Metode for valg av anbefalte organisasjoner
Metode
Vi baserer vårt valg av anbefalte organisasjoner på forskning og evaluering gjort av GiveWell og Giving What We Can.

1


GiveWell er en veldedig organisasjon som har som mål å finne ut hvilke hjelpeorganisasjoner man bør donere til for å oppnå størst mulig positiv forskjell i verden. Organisasjonene velges ut gjennom en grundig vitenskapelig vurdering basert på den beste dokumentasjonen vi har tilgjengelig. For å finne ut hvor stor forskjell hver krone kan gjøre, ser GiveWell på faktorer som antall liv som kan reddes, antall leveår som kan reddes og antall liv som kan forbedres.

Det finnes altfor mange organisasjoner til at alle kan granskes grundig. Derfor begynner GiveWell med en grovutvelgelse der de finner organisasjoner som viser særlig potensial til å være kostnadseffektive og fokuserer på et område som få andre er opptatt av. Etter denne grovutvelgelsen analyseres de utvalgte organisasjonene grundig ved å undersøke organisasjonenes egen dokumentasjon, regnskap og analyser i tillegg til data fra nøytrale tredjepartsorganisasjoner og forskere. Siden GiveWell ønsker å presentere de aller beste giveralternativene kommer ytterst få organisasjoner helt til topps.


Kriterier
GiveWells anbefalte organisasjoner følges opp jevnlig og listen revideres i sin helhet to ganger i året. Dette er både for å sjekke at standarden opprettholdes og for å estimere effekten av nye donasjoner. Organisasjonene vurderes etter fire generelle kriterier:
Evidensbasert
Effekten av organisasjonenes arbeid må være vitenskapelig veldokumentert, og det må sannsynliggjøres at effekten av arbeidet kan generaliseres til store populasjoner. Det er særlig helseintervensjoner og pengeoverføringer som lever best opp til dette kriteriet.
Kostnadseffektivitet
Tiltakets kostnadseffektivitet måles i enheter som kostnad per leveår reddet og kostnad per krone i økt årlig inntekt. Kostnadseffektiviteten er generelt sett mye høyere hos organisasjoner som arbeider i utviklingsland enn hos dem som arbeider i høyinntektsland. Derfor anbefaler GiveWell organisasjoner som arbeider i utviklingsland
Vekstpotensial
GiveWells anbefalinger virker. Når GiveWell anbefaler en organisasjon så mottar de flere donasjoner etter dette. Derfor er det viktig å ta stilling til organisasjonenes mulighet til å utnytte nye donasjoner. Om en organisasjon er effektiv og har god dokumentert effekt, men ikke trenger mer penger, så bør man ikke prioritere å støtte dem.
Åpenhet
Organisasjonene må være villige til å oppgi nødvendig informasjon og la seg granske kritisk. Både gode og dårlige resultater, samt potensielle risikoer og muligheter, må belyses. Dersom organisasjonene holder noe tilbake er det vanskelig å vurdere organisasjonen og det er stor grunn til å være skeptisk. GiveWell er også opptatt av å selv være gjennomsiktige. Derfor er alle deres analyser tilgjengelige på deres nettsider.
Har GiveWell funnet de aller mest effektive givermulighetene?

GiveWell har som mål å finne ut hvor dine donasjoner vil gjøre mest mulig nytte, og anbefaler i dag syv hjelpeorganisasjoner. I følge GiveWells analyser er det svært sannsynlig at disse organisasjonene er noen av de beste alternativene for deg som ønsker å bidra til en bedre verden. Likevel er det et viktig poeng at GiveWells arbeid på ingen måte er fullført. De anbefalte organisasjonene gjennomgår grundig oppfølging samtidig som andre organisasjoner stadig vurderes. Det er derfor fullt mulig, og svært sannsynlig, at GiveWells "top-charities" vil se annerledes ut i fremtiden.

LES MER OM GIVEWELL HER: ANBEFALTE ORGANISASJONER // UTVELGELSESPROSESSEN // BLOGG // OM GIVEWELL

2

Giving What We Can er en organisasjon som jobber for å få folk til å gi penger til effektive hjelpeorganisasjoner. Deres medlemmer forplikter seg til å donere minst 10% av egen inntekt (1% for studenter, om de ønsker det) til veldedige formål resten av livet.

Gjennom sine medlemmer har Giving What We Can samlet inn over 35 millioner dollar til effektive hjelpeorganisasjoner, og fremtidige donasjoner fra de mer enn 1500 medlemmene ligger an til å bli på over 600 millioner dollar. Selv om avtalen ikke er juridisk bindende følger Giving What We Can opp medlemmene og spør om størrelsen på donasjonene og hvor de går til. Det er omtrent femti norske medlemmer i Giving What We Can.

Giving What We Can har siden 2017 fulgt GiveWell sine anbefalte organisasjoner. I tillegg fremmer de Project Healthy Children som en spesielt lovende organisasjon.

LES MER OM GIVING WHAT WE CAN HER: ANBEFALTE ORGANISASJONER // FORSKNING // BLOGG // "HVOR RIK ER JEG"-KALKULATOR // OM GIVING WHAT WE CAN
What is Giving What We Can?
Three Myths about Charity
GIEFFEKTIVT.NO DRIVES AV STIFTELSEN EFFEKT - STIFTELSENEFFEKT.NO
POST@STIFTELSENEFFEKT.NO

Organisasjonsnummer: 916 625 308
Personvernerklæring - Privacy policy