GiveWell gjør kontekstspesifikke vurderinger.

GiveWell sine analyser ser ikke bare på generelle tiltak og organisasjoner. De fokuserer mest på kontekstspesifikke vurderinger.

18.12.2023

Denne artikkelen er andre del av en serie som går i dybden på hvordan GiveWell jobber og hva de støtter. Den første artikkelen i serien forklarer hvordan GiveWell vurderer kostnadseffektivitet. Denne serien skal gi bedre forståelse av GiveWell sin forskning, og beslutningsprosessene deres.

GiveWell ser fremover, ikke bare bakover.

Når GiveWell vurderer å anbefale finansiering av et program, vil de ikke bare å vite om programmet har vært kostnadseffektivt tidligere - de vil også vite hvordan det kan bli påvirket av ytterligere finansiering11.

Det er ikke nødvendigvis slik at organisasjoner bruker ny finansiering på samme måte som tidligere. Suksessen ved et gitt program er ikke kun avhengig av penger, men også av ting som arbeidskapasitet eller tilgjengelige målgrupper. Dette vil si at ytterligere finansiering ikke alltid betyr at organisasjoner kan gjøre mer av samme tiltak, ny finansiering kan også påvirke deres aktiviteter og hvordan de forvalter midlene.

Mange vil anta at GiveWell anbefaler organisasjoner og programmer i sin helhet. Det var en mer nøyaktig antakelse i GiveWell sine tidligere dager, for i dag fokuserer de mest på mulighetene ved å implementere tiltak i ulike kontekster. I stedet for å stille generelle spørsmål om kostnadseffektiviteten ved å tilby langvarige myggnett impregnert med insektmiddel, stiller de nå mer spesifikke spørsmål. De vil for eksempel heller fokusere på kostnadseffektiviteten ved å distribuere myggnett i de nigerianske statene Benue, Plateau, og Zamfara. Dette vil blant annet være avhengig av hvor mye malaria som finnes i disse områdene, og kostnadene av å distribuere myggnett der.

Geografiske faktorer kan påvirke kostnadseffektivitet.

Det samme programmet kan ha betydelige forskjeller i kostnadseffektivitet avhengig av hvor det gjennomføres. Sykdomsbyrden er ofte en av de viktigste faktorene for vurdering av kostnadseffektivitet. Om alle andre faktorer er like, er effekten av å tilby vitamin A-tilskudd i områder hvor dette er oftere er en mangel langt høyere enn å tilby dette i områder hvor de fleste dekker vitaminbehovet gjennom eget kosthold. En av GiveWell sine anbefalte organisasjoner, New Incentives, jobber i nordlige Nigeria. Der er nivåene av barnevaskiner i utgangspunktet lave, og det er mye derfor arbeidet deres er spesielt effektivt.

GiveWell anslår at kostnadene Against Malaria Foundation har ved å distribuere myggnett impregnert med insektmiddel er det samme i Tsjad og i Guinea (dette ligger på rundt 40 kr). De anslår derimot også at dødsfall knyttet til malaria hos barn som ikke har myggnett er omtrent fem ganger høyere i Guinea enn i Tsjad. I Guinea ligger dette på rundt 8,8 dødsfall årlig per 1000 innbyggere uten myggnett, mens i Tsjad ligger dette på rundt 1,7. Derfor er Against Malaria Foundation sitt program langt mer kostnadseffektivt i Guinea enn i Tsjad. Totalt sett er det anslått at Against Malaria Foundation sitt program er rundt 27 ganger så kostnadseffektive som kontantantoverføringer i Guinea, og rundt fem ganger så kostnadseffektive i Tsjad.

Den globale variasjonen av dødsfall fra malaria.

Siden kostnadseffektivitet varierer fra område til område, stiller GiveWell spørsmål som er spesifikke for landene eller regionene hvor et program skal gjennomføres. For eksempel da de undersøkte mulighetene for å finansiere et program som støtter klorbehandling av vann i Malawi, ville de blant annet undersøke det følgende:

  • Hvordan er dødeligheten på grunn av dårlig vannkvalitet i Malawi generelt, sammenlignet med dødeligheten i de områdene hvor sentrale studier på klorbehandling av vann ble gjennomført?
  • Hva er den generelle sykdomsbyrden av diaré i Malawi?
  • Er mennesker mer eller mindre tilbøyelige til å drikke klorbehandlet vann i dette området enn i områdene hvor de sentrale studiene ble gjennomført?
  • Hva koster det å tilby én person klorbehandlet vann på et delt punkt for henting av vann, i ett år? Dette beregnes blant annet ved å anslå hvor mange mennesker som bruker hvert punkt for henting av vann.
  • Hvilken andel av befolkningen er under fem år? Dette er viktig for beregningen siden små barn er spesielt utsatt for å dø som følge av diaré.
  • Hvordan er vannkvaliteten i fraværet av dette programmet?

GiveWell vurderer også mulige utfordringer med implementeringen av et program. Dette kan handle om sikkerhetsbekymringer, eller andre kontekstuelle faktorer.

Hvorfor blir ikke de mest kostandseffektive programmene alltid fullfinansiert?

Det kan være overraskende at visse svært kostnadseffektive programmer, som de GiveWell anbefaler og finansierer, ikke allerede er fullfinansiert. Mange kostnadseffektive programmer finansieres selvfølgelig av andre bidragsytere allerede, som for eksempel av Gavi eller The Global Fund. Når GiveWell ser det gjenværende finansieringsgapet, vurderer de hvordan deres tilskudd kan påvirke beslutninger hos andre aktører. De vurderer for eksempel om andre ville jobbet for å fylle et bestemt finansieringsgap om GiveWell ikke gjorde det.

Prioriteringene til store bidragsytere og deres retningslinjer kan føre til at noen gap ikke fylles til tross for store behov. The Global Fund er den største multilaterale aktøren for finansiering til programmer som jobber med malaria, tuberkulose og HIV/AIDS. De begrenser støtten til malaria som ethvert land kan motta til ti prosent av The Global Funds totale finansiering til malaria. I et land som Nigeria, som har mer enn en fjerdedel av alle verdens malariatilfeller, vil kostnadene for å håndtere dette fullt ut overstige ti prosent av finansieringen deres. Som et resultat av dette finnes det ofte muligheter for å finansiere kostnadseffektive programmer som tilbyr myggnett, og utdeling av forebyggende medisin mot malaria i Nigeria.11.

Sesongmessig utdeling av forebyggende medisin mot malaria er et program som gir barn under 5 år fullverdige behandlinger mot malaria under malariasesongen. De tilbyr 4 behandlinger per barn på månedlige intervaller i områder hvor den sesongmessige malariasmitten er høy.

God bruk av dine donasjoner.

Når GiveWell anbefaler et tilskudd,11.

GiveWell anbefaler tilskudd når givere gir til deres All Grants Fund, eller deres Top Charities Fund, eller når de anbefaler finansieringsmuligheter til individuelle store givere som Open Philanthropy.

ser de på det spesifikke landet eller området hvor finansieringen skal brukes, og anslår kostnadseffektiviteten ved å kombinere faktorer fra det geografiske området og det bestemte tiltaket. For eksempel kan de spesifikt se på forebyggende medisin mot malaria i Burkina Faso, eller ormekurer i Tsjad. Om de ser at effekten man får når man kombinerer tiltaket med kontekstspesifikke faktorer virker å være over deres grense for kostnadseffektivitet, anbefaler de et tilskudd.

GiveWell fokuserer på den spesifikke konteksten der midlene skal brukes for alle programmene de vurderer. Enten om det er programmer som leverer produkter (for eksempel A-vitamin tilskudd), programmer som fokuserer på teknisk assistanse (for eksempel syfilistesting og behandling under graviditet), forskning (for eksempel å studere klorbehandling av vann), eller pilotprosjekter av nye programmer (for eksempel å tilby vedvarende forebyggende medisin mot malaria i Den demokratiske republikken Kongo). De fremtidige artiklene i denne serien forklarer mer om mangfoldet av programmene GiveWell støtter.

Når du gir til GiveWell sine anbefalte organisasjoner, skal du kunne stole på at de vil bruke den ekstra finansieringen produktivt. Når du gir til Top Charities Fund, som er vår Smart fordeling, eller All Grants Fund, skal det være så sikkert som mulig at donasjonen går til å dekke de mest akutte og kostnadseffektive finansieringsgapene GiveWell er kjent med nå.


Denne teksten er en oversettelse av et blogginnlegg fra GiveWell.