Åtte tips for å gi effektivt.

En donasjon til veldedighet kan utrette mye godt, men akkurat hvor mye er avhengig av hva man gir til. Vi gir deg tips til hvordan du kan sørge for at donasjonene dine ikke bare kommer frem, men også har den positive effekten du ønsker.

22.12.2023

1. Gi til de beste organisasjonene.

Forskning viser at de beste bistandstiltakene er rundt ti ganger, og kanskje så mye som 100 ganger, så effektive som gjennomsnittet innen samme område. Derfor er det lurt å prioritere de organisasjonene som utretter mest godt per krone, selv om disse ofte ikke er blant de mest kjente. Som giver er det vanskelig å finne ut av hva bistandsorganisasjoner faktisk utretter ↗. Gi Effektivt lener seg derfor på den solide forskningen til GiveWell. Organisasjonene vi anbefaler er klassifisert som ekstraordinært gode i internasjonal sammenheng gjennom uavhengige evalueringer.

2. Ikke fokuser for mye på administrasjonskostnader.

Når du skal kjøpe deg en ny mobiltelefon, eller en ny bil, tenker du sannsynligvis ikke så mye på administrasjonskostnadene til Apple eller Volkswagen. Hvor mye penger en organisasjon bruker på administrasjon sier lite om hvor godt de faktisk utretter per krone de bruker. I stedet for å fokusere på administrasjonskostnader, er det bedre å sammenlikne effekten av det de gjør, uavhengig av hvordan de bruker pengene for å skape denne effekten. Les mer om våre vurderinger rundt administrasjonskostnader. ↗

3. Det er ikke nok å stole på Innsamlingskontrollen.

I Norge gir Innsamlingskontrollen godkjentstempel til veldedige organisasjoner som følger deres krav til regnskapsføring, etiske retningslinjer for innsamling og at 65 % av innsamlede midler skal gå til noe annet enn videre innsamling. De stiller derimot ikke krav til at det organisasjonene driver med faktisk fungerer. Innsamlingskontrollen er kjent som et kvalitetsstempel, men det er viktig å være klar over hva som ligger bak deres vurderinger, og hva som ikke gjør det. Om man ønsker at donasjonene man gir skal ha størst mulig reell effekt, må man derfor se til andre vurderinger.

4. Gi til de katastrofene som ikke når avisoverskriftene.

Når katastrofer inntreffer, enten det er jordskjelv, krig, tørke eller flom, samles det inn store beløp til hjelpeorganisasjonene på veldig kort tid. Det er bra at mange ønsker å hjelpe, men ofte tilsvarer donasjonene mer enn det som kan brukes fornuftig i den gjeldende krisen. Derfor er det ofte bedre å donere til krisene som får mindre oppmerksomhet. Slik kan du som regel hjelpe betydelig flere mennesker i nød for hver krone du gir.

5. Unngå øremerking.

De gode organisasjonene vet selv best hvordan de bruker ressursene sine for å hjelpe så mange mennesker som mulig. Forholdene rundt arbeidet deres kan være i stadig endring, og bruken av pengene burde være tilpasningsdyktig så det kan settes inn der det trengs mest. En donasjon bør derfor ikke begrenses av givere som ikke er nært det som skjer.

6. Gi penger i stedet for ting.

Det ligger mye verdi i å gi bort ting du ikke trenger selv, men donasjoner i form av ting møter ofte ikke faktiske behov, og koster mye å transportere. Hvis du derimot donerer penger, for eksempel fra salget av tingene dine, vil ekspertene avgjøre hva det er størst behov for og bruke pengene på nettopp det.

7. Gi internasjonalt i stedet for nasjonalt.

Din donasjon vil ha langt større effekt om den går til organisasjoner som arbeider i lavinntektsland. Dette er på grunn av to faktorer:
  • Kjøpekraften av pengene dine er mye sterkere i lavinntektsland. Det betyr at prisen på varer og tjenester i lavinntekstland er mye lavere enn i Norge, så en 1000-lapp rekker mye lenger der - enn her, selv om man kjøper de samme tingene.
  • Mennesker i lavinntektsland er generelt sett fattigere, noe som gjør din donasjon brukes på ting som er mer verdifulle for dem enn for de som har mer. De som tjener mindre enn 90 prosent av alle andre i Norge, tjener fortsatt mer enn 94 prosent av verdens befolkning, selv justert for kjøpekraft.
    Sjekk hvor rik du er sammenliknet med resten av verden på vår rikdomskalkulator. ↗

8. Følg rådene til uavhengige eksperter.

Å finne de bistandsorganisasjonene som oppnår mest i et globalt perspektiv er ikke en enkel jobb. Internasjonale forskningsgrupper bruker tusenvis av timer hvert år på å finne akkurat disse organisasjonene og tiltakene. Gi Effektivt lener seg på den beste forskningen innen internasjonal bistand, gjennom vurderingene til den uavhengige bistandsevaluatoren GiveWell. Dette betyr at du kan være trygg på at tiltakene du støtter vil sørge for størst mulig effekt per krone.
Det finnes mange gode grunner for å gi til effektive veldedige formål, blant annet kan det øke din egen glede og skape mer mening i eget liv, samtidig som du hjelper andre i nød. Flere gode grunner til å gi til til veldedighet finner du her. ↗ Hvor mye penger man bør gi til effektive organisasjoner må enhver vurdere selv, men her er noen vurderinger som kan hjelpe ↗. Det er viktig å tenke over at selv små bidrag kan ha reelt god effekt hos mottakere i lavinntekstland om du gir effektivt.
Et aller siste tips er å strebe etter sjenerøsitet når du gir, det kan nemlig hende at du oppnår langt mer enn du kanskje er klar over var mulig. Om en nordmann med medianinntekt gav bort 10 prosent av sin inntekt til de mest effektive tiltakene, kan denne nordmannen redde livet til et barn hvert eneste år. Ikke minst, vil han eller hun fremdeles være blant de 3 prosent rikeste i verden.
Ved å følge disse åtte tipsene kan du være tryggere på at din donasjon utretter mest mulig godt per krone. Topplista vår ↗ gir deg de mest effektive bistandstiltakene akkurat nå. Du kan gi en donasjon på flere måter etter hva som passer best for deg, enten om det er gjennom en fast avtale, et enkeltbeløp, eller fra en bedrift.
For personer som ønsker å donere større beløp og vil ha tettere oppfølging, tilbyr Gi Effektivt filantropisk rådgiving ↗. Dette er en gratis og uforpliktende tjeneste, som blant annet kan hjelpe deg identifisere hvilke organisasjoner du bør gi til, eller sette deg i direkte kontakt med mottakerorganisasjonene.

Denne artikkelen er oversatt og tilpasset fra en original hos vår søsterorganisasjon Effektiv Spenden. ↗