Hvordan gi til Gaza?

Krigen mellom Israel og Hamas har gått hardt utover sivilbefolkningen i Gaza. Dette bør du tenke på om ønsker å gi penger til en akutt krise.

30.11.2023

Rapportene om lidelsen til befolkningen i Gaza vekker vår sympati og handlingsvilje, og mange ønsker å finne de beste måtene å hjelpe på. En rekke av de gode generelle tipsene om å gi i nødsituasjoner, gjelder også den vanskelige situasjonen i Gaza:

Støtt en organisasjon som vet hva de driver med.

Logistikk er en grunnleggende faktor i forbindelse med akutte kriser, og for organisasjoner som trenger å komme raskt på bakken, kan innsatsen være vanskelig å koordinere. Profesjonelle organisasjoner med mye erfaring er best i stand til å utgjøre størst forskjell. De har også forståelse for hvilke områder de skal holde seg unna for å ikke risikere å komme i veien for militære operasjoner og annet nødarbeid.

Gi proaktivt, ikke reaktivt.

Ikke gi til en hjelpeorganisasjon som oppsøker folk på en aggressiv måte (gjennom for eksempel reklame eller direkte kontakt), men prøv å finne de veldedige organisasjonene med mest kompetanse. Det er disse som vil kunne bruke pengene til å gjøre en størst forskjell, over de som er flinkest til å nå ut med oppsøkende markedsføring.

Støtt der det trengs mest, selv om det ikke er i denne spesifikke krisen.

Hendelser som får mye oppmerksomhet har en tendens til å trekke inn mye veldedige gaver på én gang. Å omsette penger til tiltak er imidlertid ikke eksakt, og dette kan innebære at penger ikke er den begrensende faktoren for hvor mye hjelp som kan gis. Det har tidligere vist seg at penger står i fare for å hope seg opp akutte kriser dersom man ikke gir til effektive organisasjoner.

Gi gaver til veldedige formål med høy åpenhet og pålitelighet.

Generelt er det vanskelig å få innsikt i hva ulike organisasjoner driver med i forbindelse med katastrofearbeid, og tilsyn kan vise at pengene ikke brukes på ønsket måte. For å kunne evaluere innsats i etterkant og sikre høy effekt per krone, trenger hjelpeorganisasjonen også å dele både hva de har gjort og faktisk oppnådd – ikke bare hvor mye penger som gikk med til innsatsen.

Tenk over lidelsen man ikke kan se.

Over hele verden er det mennesker som hver dag lider av sykdommer som kan kureres og forebygges – for eksempel gjennom behandlede myggnetting mot malaria eller gjennom vitamin A-tilskudd. Selv om lidelsen som forårsakes av malaria og mangelsykdommer ikke er noe nytt, og dermed sjelden får medieoppmerksomhet, tror vi at gaver til disse formålene vil gjøre en enda større forskjell for å forbedre folks liv enn å donere til en akutt krise.

Hvilke organisasjoner er på bakken i Gaza?

At en organisasjon jobber i Gaza, betyr ikke nødvendigvis at den er aktivt involvert i å støtte ofrene for konflikten. Man kan for eksempel drive barnehjem eller virksomhet for syke og fattige uten store muligheter til å utvide virksomheten akkurat nå. Dette arbeidet kan også gjøres vanskeligere eller umulig under konflikten, og det er ikke nødvendigvis penger som er den avgjørende faktoren.

Røde Halvmåne er den offisielle betegnelsen på organisasjonen Røde Kors i flere muslimske land. I Gaza bistår de med mat og medisiner, samt tepper, madrasser, vann og nødvendige varer til spedbarn. Egyptiske og palestinske avdelinger av organisasjonen har stått for levering. I tillegg bistår den israelske Røde Davidsstjerne under samme organisasjon i Israel, hvor de siden 7.oktober har utført førstehjelp på 4000 pasienter11.Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (2023) "Israel / Palestine conflict: our response so far " (Hentet: 28.11.2023)..

Verdens matvareprogram arbeider med å sikre vann og næringsrik mat til mennesker i nød i Gaza. Ettersom det ikke er tilgang til elektrisitet og svært lite bensin tilgjengelig i området er humanitær støtte av stor betydning. Organisasjonen arbeider med å sikre veiene inn i Gaza og sørge for alternative energikilder til å behandle mat.

Leger Uten Grenser har arbeidet i Palestina siden 1989, og arbeider både i Gaza og på Vestbredden under den pågående konflikten. I Gaza bidrar organisasjonen med medisinsk nødhjelp og støtter helsevesenet med medisinsk personell og forsyninger. Leger Uten Grenser en av «mega-organisasjonene» som rangeres relativt høyt av GiveWell, selv om de ikke antas å være kostnadseffektive i forhold til de prosjektene som kan utgjøre størst forskjell per krone.

Formålet med Gi Effektivt er å anbefale tiltakene der penger kan utgjøre den største forskjellen for folk, uavhengig av hvor de er. Rangeringene gjøres basert på mange tusen timer med analysearbeid per år, og du finner alle våre anbefalinger på Topplista.