det er at tiltakene får finansiering fra andre kilder. I tillegg til å vurdere tiltakets evidensgrunnlag, kostnadseffektivitet og vekstpotensiale, vurderer også GiveWell hvor realistisk det er å finne en organisasjon som implementerer tiltaket på en tilfredstillende måte.
GiveWell har publisert en prioritert liste over hvilke tiltaksområder de har vurdert. Tiltakene kategoriseres som aktivt støttet, videre arbeid planlagt, vurder på nytt i fremtiden, eller ikke noe videre arbeid planlagt.
Finne gode organisasjoner
Etter å ha funnet de mest lovende tiltakene, leter GiveWell etter organisasjoner som implementerer disse tiltakene på bakken. I tillegg til å aktivt søke etter kandiadater, er GiveWell åpne for søknader fra organisasjoner som ønsker å bli vurdert, samt tips fra tredjeparter.
Evaluering
Kandidatene må deretter evalueres på et organisasjonsnivå før de eventuelt blir anbefalt. Oppdatert etter organisasjonenes egne resultater vurderer GiveWell organisasjonens kostnadseffektivitet og vekstpotensial. Åpenhet er en avgjørende faktor for å kunne gjøre disse vurderingene.
GiveWell inkluderer også intervjuer med nåværende og potensielle donorer til organisasjonene de vurderer. I tillegg gjør de oftest minst ett feltbesøk for å se det konkrete arbeidet organisasjonen driver. Alt dette ligger til grunn for deres endelige vurdering. GiveWells endelige rapporter publiseres offentlig på deres hjemmesider.
Oppfølging
Om en organisasjon anbefales blant de mest effektive, følger GiveWell dem nøye opp over tid. Dette anser vi som en av de største grunnene til å støtte organisasjonene på Topplista. Ny informasjon, eller endrede rammebetingelser, kan endre GiveWells anbefaling. Målet er å identifisere de til-en-hver-tid mest effektive organisasjonene til å forbedre og redde liv.

Arbeidet pågår kontinuerlig.

GiveWell har som mål å finne ut hvor donasjonene dine vil gjøre mest mulig nytte, og anbefaler i dag fire hjelpeorganisasjoner. I følge deres analyser er det svært sannsynlig at disse organisasjonene er noen av de beste alternativene for deg som ønsker å bidra til en bedre verden. Likevel er arbeidet er på ingen måte fullført. De anbefalte organisasjonene gjennomgår grundig oppfølging samtidig som andre organisasjoner stadig vurderes. Det er derfor fullt mulig, og svært sannsynlig, at Topplista vil se annerledes ut i fremtiden.
Fordeler og ulemper med Topplista
Det er mange fordeler med Topplista. Likevel er det også noen begrensninger med lista som er verdt å ta med seg.
De strenge kriteriene handler delvis om å oppnå maksimal effekt, men også om å ha anbefalinger som andre relativt enkelt kan stole på. Kriteriene kan derimot også være i konflikt med ønsket om å maksimere effekten av en donasjon, som beskrevet i en bloggpost av Open Philantrophy,  blant annet fordi tiltaket kan være vanskelig å evaluere eller vanskeligere å forklare. Derfor kan det være muligheter som er bedre enn GiveWells anbefalinger. I tillegg er det også verdt å nevne at god dokumentasjon ikke betyr at det er helt sikkert at disse tiltakene lykkes, og noen av tiltakene har en betydelig risiko for å ikke oppnå så mye godt.
På tross av dette representerer Topplista de beste mulighetene vi kjenner til for å hjelpe mennesker med lav inntekt, utført med relativt høy sikkerhet og relativt kort tidshorisont. Dersom man ønsker å bidra nå, og ikke vet hvor man skal begynne, er det sterkt anbefalt å støtte disse organisasjonene. På grunn av fokuset på grundig evaluering, åpenhet og oppfølging representerer organisasjonene også en ypperlig læringsmulighet. GiveWell forventer at læring for å forbedre fremtidige donasjoner også gjør verdien av å støtte disse organisasjonene enda høyere.
Ta også gjerne en titt på spørsmål og svar, eller kontakt oss for mer informasjon.

Ta kontakt.

Vi brenner for effektiv bistand - og hjelper deg gjerne.

donasjon@gieffektivt.no
+47 944 36 657