Topplista.

De mest effektive bistandstiltakene i verden akkurat nå. Du kan overlate til oss å bestemme hvor donasjonen din utretter mest ved å velge Smart fordeling.

Malaria Consortium

Malariamedisin

68 kr

Beskytter et barn mot malaria en sesong

Forebygger dødsfall fra malaria i Afrika sør for Sahara

Malaria Consortium (MC) forbygger dødsfall fra malaria med preventiv medisin. WHO estimerte at 627 000 mennesker døde av malaria i 2020. Omtrent 80% av disse var barn under 5 år. Organisasjonen deler ut medisinene i et begrenset område under høysesongen for malariasmitte, og gode studier har vist at dette er en kostnadseffektiv metode for å begrense antall sykdomstilfeller. Dette kalles seasonal malaria chemoprevention (SMC), og Malaria Consortium sitt SMC-program anbefales av GiveWell.

GiveWell estimerer at den totale kostnaden for å dekke et barns beskyttelse i løpet av en sesong er 60-70 kr. Malaria Consortium anbefales også fordi de har erfaring med å drive store, suksessfulle program i syv land og fordi de har stort vekstpotensiale.

Les mer:

Against Malaria Foundation

Myggnett

48 kr

Beskytter 1-2 personer mot malaria i 2-4 år

Forebygger dødsfall fra malaria

Against Malaria Foundation (AMF) forhindrer spredning av malaria i lavinntektsland. Organisasjonen driver forebyggende arbeid gjennom distribusjon av impregnerte myggnett. De bistår der tiltaket har størst effekt, og arbeider hovedsakelig i Afrika sør for Sahara.

Det koster 45-50 kroner for produksjon og distribusjon av et nett, som brukes av to personer i 2–4 år. Det betyr at 11 kroner er nok for å beskytte en person mot malaria i minst ett år. GiveWell anslår at 43 000 kroner brukt på dette tiltaket vil forhindre et malariadødsfall i gjennomsnitt. Det er til sammenlikning rundt én promille av hva Finansdepartementet anbefaler at verdien av et statistisk liv skal ligge på – som i Norge er 40 millioner kroner i 2022. Det er anslått at myggnett har forhindret omtrent 450 millioner malariatilfeller mellom 2000 og 2015.

I tillegg til høy kostnadseffektivitet, anbefales Against Malaria Foundation blant annet på grunn av deres åpenhet, store vekstmuligheter, grundige prosess for å sørge for at nettene når frem til riktig mottaker, og oppfølging som sørger for at nettene blir benyttet slik de er ment og holder god nok stand.

Les mer:

Helen Keller International

A-vitamin

10 kr

Dekker behovet til et barn i ett år

Forebygger mangelsykdommer med tilskudd av A-vitamin

Helen Keller International (HKI) forebygger mangelsykdommer med A-vitamintilskudd. Vitaminmangel av denne typen kan føre til mange lidelser, blant annet varig blindhet og redusert syn. HKI samarbeider med myndigheter i Afrika, Asia og Oseania og bistår dem med teknisk assistanse, finansiering og beslutningspåvirkning for å sette i gang tiltak.

Målgruppen er barn mellom 6 måneder og 5 år i områder utsatt for feilernæring. De får høykonsentrerte tilskudd to til tre ganger i året. Et A-vitamintilskudd levert gjennom et prosjekt støttet av HKI koster omtrent 10 kroner. Tiltaket fører til 24% lavere barnedødelighet i områdene det gjennomføres. Dette er et svært kostnadseffektivt program som også anbefales av GiveWell på grunn av god dokumentasjon, lovende vekstpotensiale og stor åpenhet.

Les mer:

New Incentives

Vaksinestøtte

845 kr

Vaksinerer et barn som ellers ikke ville blitt det

Vaksinerer spedbarn i Nigeria

New Incentives (NI) sørger for at flere spedbarn vaksineres i Nigeria. Offentlige klinikker tilbyr gratis vaksinasjon av spedbarn mot sykdommer som blant annet tuberkolose, difteri og meslinger. Likevel er det mange foreldre som ikke prioriterer dette. For å øke vaksinasjonsgraden gir New Incentives omsorgspersoner som tar med seg spedbarn til klinikkene tilbud om direkte kontantoverføringer hvis de kommer tilbake for å fortsette vaksinasjonsplanen.

New Incentives jobber også med informasjonskampanjer rundt hvor viktig vaksinasjon er, samt å utbedre svake punkter i forsyningskjeden for vaksiner. Det er sterke bevis for at programmet øker vaksinasjonsraten. Vi anslår at det i snitt koster omtrent 845 kroner å få vaksinert et barn, ekskludert selve vaksinekostnaden. GiveWell anbefaler New Incentives på bakgrunn av beviselig effekt og høy kostnadseffektivitet, god oppfølging av transaksjoner, operasjonell effektivitet og stor åpenhet i organisasjonen.

Les mer:

SCI Foundation

Ormekur

10 kr

Behandler et barn for sneglefeber

Behandler parasittsykdommer i Jemen og Afrika sør for Sahara

SCI Foundation (SCI) bekjemper neglisjerte tropesykdommer (NTDer) med kostnadseffektive medisiner i utsatte områder. Over 200 millioner mennesker lider av sneglefeber (schistosomiasis). Sneglefeber kommer av en parasitt kalt schistosoma som lever i deler av kretsløpet hos ferskvannssnegler. Man blir utsatt for smitte ved å oppholde seg i infisert vann, der parasitten trenger seg inn gjennom huden på bena eller hendene. I menneskekroppen formerer den seg og legger egg som etterhvert kommer ut gjennom urin eller avføring og finner veien til vannet hvor larvene finner nye ferskvannsnegler og gjentar kretsløpet.

SCI bistår myndigheter i smitteutsatte områder med midler og trening av helsepersonell slik at man kan behandle sneglefeber til svært lave kostnader. Det koster 4-17 kroner i året å behandle et barn for sneglefeber. Medisinen tar livet av parasitter og egg i kroppen slik at verten blir frisk, kretsløpet blir brutt og smitten ikke føres videre. I tillegg til forbedret helse har randomiserte studier vist at behandlingene muligens har positiv effekt på fremtidig inntekt. Behandling av sneglefeber og andre NTDer vurderes av GiveWell til å være en av de mest effektive måtene å drive bistand på, og omtales som en av de mest kostnadseffektive måtene å øke skoleoppmøte av blant andre J-PAL.

Les mer:

GiveDirectly

Kontantoverførsel

83%

Går direkte til ekstremt fattige

Sender kontantoverføringer til ekstremt fattige i Kenya og Uganda

GiveDirectly (GD) sender direkte kontantoverføringer til ekstremt fattige og mennesker påvirket av humanitære kriser. Mottakerne har selv god oversikt over hva de trenger, og velger selv hvordan de vil benytte midlene. Oppfølgingsstudier viser at folk bruker pengene de får på å dekke sine grunnleggende behov, og gjør investeringer som gir god avkastning på sikt. Dette gir høyere inntekt også etter at overføringene stopper. Virksomheten er utradisjonell, men grundig dokumentasjon viser at det har god virkning.

For hver 100 kr som doneres til GiveDirectly, går 83 kr direkte til mottakerene. GiveWell anbefaler GiveDirectly blant annet fordi de har en robust prosess som sørger for at pengene kommer frem, de er eksepsjonelt åpne om sine resultater, og de har et stort vekstpotensiale.

I tillegg til sitt vanlige arbeid har GiveDirectly startet et forskningsprosjekt på borgerlønn, der de tester forskjellige former for kontantoverføringer over lang tid. De foreløpige resultatene er veldig lovende, så vi legger også til rette for direkte donasjoner til borgerlønnprosjektet.

Les mer: