Vanlige spørsmål
Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om gieffektivt.no. Hvis du ikke finner svar her, kan du sende inn spørsmålet ditt i skjemaet nederst på siden. Lurer du på noe, så gjør nok mange andre det samme.
1. HVEM STÅR BAK GIEFFEKTIVT.NO?
— Gieffektivt.no drives av Stiftelsen Effekt. Vårt formål er å spre informasjon, samle inn penger til effektive hjelpeorganisasjoner og minimere tilknyttede transaksjonskostnader slik at mest mulig kommer frem til de effektive tiltakene som hjelper våre medmennesker. Du finner mer informasjon om Stiftelsen Effekt og vårt arbeid på stiftelseneffekt.no.
2. HVORFOR GI GJENNOM GIEFFEKTIVT.NO?
— Ved å donere til våre anbefalte organisasjoner gjennom gieffektivt.no, kommer en større del av summen fram. Vi gjør vårt beste for å minimere transaksjonskostnader i alle ledd. Direkte donasjoner fra givere gjennom andre løsninger medfører varierende gebyrer, avhengig av organisasjon og donasjonsmetode, men ofte på rundt 2-3 prosent. Overfører du via bank til oss har det imidlertid ingen transaksjonskostnader. Vi overfører så donasjoner samlet videre, på mest effektive måte. På den måten oppnår du at at 100% av din donasjon kommer frem til formålet. Ved å gi gjennom, og fortelle om, gieffektivt.no til andre, så bidrar du dessuten til at vi får rekruttert enda flere givere til våre anbefalte organisasjoner.
3. ER DONASJONER GJENNOM GIEFFEKTIVT.NO GODKJENT FOR SKATTEFRADRAG?
— Du får dessverre ikke skattefradrag på donasjoner direkte til Stiftelsen Effekt, men du kan likevel få skattefradrag for donasjoner til våre anbefalte organisasjoner på to måter som beskrevet under. Du kan få skattefradrag for gaver opp til 50 000 kr (minimum 500 kr). Dette gjelder både for enkeltpersoner og aksjeselskap.

Donasjoner direkte til The Against Malaria Foundation (AMF) er godkjent for skattefradrag i Norge. For å få fradrag må man selv fylle dette ut på skattemeldingen ta vare på donasjonskvittering som dokumentasjon hvis Skatteetaten utfører kontroll. Du kan donere direkte til AMF her. Vi har dialog med AMF og kan svare på de fleste spørsmål knyttet til donasjoner og skattefradrag fra Norge. Send oss en epost til donasjon@stiftelseneffekt.no hvis det er noe du lurer på.

Nyhet! (20.02.19) Den andre muligheten er gjennom organisasjonen Effektiv Altruisme Norge sin Giverportal. Effektiv Altruisme Norge ble godkjent for skattefradrag i 2018. EA Norge er en medlemsforening, og foreninger har mye enklere for å oppnå skattefradrag enn stiftelser. Gjennom sin giverportal har de et formål kalt "Global helse og fattigdom". De oppgir som en juridisk merknad at du teknisk sett donerer til dem, men at de har som styrevedtak at 100% av alle donasjoner til denne bankkontoen (1506.17.62520) "blir videredonert til Stiftelsen Effekt sine anbefalte organisasjoner etter deres standardfordeling".

Effektiv Altruisme Norge registrerer dine donasjoner hos Skatteetaten for deg hvis du oppgir ditt fødselsnummer til dem (enten som melding ved bankoverføringen, eller på epost til giver@effektivaltruisme.no). Om du ønsker en kvittering på donasjonen din må du også oppgi e-post-adresse.

Dessverre får man ikke skattefradrag for gaver direkte til Stiftelsen Effekt eller de andre av våre anbefalte organisasjoner.
4. HVORFOR ANBEFALER DERE INGEN NORSKE HJELPEORGANISASJONER?
Våre anbefalinger er basert på forskning fra GiveWell. De har ikke vurdert norske organisasjoner og har derfor heller ikke anbefalt noen. GiveWell har vurdert enkelte internasjonale organisasjoner som også finnes i Norge, f. eks. Leger uten grenser, CARE, Redd Barna og Røde Kors, men ingen av disse har fått en anbefaling (hele listen av organisasjoner de har undersøkt finner du her). Vi kan heller ikke avvise at det finnes noen norske eller andre hjelpeorganisasjoner som kan måle seg med våre anbefalte organisasjoner, men vi kan si at de som er valgt ut med høy sannsynlighet er noen av verdens beste.
5. HVOR MYE AV PENGENE GÅR TIL ADMINISTRASJON OG TRANSAKSJONSKOSTNADER?
— Når du donerer penger gjennom gieffektivt.no går hele donasjonen til organisasjonen(e) du velger. Ingen av disse pengene går til drift av Stiftelsen Effekt, med mindre du eksplisitt velger å donere en gave til oss. Gebyrene som blir trukket av PayPal, Facebook eller Vipps, om du bruker disse donasjonskanalene, dekkes av Stiftelsen Effekt. Med vanlig bankoverføring påløper det ingen transaksjonskostnader innad i Norge. Les mer om transaksjonskostnader og hvordan du kan donere via gieffektivt.no her.

Når Stiftelsen Effekt overfører videre donasjonene en gang i kvartalet til våre anbefalte organisasjoner påløper det et mindre fastbeløp i avgift for overføringene. Disse varierer noe mellom organisasjonene og størrelsen på summen, men Stiftelsen Effekt dekker også avgiften vår bank legger på overføringen. Til sammenligning har direkte donasjoner til organisasjonene varierende avgifter, avhengig av organisasjon og donasjonsmetode, men ofte på rundt 2-3 %. Overfører du via bank til oss koster det ingenting i ekstra transaksjonskostnader slik at hele din donasjon kommer frem.

Organisasjonene vi anbefaler bruker ulik andel av donasjonene de får på administrasjon. Generelt er administrasjonskostnadene lave: AMF med 0%, SCI med 6% og GiveDirectly med 4-7%. Når det gjelder administrasjonskostnader vil vi likevel poengtere at dette alene ikke er noe godt mål på effektivitet. Organisasjonene vi anbefaler er ikke valgt ut på grunn av lave administrasjonskostnader, men fordi de totalt sett får mye ut av pengene de mottar.

GIEFFEKTIVT.NO DRIVES AV STIFTELSEN EFFEKT - STIFTELSENEFFEKT.NO
POST@STIFTELSENEFFEKT.NO

Organisasjonsnummer: 916 625 308
Personvernerklæring - Privacy policy